Telšių regiono atliekų tvarkymo centras UAB

Šiame puslapyje skelbiami organizacijos Telšių regiono atliekų tvarkymo centras UAB - 171780190 viešieji pirkimai. Tai reiškia, kad Jūs galite matyti perkančiosios organizacijos prekių, paslaugų ar darbų: vykdomus konkursus, metinių pirkimų planų suvestines, sudarytas sutartis su tiekėjais. Galite prenumeruoti šios organizacijos pirkimus el. paštu paspaudę mygtuką "Prenumeruoti". Dėl platesnės informacijos reikėtų kontaktuoti su perkančiąja organizacija tiesiogiai: t.y kreiptis į viešųjų pirkimų skyrių arba ieškoti atsakingo už objektą asmens įmonės Telšių regiono atliekų tvarkymo centras UAB tinklalapyje.

Informacija apie organizacijos pirkimus

Paskelbimo data

Pavadinimas

Pasiūlymo pateikimo terminas

Rodomų pirkimų skaičius - 30 Viso yra paskelbta - 69. Prenumeruokite naujus konkursus

2022-09-14 Požeminių konteinerinių atliekų tvarkymo aikštelių Telšių rajono savivaldybėje rangos darbų ir konte...

2022-09-26

2022-08-26 Studijos ,,Kokybiško komposto pagaminimo ir jo panaudojimo galimybės“ atlikimo paslaugos pirkimas

2022-09-01

2022-07-19 Pavojingų atliekų sutvarkymo paslaugos

2022-07-25

2022-06-29 Telšių regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021 - 2027 metų plano rengimo ir Telšių regiono savi...

2022-07-12

2022-06-23 Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių teritorijoje ir jų trans...

2022-07-26

2022-06-16 Biologinių (maisto) atliekų surinkimo konteinerių individualioms valdoms pirkimas

2022-06-29

2022-06-08 Frontalinio krautuvo pirkimas

2022-06-21

2022-05-17 Biologinių (maisto) atliekų surinkimo konteinerių individualioms valdoms pirkimas

2022-05-30

2022-05-10 Pavojingų atliekų (asbestinio šiferio) surinkimo, transportavimo bei šalinimo paslaugų pirkimas

2022-05-23

2022-05-10 Jėrubaičių sąvartyno filtrato valymo sistemos rekonstrukcijos darbų ir technologinio aptarnavimo pas...

2022-05-24

2022-05-09 Tekstilės atliekų konteinerių pirkimas

2022-05-23

2022-05-06 Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių teritorijoje ir jų trans...

2022-06-09

2022-05-02 Stiklo ir pakuočių atliekų konteinerių pirkimas

2022-05-16

2022-04-27 Pavojingų atliekų (asbestinio šiferio) surinkimo, transportavimo bei šalinimo paslaugų pirkimas

2022-05-09

2022-03-31 Sąvartyne eksploatuojamo buldozerio New Holland D150B ir kompaktoriaus Caterpillar 824 GTR remonto p...

2022-04-08

2022-03-24 Sąvartyne eksploatuojamo buldozerio New Holland D150B ir kompaktoriaus Caterpillar 824 GTR remonto p...

2022-03-31

2022-02-21 Tekstilės atliekų surinkimo ir sutvarkymo paslaugų pirkimas

2022-02-28

2022-02-02 Šiukšliavežės pirkimas

2022-02-09

2021-12-04 Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Telšių rajono savivaldybės teritorijoje ir jų transportavimo į ...

2022-01-06

2021-11-14 Pakuočių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo Plungės rajono ir Rietavo savivaldybėse pirkimas

2021-12-17

2021-11-10 Įmokų priėmimo už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą paslaugos pirkimas

2021-11-19

2021-10-15 Naudotų padangų surinkimo ir išvežimo utilizavimui paslaugų pirkimas

2021-10-27

2021-09-28 Atvirkštinio osmoso būdu veikiančių filtrato valymo įrenginių eksploatacijai reikalingos sieros rūgš...

