LITGRID AB - viešieji pirkimai

Šiame puslapyje skelbiami organizacijos LITGRID AB - 302564383 viešieji pirkimai. Tai reiškia, kad Jūs galite matyti perkančiosios organizacijos prekių, paslaugų ar darbų: vykdomus konkursus, metinių pirkimų planų suvestines, sudarytas sutartis su tiekėjais. Galite prenumeruoti šios organizacijos pirkimus el. paštu paspaudę mygtuką "Prenumeruoti". Dėl platesnės informacijos reikėtų kontaktuoti su perkančiąja organizacija tiesiogiai: t.y kreiptis į viešųjų pirkimų skyrių arba ieškoti atsakingo už objektą asmens įmonės LITGRID AB tinklalapyje.

Informacija apie organizacijos pirkimus

Paskelbimo data

Pavadinimas

Pasiūlymo pateikimo terminas

Rodomų pirkimų skaičius - 30 Viso yra paskelbta - 338. Prenumeruokite naujus konkursus
Prieš 2 d. Kauno E 110 kV skirstyklos rekonstravimo projekto parengimo ir darbų pirkimas

2021-05-04

Prieš 4 d. 330 kV oro linijos naujo ruožo nuo LN 531 iki LN 447 statybos darbai

2021-05-25

Prieš 4 d. 330 kV oro linijos Darbėnai – Bitėnai statybos darbai

2021-05-21

Prieš 4 d. DWDM įrangos garantinės priežiūros paslaugų pirkimas

2021-04-26

Prieš 5 d. Širvintų TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas

2021-04-26

Prieš 6 d. Duomenų tinklo įrenginių palaikymo paslaugos

2021-04-22

Prieš 9 d. Elektronikos prekės ir elektrotechninės medžiagos

2021-04-16

Prieš 10 d. Jungimo momento kontrolės sistemos įdiegimo pirkimas

2021-04-16

Prieš 10 d. Technologinio duomenų perdavimo tinklo įrenginių įrengimas transformatorių pastotėse

2021-04-16

Prieš 18 d. Fizinės saugos auditas

2021-04-09

Prieš 23 d. Projektų valdymo informacinės sistemos palaikymo pirkimas

2021-04-09

Prieš 24 d. Šunto reaktoriaus remonto paslaugos

2021-04-28

Prieš 25 d. Perdavimo tinklo 110/10 kV Kauno elektrinės atvirosios skirstyklos pagrindinių bei pagalbinių elektr...

2021-04-07

Prieš 30 d. Darbuotojų atrankų informacijos valdymo programinė įranga

2021-04-02

Prieš 31 d. ISO 27001 audito ir sertifikavimo paslaugos

2021-03-25

Prieš 31 d. DWDM įrangos papildomos garantijos palaikymo paslaugos

2021-03-25

Prieš 35 d. OL Pagėgiai-Bitėnai ir OL LE-Vilnius poveikio aplinkai monitoringo paslaugų pirkimas

2021-03-19

Prieš 37 d. Elektros perdavimo tinklų pirminių įrenginių pirkimas

2021-04-16

Prieš 44 d. Telšių transformatorių pastotės autotransformatoriaus remonto paslaugos

2021-04-08

Prieš 47 d. Jungimo momento kontrolės sistemos įdiegimas

2021-03-09

Prieš 47 d. SIEM gamintojo palaikymas, atnaujinimas, techninės pagalbos paslaugų pirkimas

2021-03-16

Prieš 48 d. Elektros perdavimo linijų apsaugos zonoje nustatytų pažeidimų administravimo paslaugos

2021-03-15

Prieš 52 d. Skanavimo paslaugų pirkimas

2021-03-08

Prieš 53 d. Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginių moduliai

2021-03-04

Prieš 53 d. Munters filtrų pirkimas

2021-03-04

Prieš 53 d. Duomenų tinklo komutatoriai

2021-03-04

Prieš 55 d. 110 kV kabelinės linijos movų keitimas

2021-03-03

Prieš 59 d. 110/35/10 kV Širvintų transformatorių pastotės perdavimo tinklo dalyje rekonstravimo-projektavimo da...

