Nacionalinė švietimo agentūra - viešieji pirkimai

Šiame puslapyje skelbiami organizacijos Nacionalinė švietimo agentūra - 305238040 viešieji pirkimai. Tai reiškia, kad Jūs galite matyti perkančiosios organizacijos prekių, paslaugų ar darbų: vykdomus konkursus, metinių pirkimų planų suvestines, sudarytas sutartis su tiekėjais. Galite prenumeruoti šios organizacijos pirkimus el. paštu paspaudę mygtuką "Prenumeruoti". Dėl platesnės informacijos reikėtų kontaktuoti su perkančiąja organizacija tiesiogiai: t.y kreiptis į viešųjų pirkimų skyrių arba ieškoti atsakingo už objektą asmens įmonės Nacionalinė švietimo agentūra tinklalapyje.

Informacija apie organizacijos pirkimus

Paskelbimo data

Pavadinimas

Pasiūlymo pateikimo terminas

Rodomų pirkimų skaičius - 30 Viso yra paskelbta - 260. Prenumeruokite naujus konkursus
Prieš 2 d. Pašto specialiųjų paslaugų pirkimas

2021-04-30

Prieš 9 d. Metodikos, skirtos vaikų disleksijai nustatyti ir įvertinti, parengimo paslaugos

2021-05-11

Prieš 12 d. Maisto produktų pirkimas

2021-04-14

Prieš 20 d. Dalykinių vaizdo priemonių sukūrimo paslaugos

2021-04-09

Prieš 23 d. Investicinio projekto atnaujinimo paslaugos

2021-04-06

Prieš 26 d. Dabartinės lietuvių kalbos žodyno 8 elektroninės versijos kompiuterinės programos licencijos ir atmi...

2021-03-30

Prieš 28 d. TAIKOMOSIOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS KALBINIAMS GEBĖJIMAMS UGDYTI SUKŪRIMO AR ADAPTAVIMO PASLAUGOS

2021-04-26

Prieš 29 d. Užduočių banko skaitmeninimo paslaugos

2021-04-26

Prieš 30 d. Lektorių paslaugos / mokyklų komandų vidiniai mokymai

2021-03-30

Prieš 31 d. Tarptautinio tyrimo IEA PIRLS 2021 testavimo vykdymo paslaugos

2021-03-29

Prieš 32 d. Dalykinių vaizdo priemonių sukūrimo paslaugos

2021-03-29

Prieš 34 d. Tarptautinio tyrimo IEA PIRLS 2021 testavimo medžiagos spausdinimo paslaugos

2021-03-26

Prieš 37 d. Socializacijos centro Gruzdžiuose statybos darbų viešasis pirkimas

2021-04-01

Prieš 37 d. NMPP, PUPP ir VBE vertinimo techninio administravimo paslaugos

2021-04-20

Prieš 40 d. Tarptautinio tyrimo EBPO PISA 2022 bandomojo testavimo vykdymo paslaugos

2021-03-17

Prieš 42 d. Mokykliniai M2 klasės autobusai

2021-04-09

Prieš 44 d. Švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų informacinės sistemos atnaujinimo paslaugos

2021-04-06

Prieš 44 d. Elektroninio testavimo paslaugos

2021-03-22

Prieš 44 d. RENGINIO „KOMPETENCIJŲ UGDYMAS PER GAMTOS MOKSLŲ PAMOKAS“ MODERAVIMO PASLAUGOS

2021-03-15

Prieš 45 d. Socializacijos centro Gailiuose statybos darbų viešasis pirkimas

2021-03-26

Prieš 45 d. Metodinių leidinių su vaizdo priemone-metodiniais filmais parengimo paslaugos

2021-03-17

Prieš 46 d. Švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojanč...

2021-03-17

Prieš 46 d. Atnaujintos pretendentų į švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovus kompetencijų verti...

2021-03-17

Prieš 47 d. ITS sukūrimo ir tobulinimo paslaugos

2021-03-09

Prieš 50 d. Mokyklinės dokumentacijos spausdinimo 2021–2022 mokslo metams paslaugos

2021-03-29

Prieš 51 d. Mokykliniai M2 klasės autobusai

2021-04-01

Prieš 52 d. Brandos egzaminų, nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrini...

2021-04-06

Prieš 52 d. Duomenų perdavimo sistemos KELTAS funkcionalumo atnaujinimas ir plėtra, integravimas su kitomis NŠA ...

