Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos - viešieji pirkimai

Šiame puslapyje skelbiami organizacijos Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos - 288739270 viešieji pirkimai. Tai reiškia, kad Jūs galite matyti perkančiosios organizacijos prekių, paslaugų ar darbų: vykdomus konkursus, metinių pirkimų planų suvestines, sudarytas sutartis su tiekėjais. Galite prenumeruoti šios organizacijos pirkimus el. paštu paspaudę mygtuką "Prenumeruoti". Dėl platesnės informacijos reikėtų kontaktuoti su perkančiąja organizacija tiesiogiai: t.y kreiptis į viešųjų pirkimų skyrių arba ieškoti atsakingo už objektą asmens įmonės Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos tinklalapyje.

Informacija apie organizacijos pirkimus

Paskelbimo data

Pavadinimas

Pasiūlymo pateikimo terminas

Rodomų pirkimų skaičius - 30 Viso yra paskelbta - 79. Prenumeruokite naujus konkursus
Prieš 3 d. TARNYBINIŲ STOČIŲ GARANTINIO APTARNAVIMO PASLAUGOS

2021-04-28

Prieš 9 d. PROCESŲ ROBOTIZAVIMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS NUOMOS PIRKIMAS

2021-04-22

Prieš 10 d. INFORMACINĖS MEDŽIAGOS SPAUSDINIMAS ŠALIES SPECIALIZUOTAME KAIMO IR ŪKININKO TEMATIKOS LEIDINYJE PAS...

2021-04-15

Prieš 17 d. INFORMACIJOS SAUGUMO VADYBOS SISTEMOS SERTIFIKAVIMO PASLAUGOS PAGAL ISO 27001 STANDARTĄ

2021-04-09

Prieš 30 d. MOBILIOS APLIKACIJOS NMA AGRO, SKIRTOS NUOTRAUKŲ SU GEOGRAFINE ŽYME FOTOGRAFAVIMUI, TECHNINIO PALAIK...

2021-03-30

Prieš 60 d. Draudimo paslaugos

2021-03-29

Prieš 63 d. VISUOMENĖS INFORMAVIMO KAMPANIJOS ĮGYVENDINIMO REGIONINĖJE, VIETINĖJE IR SPECIALIZUOTOJE SPAUDOJE IR...

2021-03-22

Prieš 64 d. TRANSPORTO PRIEMONIŲ VEIKLOS NUOMA

2021-03-23

Prieš 129 d. PATALPŲ FIZINĖS APSAUGOS IR REAGAVIMO Į APSAUGOS SIGNALIZACIJOS PRANEŠIMUS BEI APSAUGOS SIGNALIZACIJ...

2020-12-16

Prieš 142 d. TRANSPORTO PRIEMONIŲ VEIKLOS NUOMA

2021-01-08

Prieš 145 d. INFORMACIJOS SAUGUMO VADYBOS SISTEMOS SERTIFIKAVIMO PASLAUGŲ PAGAL ISO 27001 STANDARTĄ PIRKIMAS

2020-12-03

Prieš 154 d. MOKĖJIMO PRAŠYMŲ VERTINIMO, REKOMENDACIJŲ TEIKIMO BEI PATIKRŲ VIETOJE ATLIKIMO PASLAUGŲ TARPTAUTINĖS...

2020-12-17

Prieš 175 d. DELL EMC TECHNINIO PALAIKYMO IR GARANTIJOS PASLAUGŲ TARPTAUTINĖS VERTĖS PIRKIMAS

2020-11-27

Prieš 177 d. ŽŪPAIS INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ POSISTEMIŲ MODERNIZAVIMO GALIMYBIŲ STUDIJOS, TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS ...

2020-11-26

Prieš 177 d. KOMPIUTERINIO TINKLO KOMUTATORIAI

2020-11-03

Prieš 177 d. KOMPIUTERINIO TINKLO PROGRAMINĖ ĮRANGA

2020-10-30

Prieš 178 d. KOMPIUTERINIO TINKLO ĮRANGOS PIRKIMAS

2020-10-29

Prieš 181 d. ESRI PROGRAMINĖS ĮRANGOS LICENCIJŲ PIRKIMAS

2020-10-28

Prieš 193 d. „ŽŪPAIS“ 5 POSISTEMIŲ PALAIKYMO IR VYSTYMO PASLAUGŲ TARPTAUTINĖS VERTĖS PIRKIMAS

2020-11-10

Prieš 196 d. VISUOMENĖS INFORMAVIMO KAMPANIJOS ĮGYVENDINIMO NACIONALINIUOSE IR SPECIALIZUOTUOSE LAIKRAŠČIUOSE, ŽU...