2021-10-05

2021-09-13 Telšių regiono Nepavojingų atliekų sąvartyno 8 sekcijos statybos rangos darbų pirkimas

2021-09-27

2021-08-17 Sąvartyne eksploatuojamo buldozerio New Holland D150B ir kompaktoriaus Caterpillar 824 GTR remonto p...

2021-08-23

2021-07-19 Pavojingų atliekų sutvarkymo paslaugos

2021-07-23

2021-07-15 Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Plungės rajono ir Rietavo savivaldybės teritorijoje ir jų trans...

2021-08-16

2021-07-13 Pavojingų atliekų sutvarkymo paslaugos

2021-07-19

2021-06-14 Vikšrinio buldozerio pirkimas

2021-06-28

2021-06-01 Antžeminių konteinerių konteinerinėms aikštelėms pirkimas ir jų įrengimas Telšių rajono savivaldybėj...

2021-07-01

Paskelbimo data

Pavadinimas

Rodomų planuojamų pirkimų skaičius - 30 Viso yra paskelbta - 58. Registruokitės norėdami matyti visus planus

2022-09-13 Požeminių konteinerinių atliekų tvarkymo aikštelių Telšių rajono savivaldybėje rangos darbų ir konte...
2022-08-26 Studijos ,,Kokybiško komposto pagaminimo ir jo panaudojimo galimybės“ atlikimo paslaugos pirkimas
2022-08-12 Dujų surinkimo sistemos Telšių regioniniame sąvartyne įrengimo darbai
2022-08-03 Požeminių konteinerinių atliekų tvarkymo aikštelių Telšių rajono savivaldybėje rangos darbų ir konte...
2022-06-29 Telšių regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021 - 2027 metų plano rengimo ir Telšių regiono savi...
2022-06-21 Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių teritorijoje ir jų trans...
2022-06-02 Frontalinis krautuvas
2022-05-16 Biologinių (maisto) atliekų surinkimo konteinerių individualioms valdoms pirkimas
2022-05-10 Jėrubaičių sąvartyno filtrato valymo sistemos rekonstrukcijos darbų ir technologinio aptarnavimo pas...
2022-05-06 Stiklo ir pakuočių atliekų konteineriai
2022-05-06 Tekstilės atliekų konteineriai
2022-05-04 Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių teritorijoje ir jų trans...
2022-04-28 Atliekų konteineriai
2022-04-26 Pavojingų atliekų (asbestinio šiferio) surinkimo, transportavimo bei šalinimo paslaugų pirkimas
2022-04-13 Frontalinis krautuvas
2022-03-03 Kompostavimo konteineriai žaliosioms atliekoms
2022-03-03 Atliekų konteineriai
2022-03-03 Atvirkštinės osmozės įrenginio atnaujinimas
2022-03-03 Antžeminių konteinerinių aikštelių įrengimo darbai Mažeikių r. sav.
2022-03-03 Frontalinis krautuvas
2022-03-03 Pusiau požeminių konteinerinių aikštelių projektavimas, statyba ir įrengimas Mažeikių rajono savival...
2022-03-03 Pakartotinio panaudojimo saugojimo pastatas (šalia Plungės atliekų priėmimo aikštelės) su įranga, in...
2022-03-03 Lengvų konstrukcijų pastato statybos darbai infrastruktūros sukūrimui virtuvės maisto atliekų paruoš...
2022-03-03 Mėnesinis pranešimų už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą spausdinimas ir platinimas
2021-11-27 Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Telšių rajono savivaldybės teritorijoje ir jų transportavimo į ...
2021-11-11 Pakuočių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo Plungės rajono ir Rietavo savivaldybėse pirkimas
2021-10-15 Naudotų padangų surinkimo ir išvežimo utilizavimui paslaugos pirkimas
2021-09-09 Sąvartyno 8 sekcijos statybos darbai
2021-07-12 Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Plungės rajono ir Rietavo savivaldybės teritorijoje ir jų trans...
2021-06-30 Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Plungės rajono ir Rietavo savivaldybės teritorijoje ir jų trans...

