Molėtų rajono savivaldybės administracija - viešieji pirkimai

Šiame puslapyje skelbiami organizacijos Molėtų rajono savivaldybės administracija - 188712799 viešieji pirkimai. Tai reiškia, kad Jūs galite matyti perkančiosios organizacijos prekių, paslaugų ar darbų: vykdomus konkursus, metinių pirkimų planų suvestines, sudarytas sutartis su tiekėjais. Galite prenumeruoti šios organizacijos pirkimus el. paštu paspaudę mygtuką "Prenumeruoti". Dėl platesnės informacijos reikėtų kontaktuoti su perkančiąja organizacija tiesiogiai: t.y kreiptis į viešųjų pirkimų skyrių arba ieškoti atsakingo už objektą asmens įmonės Molėtų rajono savivaldybės administracija tinklalapyje.

Informacija apie organizacijos pirkimus

Paskelbimo data

Pavadinimas

Pasiūlymo pateikimo terminas

Rodomų pirkimų skaičius - 30 Viso yra paskelbta - 124. Prenumeruokite naujus konkursus
Prieš 17 d. Valstybei priklausančių melioracijos statinių remontas Bijutiškio kadastrinėje vietovėje

2021-04-19

Prieš 23 d. Molėtų rajono seniūnijų vietinės reikšmės kelių su žvyro danga remonto darbų pirkimas

2021-04-12

Prieš 33 d. Molėtų miesto ir rajono seniūnijų vietinės reikšmės kelių su žvyro danga profiliavimo greideriu darb...

2021-03-24

Prieš 33 d. Molėtų rajono vietinės reikšmės kelių (gatvių) su asfalto danga išdaužų užtaisymo darbų pirkimas

2021-03-23

Prieš 40 d. Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Molėtų mieste (III etapas). Statybo...

2021-03-24

Prieš 53 d. Dubingių ir Joniškio mstl., Bekupės, Bijutiškio k. vandentiekio ir nuotekų tinklų inventorizavimas

2021-03-15

Prieš 59 d. Molėtų rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano keitimas

2021-03-08

Prieš 121 d. Molėtų rajono Antalakajos, Lapavartės, Šeštokiškių polderių siurblinių eksploatacija, profilaktika i...

2020-12-29

Prieš 137 d. Socialinių kortelių gaminimo, aptarnavimo ir maisto produktų, pramoninių ir kitų prekių pirkimas soc...

2020-12-21

Prieš 138 d. Maisto produktų sandėliavimo ir tvarkymo paslaugos pirkimas

2020-12-08

Prieš 146 d. Bešeimininkių apleistų statinių likvidavimas Molėtų rajono savivaldybėje. Bešeimininkių pastatų grio...

2020-12-01

Prieš 164 d. Susisiekimo sąlygų gerinimas Molėtų mieste įrengiant pėsčiųjų takus tarp Ąžuolų ir Melioratorių gatv...

2020-11-13

Prieš 178 d. Sanitarinis konteineris prie Molėtų progimnazijos aikštyno

2020-10-29

Prieš 187 d. Valstybei priklausančių melioracijos statinių remontas Molėtų rajone, Bijutiškio kadastrinėje vietov...

2020-10-20

Prieš 193 d. Atgailos kanauninkų vienuolyno ansamblio vienuolyno namas, Molėtų r. sav., Videniškių sen., Videnišk...

2020-10-22

Prieš 219 d. Medicininės įrangos pirkimas

2020-09-28

Prieš 227 d. Bešeimininkių apleistų, kraštovaizdį darkančių statinių likvidavimas Molėtų rajono savivaldybėje, Su...

2020-09-11

Prieš 229 d. Vėdinimo ir kondicionavimo sistemų Molėtų rajono savivaldybės egzaminų centruose-grupėse įrengimo da...

2020-09-08

Prieš 244 d. Projekto „Inžinerinės infrastruktūros įrengimo Melioratorių g. 20 ir Melioratorių g. 18C sklypuose, ...

2020-08-31

Prieš 248 d. Įvažiavimo Sp-1 prie Sporto g. 36 Molėtų mieste paprastasis remontas

2020-08-21

Prieš 251 d. Projektų „Ažubalių gatvės kvartalo Molėtų mieste viešosios infrastruktūros sutvarkymas“ ir „Meliorat...