2021-02-26

Prieš 59 d. Apsauginės avalynės pirkimas

2021-02-25

Prieš 67 d. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės draudimas

2021-02-17

Paskelbimo data

Pavadinimas

Rodomų planuojamų pirkimų skaičius - 30 Viso yra paskelbta - 546. Registruokitės norėdami matyti visus planus
Prieš 3 d. Kauno E 110 kV skirstyklos rekonstravimo projekto parengimo ir darbų pirkimas
Prieš 60 d. Siemens ODMS sistemos palaikymas
Prieš 60 d. Kavos aparatai ir jų priedai
Prieš 60 d. Profesinė literatūra ir periodiniai leidiniai
Prieš 60 d. SOC incidentų valdymo sistema
Prieš 60 d. Skubių vertimų paslaugos
Prieš 60 d. 330 kV oro linijos Klaipėda-Grobinė statybos techninė priežiūra
Prieš 60 d. Dokumentų skanavimas
Prieš 60 d. Autotransformatorių monitoringo sistemos aptarnavimo paslaugos
Prieš 60 d. Ryšių su visuomene paslaugos ir konsultacijos
Prieš 60 d. 330 kV OL Šiauliai-Kaunas (LN 306) rekonstravimo darbai
Prieš 60 d. Teleinformacijos pateikimo iš Perdavimo tinklo 110kV transformatorių pastočių į LITGRID AB SCADA pas...
Prieš 60 d. Elektros energijos suvartojimo ir vėjo elektrinių generacijos prognozavimo programos palaikymas
Prieš 60 d. Duomenų perdavimo skirtosiomis ryšio linijomis paslaugos
Prieš 60 d. Vakarų regiono 110-3330 kV transformatorių pastočių eksploatavimo darbai
Prieš 60 d. Vilniaus dispečerinio centro valdymo skydo atsarginių dalių pirkimas
Prieš 60 d. Fizinės apsaugos ir/ar priešgaisrinių sistemų eksploatavimo mokymai
Prieš 60 d. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės draudimas
Prieš 60 d. 330 kV skirstyklos Mūša statybos darbai
Prieš 60 d. Radijo ryšio bokštų techninės priežiūros ir remonto darbai
Prieš 60 d. Reprezentacinės prekės tikslinei auditorijai
Prieš 60 d. Kurjerių paslaugos
Prieš 60 d. Spausdintuvo kasetės
Prieš 60 d. 330/110/10 kV Kruonio HAE atvirosios skirstyklos pagrindinių bei pagalbinių elektros įrenginių ir ki...
Prieš 60 d. PAM licencijos
Prieš 60 d. Duomenų perdavimo tarptautinėmis skirtosiomis ryšio linijomis paslaugos
Prieš 60 d. Su renginiais susijusių paslaugų organizavimas
Prieš 60 d. Restoranų, maisto tiekimo ir su renginiais susijusios paslaugos
Prieš 60 d. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto parengimo ir įgyvendinimo paslaugos (HL)
Prieš 60 d. Žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams projekto parengimo ir įgyvendinimo paslaugos

Paskelbimo data

Pavadinimas

Tiekėjas

Sudarytos sutarties vertė

Rodomų sutarčių skaičius - 30 Viso yra paskelbta - 330. Registruokitės norėdami matyti visas sutartis
Prieš 4 d. 110/10 kV Baltupio TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas Tetas UAB

1464 100 €

Prieš 5 d. DWDM įrangos papildomos garantijos palaikymo paslaugos UAB IT TINKLAI

12 085 €

Prieš 12 d. Triukšmo slopinimo priemonių projektavimas ir statybos darbai Žilinskis ir Co UAB

1775 675 €

Prieš 20 d. 330 kV viengrandės OL Jurbarkas-Bitėnai rekonstravimo į dvigrandę darbai Tiekėjų grupė

14900 960 €

Prieš 23 d. Veikiančių apsaugos sistemų įrangos atnaujinimas Fima UAB

34 478 €

Prieš 27 d. Techninių bei darbo projektų ekspertizių paslaugos Ekspertika UAB

11 374 €

Prieš 27 d. Techninių bei darbo projektų ekspertizių paslaugos Statybos Projektų Ekspertizės Centras UAB

4 500 €

Prieš 31 d. Techninių bei darbo projektų ekspertizių paslaugos Darbasta UAB

7 865 €

Prieš 31 d. IT paslaugų valdymo sistemos „IVANTI“ techninės priežiūros ir vystymo paslaugos Synergy Consulting UAB

49 301 €

Prieš 40 d. Skelbimų talpinimo portalo paslaugų teikimo sutartis CV-Online LT, UAB

2 662 €

Prieš 41 d. Temperatūros matuokliai Termometrija, MB

2 562 €

Prieš 41 d. 110/10 kV Markučių TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas Tetas UAB