2020-11-10

Prieš 199 d. LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014-2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ PARAIŠKŲ IR MOKĖJIMO PRAŠYMŲ ATITIKTIES KR...

2020-11-05

Prieš 209 d. PROJEKTŲ, PATEIKTŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014-2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „ŪKIO IR VERSLO P...

2020-09-30

Prieš 217 d. ŽŪPAIS INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ POSISTEMIŲ MODERNIZAVIMO GALIMYBIŲ STUDIJOS, TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS ...

2020-10-20

Prieš 221 d. „ORACLE“ PROGRAMINĖS ĮRANGOS LICENCIJŲ TARPTAUTINĖS VERTĖS PIRKIMAS

2020-10-14

Prieš 225 d. „ORACLE“ TECHNINIO PALAIKYMO PASLAUGŲ TARPTAUTINĖS VERTĖS PIRKIMAS

2020-10-08

Prieš 240 d. ATSARGINIO DUOMENŲ KOPIJAVIMO SISTEMOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

2020-09-04

Prieš 248 d. VISUOMENĖS INFORMAVIMO KAMPANIJOS ĮGYVENDINIMO REGIONINĖJE IR VIETINĖJE SPAUDOJE IR JŲ INTERNETINIUO...

2020-09-15

Prieš 261 d. ATSARGINIO DUOMENŲ KOPIJAVIMO ĮRANGOS IŠPLĖTIMO TARPTAUTINĖS VERTĖS PIRKIMAS

2020-08-31

Prieš 265 d. TELEMATIKOS PASLAUGŲ PIRKIMAS

2020-08-10

Prieš 269 d. NMA 2014-2020 M. PARAMOS UŽ PLOTUS PRIEMONIŲ ADMINISTRAVIMO INFORMACINĖS SISTEMOS (PPAIS) IR GEOGRAF...

2020-08-27

Paskelbimo data

Pavadinimas

Rodomų planuojamų pirkimų skaičius - 30 Viso yra paskelbta - 70. Registruokitės norėdami matyti visus planus
Prieš 48 d. Visuomenės informavimo kampanijos įgyvendinimo regioniniuose radijo ir televizijos kanaluose paslaug...
Prieš 48 d. ŽŪPAIS elektroninių paslaugų portalo sukūrimo ir vystymo paslaugos
Prieš 48 d. Konsultavimo dėl Lietuvos kaimo plėtros ir naujo periodo veiksmų programų administravimo bei Lietuvo...
Prieš 48 d. Tarnybinių stočių garantija
Prieš 48 d. Visuomenės informavimo kampanijos įgyvendinimo nacionaliniuose radijo ir televizijos kanaluose pasla...
Prieš 48 d. Informacinės medžiagos spausdinimas šalies specializuotame kaimo ir ūkininkavimo tematikos leidinyje
Prieš 48 d. Oracle programinės įrangos techninio palaikymo paslaugos
Prieš 48 d. Konferencijų įrangos atnaujinimas
Prieš 48 d. VMWARE programinės įrangos priežiūros, techninio palaikymo paslaugos
Prieš 48 d. Apsaugos paslaugos. Apsaugos signalizacijos ir vaizdo stebėjimo įrangos priežiūros paslaugos.
Prieš 48 d. Renginių organizavimo paslaugos
Prieš 48 d. „Computer associates“ programinės įrangos techninio palaikymo ir vystymo paslaugos
Prieš 48 d. Investicinių priemonių administravimo informacinės sistemos sukūrimas, palaikymas ir vystymas
Prieš 48 d. Importo bei eksporto licencijų, importo kvotų ir eksporto subsidijų administravimo informacinės posi...
Prieš 48 d. Oracle programinės įrangos techninės priežiūros ir vystymo paslaugos
Prieš 48 d. Kompiuterinio tinklo priežiūros, įrangos garantijų ir techninio palaikymo paslaugos
Prieš 48 d. Microsoft programinės įrangos nuoma
Prieš 48 d. Benzinas, dyzelinis kuras, automobilių priežiūros prekės bei automobilių plovimo ir siurbimo paslaug...
Prieš 48 d. Mobilios aplikacijos „NMA agro“, skirtos nuotraukoms su geografine žyme fotografuoti, palaikymo ir t...
Prieš 48 d. „DocuWare“ programinės įrangos vystymo ir techninio palaikymo paslaugos
Prieš 48 d. ŽŪPAIS 5 (PRAS, KPPAIS, STIS, ATIS, KVAIS (pienas) posistemių vystymo paslaugos
Prieš 48 d. IBM Security QRadar programinės įrangos techninis palaikymas
Prieš 48 d. Automobilių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos
Prieš 48 d. Procesų robotizavimo programinės įrangos nuoma
Prieš 69 d. Visuomenės informavimo kampanijos įgyvendinimo regioninėje, vietinėje, specializuotoje spaudoje ir j...
Prieš 76 d. Visureigių ir mikroautobuso veiklos nuoma
Prieš 76 d. Draudimo paslaugos
Prieš 178 d. Dell EMC techninio palaikymo ir garantijos paslaugos
Prieš 220 d. Visureigių ir mikroautobuso veiklos nuoma
Prieš 220 d. Visuomenės informavimo kampanijos įgyvendinimo nacionaliniuose ir specializuotuose laikraščiuose, žu...