2021-04-06

Prieš 55 d. Renginių moderavimo paslaugos

2021-02-26

Prieš 59 d. Trumpųjų stažuočių įgyvendinimo paslaugos

2021-03-02

Paskelbimo data

Pavadinimas

Rodomų planuojamų pirkimų skaičius - 30 Viso yra paskelbta - 260. Registruokitės norėdami matyti visus planus
Prieš 17 d. Metodikos, skirtos vaikų disleksijos nustatymui ir įvertinimui, parengimo paslaugos
Prieš 31 d. Lektorių paslaugos / mokyklų komandų vidiniai mokymai
Prieš 34 d. Vokas plastikinis su užrašu
Prieš 34 d. Švietimo valdymo informacinės sistemos programinės įrangos atnaujinimo paslaugos (pritaikymas profes...
Prieš 34 d. Programavimo paslauga (skirta SMP įvairiems atnaujinti)
Prieš 34 d. Kompiuterių pirkimas
Prieš 34 d. Stacionarūs kompiuteriai (2 vnt.)
Prieš 34 d. Tarptautinio tyrimo IEA PIRLS 2021 mokinių atsakymų kodavimo ir rezultatų suvedimo paslaugos
Prieš 34 d. Tarptautinių kvalifikacijos tobulinimo vizitų organizavimo paslaugos (2 vizitai apie klausos sutriki...
Prieš 34 d. Tarptautinių kvalifikacijos tobulinimo vizitų organizavimo paslaugos (6 vizitai)
Prieš 34 d. Ugdymo priemonės/medžiagos
Prieš 34 d. UK (anglų) VBE užduočių raštu parengimo ir recenzavimo paslaugos
Prieš 34 d. UK (prancūzų) VBE užduočių parengimo ir recenzavimo paslaugos
Prieš 34 d. UK (rusų) VBE užduočių raštu parengimo ir recenzavimo paslaugos
Prieš 34 d. Užsienio stažuočių programų parengimo ir įgyvendinimo paslaugos
Prieš 34 d. Užduočių banko skaitmeninimo paslaugos
Prieš 34 d. Savirefleksijos dienų organizavimo paslaugos
Prieš 34 d. Seminarų vedimo paslaugos: VB-MAPP, MAPA mokymai
Prieš 34 d. Švietimo sistemos stebėsenos ir vertinimo procesų ir įrankių analizės vadovo parengimo paslauga
Prieš 34 d. Su renginiais susijusios paslaugos (salių nuoma, maitinimas ir pan.)
Prieš 34 d. Su renginiais susijusios paslaugos (renginių moderavimas)
Prieš 34 d. Su renginiais susijusios paslaugos (renginių moderavimas)
Prieš 34 d. Skaitmeninių išteklių sukūrimas ar adaptavimas (užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams pradiniam ir p...
Prieš 34 d. Vaizdo metodinės medžiagos rengimo paslaugos (15 vnt.)
Prieš 34 d. Vaizdo metodinės medžiagos rengimo paslaugos (15 vnt.)
Prieš 34 d. Įrankis individuliai mokinio pažangai stebėti ir pagalbai teikti sukūrimas
Prieš 34 d. Įrankių programų rezultatams aprašyti ir talpinti virtualioje aplinkoje sukūrimas
Prieš 34 d. Programavimo paslauga (SMP turintiems Flash objektus)
Prieš 34 d. Programavimo paslauga (skirta SMP tautinių mažumų gimtosioms kalboms, doriniam ugdymui, matematikai ...
Prieš 34 d. Programavimo paslauga (skirta SMP istorijai, geografijai, technologijoms atnaujinti)

Paskelbimo data

Pavadinimas

Tiekėjas

Sudarytos sutarties vertė

Rodomų sutarčių skaičius - 30 Viso yra paskelbta - 403. Registruokitės norėdami matyti visas sutartis
Prieš 2 d. Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą... Fizinis asmuo

480 €

Prieš 2 d. Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą... Fizinis asmuo

478 €

Prieš 2 d. Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą... Fizinis asmuo

714 €

Prieš 3 d. Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą... Fizinis asmuo

240 €

Prieš 3 d. Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą... Fizinis asmuo

240 €

Prieš 3 d. Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą... Fizinis asmuo

240 €

Prieš 3 d. Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą... Fizinis asmuo

860 €

Prieš 3 d. Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą... Fizinis asmuo

230 €

Prieš 5 d. Tekstilės valymo paslaugos Švarus pasaulis UAB

1 210 €

Prieš 5 d. Langų valymo paslaugos Service State UAB

4 840 €

Prieš 5 d. Popierius A3/120 gr. ir A4/120 gr Biuro gidas UAB

4 475 €

Prieš 5 d. Asmens higienos reikmenys Lietlieta UAB

3 630 €

Prieš 5 d. Išorinio mokinių pasiekimų vertintojų mokymai darbui su nuotolinio vertinimo sistemomis Fizinis asmuo

