Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM

Šiame puslapyje skelbiami organizacijos Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM - 191717258 viešieji pirkimai. Tai reiškia, kad Jūs galite matyti perkančiosios organizacijos prekių, paslaugų ar darbų: vykdomus konkursus, metinių pirkimų planų suvestines, sudarytas sutartis su tiekėjais. Galite prenumeruoti šios organizacijos pirkimus el. paštu paspaudę mygtuką "Prenumeruoti". Dėl platesnės informacijos reikėtų kontaktuoti su perkančiąja organizacija tiesiogiai: t.y kreiptis į viešųjų pirkimų skyrių arba ieškoti atsakingo už objektą asmens įmonės Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM tinklalapyje.

Informacija apie organizacijos pirkimus

Paskelbimo data

Pavadinimas

Pasiūlymo pateikimo terminas

Rodomų pirkimų skaičius - 30 Viso yra paskelbta - 77. Prenumeruokite naujus konkursus

2022-09-21 Šeimos kortelės dienos renginio organizavimo paslaugos

2022-09-28

2022-09-19 Kokybės vadybos sistemos modelio, atitinkančio LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus, sertifik...

2022-09-23

2022-09-12 Kokybės vadybos sistemos modelio, atitinkančio LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus, sertifik...

2022-09-19

2022-07-22 Informacinių sistemų audito paslaugos

2022-07-28

2022-07-18 Informacinių sistemų audito paslaugos

2022-07-22

2022-07-09 Socialinių programų, priemonių ir projektų atrankos, administravimo ir vertinimo informacinės sistem...

2022-08-11

2022-07-08 Savanoriško darbuotojų sveikatos draudimo paslaugos

2022-07-15

2022-07-04 Socialinės globos licencijavimo elektroninės priemonės (SGLEP) palaikymo ir priežiūros paslaugos

2022-07-18

2022-05-31 Kokybės vadybos sistemos modelio, atitinkančio LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus, sukūrimo...

2022-06-06

2022-05-18 Kokybės vadybos sistemos modelio, atitinkančio LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus, sukūrimo...

2022-05-24

2022-05-04 Šeimos kortelės mobiliosios programos talpinimo mobiliųjų programų platformose ir techninė priežiūra

2022-05-10

2022-05-04 Socialinių paslaugų įstaigų psichologų mokymų 'Psichologinės pagalbos teikimo ekstremaliosios situac...

2022-05-10

2022-04-29 Mokymų 'Socialinių darbuotojų kompetencijų stiprinimas, dirbant su iš pataisos įstaigų paleidžiamais...

2022-05-06

2022-04-29 Mokymų 'Socialinių darbuotojų kompetencijų stiprinimas dirbant su savižudybės riziką patiriančiais a...

2022-05-06

2022-04-28 Mokymų 'Socialinės globos poreikio nustatymas (asmens nesavarankiškumo vertinimas pagal asmens veikl...

2022-05-05

2022-04-28 Socialinių paslaugų priežiūros departamento socialinių programų, priemonių ir projektų atrankos, adm...

2022-05-30

2022-04-25 SPPD socialinių programų, priemonių ir projektų atrankos, administravimo ir vertinimo IS SOPAS anali...

2022-04-29

2022-04-14 Šeimos kortelių (magnetinės lojalumo kortelės) personalizavimo ir vokavimo paslaugos

2022-04-21

2022-03-25 LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamų projektų konkursų projektų paraiškų ekspe...

2022-04-08

2022-03-24 Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimo priemonė...

2022-03-30

2022-03-23 Socialinį darbą dirbančiųjų kvalifikacijos ir atestacijos informacinės sistemos (SDDKAIS) palaikymo ...

2022-04-04

2022-03-07 Jaunimo reikalų departamento prie SADM organizuojamų projektų konkursų projektų paraiškų ekspertinio...

2022-03-21

2022-02-11 Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2022 metais finansuojamų projektų konkursui pateikt...