Paskelbimo data

Pavadinimas

Tiekėjas

Sudarytos sutarties vertė

Rodomų sutarčių skaičius - 30 Viso yra paskelbta - 218. Registruokitės norėdami matyti visas sutartis
Prieš 4 d. SPAUSDINIMO PASLAUGŲ SUTARTIS Lietuvos Ryto Spaustuvė UAB

9 382 €

Prieš 4 d. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės paraiškų ir mokėjimo prašymų atitikties kr... VIVA VITALIS VŠĮ

251 680 €

Prieš 5 d. Apsaugos priemonės Arvedas UAB

2 538 €

Prieš 9 d. SUTARTIS DĖL RINKLIAVOS UŽ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMĄ RINKIMO TARPINIKAVIMO PASLAUGŲ Stova UAB

363 €

Prieš 9 d. SUTARTIS DĖL RINKLIAVOS UŽ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMĄ RINKIMO TARPINIKAVIMO PASLAUGŲ Stova UAB

1 089 €

Prieš 11 d. Spausdintuvų kasetės Novakopa UAB

8 733 €

Prieš 12 d. Monitoriai SKYTECH.LT UAB

2 013 €

Prieš 25 d. Interneto prieigos prie skolininkų administravimo informacinės sistemos suteikimo paslaugos Creditinfo Lietuva UAB

12 000 €

Prieš 51 d. Subalansuotų rodiklių sistemos palaikymo ir vystymo paslaugos S2P UAB

13 939 €

Prieš 51 d. LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS PARAIŠKŲ ATITIKTIES KRITERIJŲ SUTIKRINIMO ... Lietuvos socialinių mokslų centras

9 999 €

Prieš 53 d. MOKĖJIMO PRAŠYMŲ VERTINIMO PASLAUGOS Eurointegracijos projektai UAB

9 377 €

Prieš 65 d. Pagrindinė nešiojamųjų kompiuterių pirkimo sutartis (CPO) EIT sprendimai UAB

43 257 €

Prieš 65 d. Greitojo pašto paslaugos (CPO) Lietuvos paštas AB

19 000 €

Prieš 65 d. NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIO PRIEŽIŪROS PASLAUGOS UAB "CORPUS PRO"

51 255 €

Prieš 65 d. Nešiojamieji kompiuteriai (CPO) EIT sprendimai UAB

49 307 €

Prieš 65 d. SERVERINĖS GAISRO GESINIMO SISTEMOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS Gevirda UAB

6 000 €

Prieš 65 d. SERVERIŲ KONDICIONAVIMO ĮRANGOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS AIROVENTA UAB

20 000 €

Prieš 65 d. VĖDINIMO IR KONDICIONAVIMO ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGOS AIROVENTA UAB

12 050 €

Prieš 65 d. VANDENTIEKIO, SANITARINIŲ ĮRENGINIŲ REMONTO, STALIŲ IR DAILIDŽIŲ DARBAI Corpus A UAB

8 000 €

Prieš 66 d. VAIS palaikymo ir vystymo paslaugos Alna Business Solutions UAB

11 797 €

Prieš 68 d. MOKĖJIMO PRAŠYMŲ VERTINIMO, REKOMENDACIJŲ TEIKIMO BEI PATIKRŲ VIETOJE ATLIKIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTA... Eurointegracijos projektai UAB