2020-08-24

Prieš 262 d. Suginčių, Toliejų, Verbiškių, Mindūnų, Skudutiškio, Levaniškių k. vandentiekio ir nuotekų tinklų inv...

2020-08-17

Prieš 268 d. Projekto „Molėtų progimnazijos sporto aikštynų atnaujinimas“ papildomų remonto darbų pirkimas

2020-07-31

Prieš 269 d. Projekto „Molėtų miesto aikštės ir gretimų teritorijų viešųjų erdvių sutvarkymas“ aikštės sutvarkymo...

2020-08-10

Prieš 269 d. WiFi4EU viešojo belaidžio interneto tinklo įrengimas

2020-07-30

Prieš 275 d. Bešeimininkių apleistų, kraštovaizdį darkančių statinių likvidavimas Molėtų rajono savivaldybėje, Du...

2020-07-27

Prieš 276 d. Molėtų progimnazijos patalpų remontas

2020-07-23

Prieš 282 d. Avarinių valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių gedimų remontas

2020-07-17

Prieš 289 d. Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Molėtų mieste (II etapas). Statybos...

2020-07-21

Prieš 289 d. Smilgų gatvės Molėtų mieste nauja statyba

2020-07-21

Paskelbimo data

Pavadinimas

Rodomų planuojamų pirkimų skaičius - 30 Viso yra paskelbta - 237. Registruokitės norėdami matyti visus planus
Prieš 10 d. 220 Molėtų rajono Videniškių seniūnijos vietinės reikšmės kelių (gatvių) statinių kadastriniai matav...
Prieš 10 d. 219 Molėtų rajono Giedraičių seniūnijos vietinės reikšmės kelių (gatvių) statinių kadastriniai matav...
Prieš 10 d. 218 Molėtų rajono Dubingių seniūnijos vietinės reikšmės kelių (gatvių) statinių kadastriniai matavim...
Prieš 10 d. 217 Molėtų rajono Alantos seniūnijos vietinės reikšmės kelių (gatvių) statinių kadastriniai matavima...
Prieš 10 d. 210 Kopijavimo popierius
Prieš 10 d. 153 Moletūno gatvės Molėtų mieste rekonstravimas. Statybos darbai
Prieš 10 d. 104 Administracinės paskirties administracinio pastato, esančio Vilniaus g. 44, Molėtuose rekonstruk...
Prieš 10 d. 103 Administracinės paskirties administracinio pastato, esančio Vilniaus g. 44, Molėtuose rekonstruk...
Prieš 10 d. 102 Administracinės paskirties administracinio pastato, esančio Vilniaus g. 44, Molėtuose rekonstruk...
Prieš 37 d. 209 Kanceliarinės prekės
Prieš 37 d. 210 Kopijavimo popierius
Prieš 37 d. 217 Molėtų rajono Alantos seniūnijos vietinės reikšmės kelių (gatvių) statinių kadastriniai matavima...
Prieš 37 d. 218 Molėtų rajono Dubingių seniūnijos vietinės reikšmės kelių (gatvių) statinių kadastriniai matavim...
Prieš 37 d. 219 Molėtų rajono Giedraičių seniūnijos vietinės reikšmės kelių (gatvių) statinių kadastriniai matav...
Prieš 37 d. 220 Molėtų rajono Videniškių seniūnijos vietinės reikšmės kelių (gatvių) statinių kadastriniai matav...
Prieš 37 d. 233 Molėtų rajono Alantos seniūnijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga remonto darbai
Prieš 37 d. 234 Molėtų rajono Balninkų seniūnijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga remonto darbai
Prieš 37 d. 237 Molėtų rajono Giedraičių seniūnijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga remonto darbai
Prieš 37 d. 238 Molėtų rajono Inturkės seniūnijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga remonto darbai
Prieš 37 d. 239 Molėtų rajono Joniškio seniūnijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga remonto darbai
Prieš 37 d. 244 Molėtų miesto vietinės reikšmės kelių (gatvių) su žvyro danga remonto darbai
Prieš 37 d. 243 Molėtų rajono Videniškių seniūnijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga remonto darbai
Prieš 37 d. 242 Molėtų rajono Suginčių seniūnijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga remonto darbai
Prieš 37 d. 241 Molėtų rajono Mindūnų seniūnijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga remonto darbai
Prieš 37 d. 240 Molėtų rajono Luokesos seniūnijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga remonto darbai
Prieš 37 d. 63 Administracinės paskirties administracinio pastato, esančio Vilniaus g.44, Molėtuose rekonstrukci...
Prieš 37 d. 53 Pėsčiųjų tilto tarp Malūno ir Molėtūno gatvių techninis projektas
Prieš 37 d. 154 Moletūno gatvės Molėtų mieste rekonstravimas. Statinio statybos techninė priežiūra
Prieš 37 d. 132 Molėtų progimnazijos patalpų remontas pritaikant patalpas Molėtų menų mokyklos reikmėms
Prieš 37 d. 130 Atgailos kanauninkų vienuolyno ansamblio vienuolyno namas, Molėtų r. sav., Videniškių k., antro ...