2022-02-18

2022-02-04 Bendrų jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių nevyriausybinių organizacijų projektų, 2022–2023 m. atrank...

2022-02-10

2022-02-04 Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo 2022–2023 metais...

2022-02-10

2022-02-03 Grįžusių nuolat gyventi į Lietuvą politinių kalinių, tremtinių bei jų šeimų narių lietuvių kalbos mo...

2022-02-18

2022-02-03 Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų 2022–2023 metais at...

2022-02-09

2021-10-18 Mokymų „Socialinių darbuotojų kompetencijų stiprinimas, dirbant su iš pataisos įstaigų paleidžiamais...

2021-10-25

2021-10-11 Grįžusių nuolat gyventi į Lietuvą politinių kalinių, tremtinių bei jų šeimų narių lietuvių kalbos mo...

2021-10-18

2021-08-26 Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo projektų finansavimo 2021 metais konkursui pateiktų projektų paraiš...

2021-09-02

Paskelbimo data

Pavadinimas

Rodomų planuojamų pirkimų skaičius - 30 Viso yra paskelbta - 32. Registruokitės norėdami matyti visus planus

2022-07-05 Socialinių programų, priemonių ir projektų atrankos, administravimo ir vertinimo informacinės sistem...
2022-03-15 Asmens apsaugos priemonės
2022-03-15 Mobilieji telefonai
2022-03-09 Įvairūs biuro reikmenys
2022-03-09 Darbo knygos 2023 m.
2022-03-09 SARS-CoV-2 greitieji antigenų nustatymo testai
2022-03-09 Socialinį darbą dirbančiųjų kvalifikacijos ir atestacijos informacinės sistemos (SDDKAIS) priežiūros...
2022-03-09 Socialinės globos licencijavimo elektroninės priemonės (SGLEP) priežiūros paslaugos
2022-03-09 Informacinės sistemos SOPAS priežiūros paslaugos
2022-03-09 Biuro popierius
2022-03-09 Kompiuterinė įranga ir reikmenys
2022-03-09 Pašto paslaugos
2022-03-09 Automobilių civilinės atsakomybės ir KASKO draudimai
2022-03-09 Vertimo raštu paslaugos
2022-03-09 Pašto paslaugos
2022-03-09 Socialinių paslaugų srities darbuotojų kompetencijos tobulinimo mokymai
2022-03-09 Socialinės globos licencijavimo priemonės (SGLEP) funkcionalumų papildymas, pritaikant socialinės gl...
2022-03-09 Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paraiškų ...
2022-03-09 Projektų paraiškų ekspertinio vertinimo paslaugos
2022-03-04 JRD organizuojamų projektų konkursų projektų paraiškų ekspertinio vertinimo paslaugos
2022-02-03 Grįžusių nuolat gyventi į Lietuvą politinių kalinių, tremtinių bei jų šeimų narių lietuvių kalbos mo...
2021-05-26 Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo mokymų paslaugos
2021-03-12 Projektų paraiškų ekspertinio vertinimo paslaugos
2021-03-12 Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo mokymų paslaugos
2021-02-07 GRĮŽUSIŲ NUOLAT GYVENTI Į LIETUVĄ POLITINIŲ KALINIŲ, TREMTINIŲ BEI JŲ ŠEIMŲ NARIŲ LIETUVIŲ KALBOS MO...
2021-02-04 GRĮŽUSIŲ NUOLAT GYVENTI Į LIETUVĄ POLITINIŲ KALINIŲ, TREMTINIŲ BEI JŲ ŠEIMŲ NARIŲ LIETUVIŲ KALBOS MO...
2020-12-10 Licencijavimo proceso analizės parengimo bei licencijavimo proceso tobulinimo ir programinės įrangos...
2020-08-10 Grįžusių nuolat gyventi į Lietuvą politinių kalinių, tremtinių bei jų šeimų narių lietuvių kalbos mo...
2020-07-15 Mikroautobusų, su specialia įranga neįgaliųjų su judėjimo negalia pervežimui, skirtų socialinės glob...
2020-07-14 Socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo mokymų paslaugos