195 487 €

Prieš 74 d. VISUOMENĖS INFORMAVIMO KAMPANIJOS ĮGYVENDINIMO PASLAUGOS Via media UAB

390 229 €

Prieš 76 d. AUDITO PASLAUGŲ TEIKIMO PROJEKTO IŠLAIDŲ TEISĖTUMO IR PANAUDOJIMO TEISINGUMO TIKRINIMO ATLIKIMUI SUT... AUDIFINA UAB

8 000 €

Prieš 76 d. RINKLIAVOS UŽ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMĄ RINKIMO TARPININKAVIMO PASLAUGŲ SUTARTIS (Šiaulių mieste) Stova UAB

570 €

Prieš 76 d. RINKLIAVOS UŽ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMĄ RINKIMO TARPININKAVIMO PASLAUGŲ SUTARTIS (Šiaulių mieste) Stova UAB

234 €

Prieš 82 d. DRAUDIMO TARPININKAVIMO (BROKERIO) PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS Legator UADBB

N/A

Prieš 90 d. INFORMACINĖS MEDŽIAGOS PARENGIMO IR PUBLIKAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS Naujienų centras UAB

11 954 €

Prieš 95 d. MOKĖJIMO PRAŠYMŲ VERTINIMO PASLAUGOS Eurointegracijos projektai UAB

9 377 €

Prieš 96 d. PATALPŲ FIZINĖS APSAUGOS IR REAGAVIMO Į APSAUGOS SIGNALIZACIJOS PRANEŠIMUS PASLAUGŲ BEI APSAUGOS SIG... Ekskomisarų biuras UAB

65 030 €

Prieš 109 d. Psichologų paslaugos Žmogaus studijų centras UAB

12 000 €

Informacija apie Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos viešuosius pirkimus 2015 - 2019 m. laikotarpiu


Nuo 2015 iki 2019 metų Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (įm. kodas: 288739270), kaip perkančioji organizacija, iš viso sudarė sutarčių su įvairių sričių tiekėjais: 513. Tam buvo išleista 55407693,31 Eur.

Statistika pagal laikotarpį:

 • 2015 m. sudaryta sutarčių: 90. Sutarčių vertė: 20574447,15 Eur;
 • 2016 m. sudaryta sutarčių: 131. Sutarčių vertė: 7478030,86 Eur;
 • 2017 m. sudaryta sutarčių: 116. Sutarčių vertė: 14217557,9 Eur;
 • 2018 m. sudaryta sutarčių: 97. Sutarčių vertė: 7048250,99 Eur;
 • 2019 m. sudaryta sutarčių: 79. Sutarčių vertė: 6089406,41 Eur.

 • Nuo 2015 iki 2019 m ši perkančioji organizacija daugiausiai sutarčių (pagal kiekį) sudarė su: UAB 'BLUE BRIDGE', Telia Lietuva, AB, UAB ATEA, UAB iTree Lietuva, UAB "EKSKOMISARŲ BIURAS".

  Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos daugiausiai sutarčių (27) sudarė pagal šį BVPŽ kodą: 50112300-6 (Automobilių plovimo ir panašios paslaugos.). Pagal sutarčių sumas daugiausiai (17045554,35 Eur) buvo nusipirkta pagal BVPŽ 79341400-0 (Reklamos kampanijų paslaugos.).

  Šie duomenys apie Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos viešuosius pirkimus yra parengti pagal Viešųjų pirkimų tarnybos duomenis. Statistika yra skaičiuojama pagal sutarties sudarymo datą (ne pagal paskelbimo-viešinimo). Laikotarpis: 2015 m. – 2019 m. Remiamasi informacija apie sudarytas sutartis, kurios viešinamos visiems, net ir neskelbiamiems pirkimams.

  Tokio tipo statistika domina tiekėjus, kuriems viešieji pirkimai yra svarbi verslo dalis, arba jie svarsto apie dalyvavimą konkursuose ir nori išsiaiškinti, kas yra perkama. Pagal reikiamus kriterijus galima paruošti individualias analizes Jūsų įmonei. ;