Paskelbimo data

Pavadinimas

Tiekėjas

Sudarytos sutarties vertė

Rodomų sutarčių skaičius - 30 Viso yra paskelbta - 248. Registruokitės norėdami matyti visas sutartis
Prieš 18 d. Kanceliarinės prekės OFFICE SYSTEM UAB

30 250 €

Prieš 23 d. Molėtų rajono vietinės reikšmės kelių (gatvių) su asfalto danga išdaužų užtaisymo darbų pirkimas Melingos keliai UAB

135 723 €

Prieš 24 d. Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, atrankos, konsultavimo ir pagalbos teikimo vaikus globojanči... Asociacija Sprendimai šiandien

9 998 €

Prieš 37 d. Maumedžių gatvės rekonstravimo įrengiant pėsčiųjų takus Giedraičių mstl., Molėtų r. projekto ekspert... Statybos ekspertų biuras UAB

965 €

Prieš 41 d. Mokymai apie psichinę sveikatą vykdant projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas Molėtų rajono savival... KITI

1 550 €

Prieš 44 d. Malūno gatvės Molėtų mieste kapitalinio remonto projekto ekspertizė Statybos ekspertų biuras UAB

989 €

Prieš 44 d. Kelio Vd-28 Videniškiai – Žižmauka dalies, kuriai Videniškių k., Molėtų r. sav. suteiktas Klevų g. p... Statybos Projektų Ekspertizės Centras UAB

800 €

Prieš 48 d. Elektrinių viryklių pirkimas Avitelos prekyba UAB

2 109 €

Prieš 48 d. Šviestuvų pakeitimas Molėtų r. sav. viešosios bibliotekos administracinėse patalpose ĖGĖTIKA UAB

4 958 €

Prieš 53 d. Inžinerinės infrastruktūros Melioratorių g. 20 Molėtų mieste įrengimas. Projekto ekspertizės paslaug... Statybos ekspertų biuras UAB

961 €

Prieš 59 d. Kementos gatvės rekonstravimas įrengiant pėsčiųjų takus Giedraičių mstl., Molėtų r. Kelių saugumo au... Vilniaus Gedimino technikos universitetas

411 €

Prieš 59 d. Maumedžių gatvės rekonstravimas įrengiant pėsčiųjų takus Giedraičių mstl., Molėtų r. Kelių saugumo a... Vilniaus Gedimino technikos universitetas

338 €

Prieš 65 d. Kriogeninės talpyklos VšĮ Molėtų ligoninėje įrengimo ir nuomos paslaugos Aga UAB

11 495 €

Prieš 66 d. Socialinio darbuotojo paslauga (pagal Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir soc... Molėtų socialinės paramos centras

2 960 €

Prieš 66 d. Elektros energija Ignitis UAB

125 314 €

Prieš 66 d. Inturkės kapinių techninio projekto ekspertizės paslaugos Pastatų konstrukcijos UAB

1 089 €

Prieš 66 d. Psichologo individualios konsultacijos (pagal Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiem... Fizinis asmuo

2 925 €

Prieš 66 d. Bešeimininkių apleistų statinių likvidavimas Molėtų rajono savivaldybėje. Sandėlio pamatų ardymas ti... ALKURAS UAB

2 430 €

Prieš 68 d. Socialinių kortelių gaminimo, aptarnavimo ir maisto produktų, pramoninių ir kitų prekių pirkimas soc... Maxima LT UAB

145 200 €

Prieš 68 d. Kelio Nr. M-9, kuriam Molėtų mieste suteiktas Braškių gatvės pavadinimas, kapitalinis remontas. Proj... Projektų ekspertizė UAB