Paskelbimo data

Pavadinimas

Tiekėjas

Sudarytos sutarties vertė

Rodomų sutarčių skaičius - 30 Viso yra paskelbta - 443. Registruokitės norėdami matyti visas sutartis

2022-09-29 LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamų projektų konkursų, kurių projektai finans... Fizinis asmuo

39 €

2022-09-29 LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamų projektų konkursų, kurių projektai finans... Fizinis asmuo

33 €

2022-09-29 LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamų projektų konkursų, kurių projektai finans... Fizinis asmuo

972 €

2022-09-29 LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamų projektų konkursų, kurių projektai finans... Fizinis asmuo

950 €

2022-09-27 Maitinimo elementų pirkimas Epts UAB

212 €

2022-09-23 Jaunimo reikalų departamento prie SADM organizuojamų projektų konkursų, kurių projektai finansuojami... Fizinis asmuo

532 €

2022-09-23 Socialinių programų, priemonių ir projektų atrankos, administravimo ir vertinimo informacinės sistem... UAB "DEVOCEAN LT"

163 350 €

2022-09-22 Mobilaus telefono pirkimas Bite UAB

936 €

2022-09-22 Jaunimo reikalų departamento prie SADM organizuojamų projektų konkursų, kurių projektai finansuojami... Fizinis asmuo

39 €

2022-09-20 LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamų projektų konkursų, kurių projektai finans... Fizinis asmuo

996 €

2022-09-20 LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamų projektų konkursų, kurių projektai finans... Fizinis asmuo

847 €

2022-09-20 LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamų projektų konkursų, kurių projektai finans... Fizinis asmuo

875 €

2022-09-20 LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamų projektų konkursų, kurių projektai finans... Fizinis asmuo

849 €

2022-09-20 LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamų projektų konkursų, kurių projektai finans... Fizinis asmuo

849 €

2022-09-20 Jaunimo reikalų departamento prie SADM organizuojamų projektų konkursų, kurių projektai finansuojami... Fizinis asmuo

494 €

2022-09-20 Jaunimo reikalų departamento prie SADM organizuojamų projektų konkursų, kurių projektai finansuojami... Fizinis asmuo

40 €

2022-09-20 Jaunimo reikalų departamento prie SADM organizuojamų projektų konkursų, kurių projektai finansuojami... Fizinis asmuo

875 €

2022-09-20 Jaunimo reikalų departamento prie SADM organizuojamų projektų konkursų, kurių projektai finansuojami... Fizinis asmuo

420 €

2022-09-20 Jaunimo reikalų departamento prie SADM organizuojamų projektų konkursų, kurių projektai finansuojami... Fizinis asmuo

419 €

2022-09-20 Jaunimo reikalų departamento prie SADM organizuojamų projektų konkursų, kurių projektai finansuojami... Fizinis asmuo

849 €

2022-09-19 LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamų projektų konkursų, kurių projektai finans... Fizinis asmuo

900 €

2022-09-19 LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamų projektų konkursų, kurių projektai finans... Fizinis asmuo

540 €

2022-09-19 LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamų projektų konkursų, kurių projektai finans... Fizinis asmuo

950 €

2022-09-19 LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamų projektų konkursų, kurių projektai finans... Fizinis asmuo

972 €

2022-09-19 LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamų projektų konkursų, kurių projektai finans... Fizinis asmuo

1 000 €

2022-09-19 LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamų projektų konkursų, kurių projektai finans... Fizinis asmuo

849 €

2022-09-19 LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamų projektų konkursų, kurių projektai finans... Fizinis asmuo

240 €

2022-09-19 LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamų projektų konkursų, kurių projektai finans... Fizinis asmuo

466 €

2022-09-19 LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamų projektų konkursų, kurių projektai finans... KITI

860 €

2022-09-15 LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamų projektų konkursų, kurių projektai finans... Fizinis asmuo

239 €