47 667 €

Prieš 5 d. Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą... Fizinis asmuo

1 152 €

Prieš 5 d. Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą... Fizinis asmuo

240 €

Prieš 9 d. Pretendentų į švietimo įstaigos (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovus vadybinių kompetencijų vertin... Fizinis asmuo

300 €

Prieš 9 d. Lektorių paslaugos Pagauk, MB

38 880 €

Prieš 9 d. Konsultavimo paslauga 60 mokyklų Pagauk, MB

27 840 €

Prieš 9 d. Pretendentų į švietimo įstaigos (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovus vadybinių kompetencijų vertin... Fizinis asmuo

350 €

Prieš 9 d. Pretendentų į švietimo įstaigos (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovus vadybinių kompetencijų vertin... Fizinis asmuo

300 €

Prieš 9 d. Pretendentų į švietimo įstaigos (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovus vadybinių kompetencijų vertin... Fizinis asmuo

350 €

Prieš 9 d. Pretendentų į švietimo įstaigos (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovus vadybinių kompetencijų vertin... Fizinis asmuo

350 €

Prieš 9 d. Pretendentų į švietimo įstaigos (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovus vadybinių kompetencijų vertin... Fizinis asmuo

350 €

Prieš 9 d. Pretendentų į švietimo įstaigos (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovus vadybinių kompetencijų vertin... Fizinis asmuo

50 €

Prieš 9 d. Pretendentų į švietimo įstaigos (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovus vadybinių kompetencijų vertin... Fizinis asmuo

300 €

Prieš 9 d. Pretendentų į švietimo įstaigos (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovus vadybinių kompetencijų vertin... Fizinis asmuo

300 €

Prieš 11 d. Kompiuteriai EIT sprendimai UAB

11 616 €

Prieš 11 d. Pretendentų į švietimo įstaigos (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovus vadybinių kompetencijų vertin... Fizinis asmuo

45 €

Prieš 11 d. Pretendentų į švietimo įstaigos (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovus vadybinių kompetencijų vertin... Fizinis asmuo

50 €

Prieš 11 d. Pretendentų į švietimo įstaigos (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovus vadybinių kompetencijų vertin... Fizinis asmuo

300 €

Informacija apie Nacionalinė švietimo agentūra viešuosius pirkimus 2015 - 2019 m. laikotarpiu


Nuo 2015 iki 2019 metų Nacionalinė švietimo agentūra (įm. kodas: 305238040), kaip perkančioji organizacija, iš viso sudarė sutarčių su įvairių sričių tiekėjais: 3. Tam buvo išleista 26040 Eur.

Statistika pagal laikotarpį:

 • 2015 m. sudaryta sutarčių: 0. Sutarčių vertė: 0 Eur;
 • 2016 m. sudaryta sutarčių: 0. Sutarčių vertė: 0 Eur;
 • 2017 m. sudaryta sutarčių: 0. Sutarčių vertė: 0 Eur;
 • 2018 m. sudaryta sutarčių: 0. Sutarčių vertė: 0 Eur;
 • 2019 m. sudaryta sutarčių: 3. Sutarčių vertė: 26040 Eur.

 • Nuo 2015 iki 2019 m ši perkančioji organizacija daugiausiai sutarčių (pagal kiekį) sudarė su: UAB "Kraustymo komanda", UAB "GERA Solutions"

  Nacionalinė švietimo agentūra daugiausiai sutarčių (2) sudarė pagal šį BVPŽ kodą: 72000000-5 (IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos.). Pagal sutarčių sumas daugiausiai (22040 Eur) buvo nusipirkta pagal BVPŽ 72000000-5 (IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos.).

  Šie duomenys apie Nacionalinė švietimo agentūra viešuosius pirkimus yra parengti pagal Viešųjų pirkimų tarnybos duomenis. Statistika yra skaičiuojama pagal sutarties sudarymo datą (ne pagal paskelbimo-viešinimo). Laikotarpis: 2015 m. – 2019 m. Remiamasi informacija apie sudarytas sutartis, kurios viešinamos visiems, net ir neskelbiamiems pirkimams.

  Tokio tipo statistika domina tiekėjus, kuriems viešieji pirkimai yra svarbi verslo dalis, arba jie svarsto apie dalyvavimą konkursuose ir nori išsiaiškinti, kas yra perkama. Pagal reikiamus kriterijus galima paruošti individualias analizes Jūsų įmonei. ;