1 004 €

Prieš 72 d. Medicininio deguonies tinklo išplėtimo darbai VšĮ Molėtų ligoninėje Aga UAB

10 257 €

Prieš 75 d. Savivaldybės administracinio pastato kabinetų remontas KITI

11 792 €

Prieš 79 d. Projekto „Lietaus nuotekų tinklų įrengimo ir gatvės dangos remonto darbai Sporto gatvėje Molėtų mies... Atamis UAB

9 655 €

Prieš 93 d. Molėtų rajono Antalakajos, Lapavartės, Šeštokiškių polderių siurblinių eksploatacija, profilaktika b... Bebrusai UAB

24 200 €

Prieš 93 d. DUBINGIŲ PILIAVIETĖS IR MIESTELIO ISTORINĖS DALIES SU GRETIMOMIS TERITORIJOMIS IŠVYSTYMO (PRITAIKANT... UAB OPTIMUM CONSULT

12 039 €

Prieš 94 d. Molėtų miesto ir rajono seniūnijų viešųjų erdvių sanitarinio tvarkymo ir viešosios infrastruktūros p... Molėtų švara UAB

4200 000 €

Prieš 117 d. Susisiekimo sąlygų gerinimas Molėtų mieste įrengiant pėsčiųjų takus tarp Ąžuolų ir Melioratorių gatv... 2 passibus anteire MB

910 €

Prieš 122 d. Buhalterinės apskaitos informacinės sistemos integravimas Eksitonas Business Solutions UAB

6 050 €

Prieš 122 d. Buhalterinės apskaitos informacinės sistemos paslauga Eksitonas Business Solutions UAB

11 906 €

Prieš 123 d. Bešeimininkių ir bepriežiūrių ūkinių gyvūnų gaudymo, paėmimo iš gyventojų, karantinavimo, eutanazijo... Alantos agroservisas UAB

12 087 €

Informacija apie Molėtų rajono savivaldybės administracija viešuosius pirkimus 2015 - 2019 m. laikotarpiu


Nuo 2015 iki 2019 metų Molėtų rajono savivaldybės administracija (įm. kodas: 188712799), kaip perkančioji organizacija, iš viso sudarė sutarčių su įvairių sričių tiekėjais: 706. Tam buvo išleista 32558130,69 Eur.

Statistika pagal laikotarpį:

 • 2015 m. sudaryta sutarčių: 92. Sutarčių vertė: 9124478,84000001 Eur;
 • 2016 m. sudaryta sutarčių: 117. Sutarčių vertė: 2428592,16 Eur;
 • 2017 m. sudaryta sutarčių: 167. Sutarčių vertė: 7143259,73 Eur;
 • 2018 m. sudaryta sutarčių: 133. Sutarčių vertė: 6849327,69 Eur;
 • 2019 m. sudaryta sutarčių: 197. Sutarčių vertė: 7012472,27 Eur.

 • Nuo 2015 iki 2019 m ši perkančioji organizacija daugiausiai sutarčių (pagal kiekį) sudarė su: P. Leišio individuali įmonė, Žiuko įmonė, UAB "BEBRUSAI", UAB "MELINGOS" KELIAI, UAB "PLENTPROJEKTAS".

  Molėtų rajono savivaldybės administracija daugiausiai sutarčių (57) sudarė pagal šį BVPŽ kodą: 45454000-4 (Pertvarkymo darbai.). Pagal sutarčių sumas daugiausiai (5957483,7 Eur) buvo nusipirkta pagal BVPŽ 90600000-3 (Valymo ir sanitarinės paslaugos miesto ir kaimo vietovėse bei kitos susijusios paslaugos.).

  Šie duomenys apie Molėtų rajono savivaldybės administracija viešuosius pirkimus yra parengti pagal Viešųjų pirkimų tarnybos duomenis. Statistika yra skaičiuojama pagal sutarties sudarymo datą (ne pagal paskelbimo-viešinimo). Laikotarpis: 2015 m. – 2019 m. Remiamasi informacija apie sudarytas sutartis, kurios viešinamos visiems, net ir neskelbiamiems pirkimams.

  Tokio tipo statistika domina tiekėjus, kuriems viešieji pirkimai yra svarbi verslo dalis, arba jie svarsto apie dalyvavimą konkursuose ir nori išsiaiškinti, kas yra perkama. Pagal reikiamus kriterijus galima paruošti individualias analizes Jūsų įmonei. ;