Paskelbimo data

Pavadinimas

Tiekėjas

Sudarytos sutarties vertė

Rodomų sutarčių skaičius - 30 Viso yra paskelbta - 330. Registruokitės norėdami matyti visas sutartis

2022-09-20 Deklaracijos apie statybos užbaigimą IS Infostatyba tvirtinimo paslauga Pastatų konstrukcijos UAB

1 488 €

2022-09-20 Rietavo savivaldybės teritorijoje susidarančių mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslau... Ekonovus UAB

415 937 €

2022-08-30 Laikina pašto paslaugų sutartis Lietuvos paštas AB

402 €

2022-08-30 Investicinio projekto koregavimo paslaugos Eurointegracijos projektai UAB

3 617 €

2022-08-24 Transporto draudimo paslaugos Compensa Vienna Insurance Group UAB

250 €

2022-08-23 Kompiuterio ir monitoriaus pirkimas INIDA UAB

1 439 €

2022-08-23 Informacinių straipsnių, skelbimų rajoniniuose laikraščiuose publikavimo paslaugos LAIKRAŠČIO KALVOTOJI ŽEMAITIJA REDAKCIJA UAB

3 605 €

2022-08-22 Regioninių ir savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo planų parengimas Smart Continent LT UAB

68 970 €

2022-08-22 Sąvartyno biodujų dujotiekio statybos projektas Projektų ekspertizė UAB

701 €

2022-08-22 Pavojingų atliekų surinkimo paslaugos TOKSIKA UAB

28 543 €

2022-08-22 Pašto paslaugos Lietuvos paštas AB

4 474 €

2022-08-22 Mišrių komunalinių atliekų surinkimas Plungėje Ecoservice projektai UAB

229 537 €

2022-08-22 Mišrių komunalinių atliekų surinkimas Rietave Ecoservice projektai UAB

41 503 €

2022-08-22 Konsultavimo diegiant veiklos procesus sutartis SDG UAB

5 000 €

2022-08-22 Sklendžių remontas ir reikalingos dalys UAB GIRVENA

2 662 €

2022-08-22 Biologiniai (maisto atliekų) konteineriai Elgaja UAB

88 475 €

2022-08-22 Frontalinis krautuvas Swecon UAB

207 999 €

2022-06-27 Atvirkštinės osmozės įrenginio sistemos rekonstrukcijos darbai, efektyvaus techninio ir technologini... užsienio įmonė

462 000 €

2022-06-27 Stiklo atliekų surinkimo konteineriai Strefa UAB

18 769 €

2022-06-27 Pakuočių atliekų surinkimo konteineriai Strefa UAB

27 733 €

2022-06-27 Tekstilės atliekų konteineriai Strefa UAB

109 716 €

2022-06-16 Asbesto atliekų surinkimo, transportavimo ir šalinimo paslaugų teikimo sutartis Mažeikių komunalinis ūkis UAB

228 690 €

2022-06-16 Papildomas susitarimas Nr. 1 dėl sutarties pratęsimo ir vertės pasikeitimo Ecoservice projektai UAB

2 407 €

2022-06-09 Langų valymo paslaugų sutartis UAB ŠVARŪS LANGAI

629 €

2022-05-18 Informacinių straipsnių, skelbimų rajoniniuose laikraščiuose publikavimas VVARFF UAB

3 605 €

2022-05-12 Papildomas susitarimas Nr.1 dėl sutarties pratęsimo Virginijus ir Ko

N/A

2022-05-12 Kelmų smulkintuvo nuoma Virginijus ir Ko

9 680 €

2022-05-12 Užtraukiami 30 m3,9,5 m3,7 m3 konteineriai Argo Ekspresas UAB

16 976 €

2022-05-12 Monitoringo vykdymo paslaugos Geomina UAB

13 697 €

2022-05-12 Žaliuzių pirkimas Dextera UAB

1 361 €