1200 320 €

Prieš 44 d. Valdymo holdingų paslaugos EPSO-G UAB

514 250 €

Prieš 47 d. 110 kV Varduvos skirstyklos inžinerinių statinių, Mažeikių r. sav., Židikų sen., Juodeikių k., Mažei... Statybos Projektų Ekspertizės Centras UAB

6 750 €

Prieš 47 d. Elektros tinklų Sandėlių g.9, Kėdainiai ir Kėdainių raj. sav. rekonstravimo projekto ekspertizės pas... Statybos Projektų Ekspertizės Centras UAB

4 980 €

Prieš 49 d. Kauno TP valdymo pulto ir adminstracinio pastatų statinių ekspertizės ir projektinių pasiūlymų paren... INHUS Engineering UAB

27 225 €

Prieš 55 d. Teisinės paslaugos "Harmony Link" jungties statybos projekte KITI

75 867 €

Prieš 67 d. Techninio projekto "330 kV įtampos oro linijos Lietuvos E-Alytus (LN 330) rekonstravimas (Alytaus r.... Projektų ekspertizė UAB

14 641 €

Prieš 75 d. Sinchroninio duomenų perdavimo įrenginių modulių pirkimo sutartis Blue Bridge Bond UAB

16 095 €

Prieš 76 d. Dvigrandės 110 kv oro linijos Marios-Juodkrantė 1 apatinio laido keitimo ir Marios – Juodkrantė 2 vi... Empower-Fidelitas UAB

82 010 €

Prieš 76 d. Suspausto oro tiekimo 330/110 kV Ignalinos AE TP paslaugos Ignalinos atominė elektrinė VĮ

185 704 €

Prieš 76 d. Turto draudimas II pirkimo objekto dalis Compensa Vienna Insurance Group UAB

106 325 €

Prieš 76 d. Turto draudimas I pirkimo objekto dalis BTA Baltic Insurance Company filialas Lietuvoje AAS

2 641 €

Prieš 76 d. RAA programinės įrangos licencijos Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas

6 523 €

Prieš 76 d. 110-330 kV kabelių linijų eksploatavimo ir avarijų likvidavimo darbai Tetas UAB

556 600 €

Prieš 76 d. Programinės įrangos finansinių ataskaitų rengimui iXBRL formatu įdiegimo, licencinio ir techninio pa... AUDIFINA UAB

43 560 €

Prieš 76 d. Darbuotojų paieška specializuotame darbo skelbimų portale Diginet LTU UAB

5 203 €

Prieš 76 d. Viršįtampių ribotuvai Elektros inžinerija UAB

26 273 €

Prieš 76 d. Inžinerinių tinklų Visagino sav., Petriškės k., Elektrinės g.1A rekonstravimo bei inžinerinių tinklų... Projektų ekspertizė UAB

5 808 €

Prieš 80 d. Pagrindinė teisinių paslaugų teikimo sutartis KITI

2 032 €

Informacija apie LITGRID AB laimėtus viešuosius pirkimus 2015 m. - 2019 m. laikotarpiu


Nuo 2015 iki 2019 metų LITGRID AB (įm. kodas: 302564383), kaip viešųjų pirkimų tiekėjas, laimėjo ir sudarė viešųjų pirkimų sutartis: 2. Sudarytų sutarčių bendra suma: 4653514,8 Eur.

Laimėjimų statistika pagal laikotarpį:

 • 2015 m. sudaryta sutarčių: 0. Sutarčių vertė: 0 Eur;
 • 2016 m. sudaryta sutarčių: 0. Sutarčių vertė: 0 Eur;
 • 2017 m. sudaryta sutarčių: 2. Sutarčių vertė: 4653514,8 Eur;
 • 2018 m. sudaryta sutarčių: 0. Sutarčių vertė: 0 Eur;
 • 2019 m. sudaryta sutarčių: 0. Sutarčių vertė: 0 Eur.

 • LITGRID AB daugiausiai sutarčių (1) sudarė pagal šį BVPŽ kodą: 64214400-3 (Sausumos ryšių linijos nuoma.). Pagal sutarčių sumas daugiausiai (4356000 Eur.) buvo parduota pagal BVPŽ 64214400-3 (Sausumos ryšių linijos nuoma.).

  Kiti tiekėjai, kurie viešajame sektoriuje pagal įmonės LITGRID AB veiklą sudarė daugiausiai sutarčių ir gali būti laikomi konkurentais: Telia Lietuva, AB | Viešoji įstaiga 'Plačiajuostis internetas' | UAB 'Bitė Lietuva' | UAB "SKAIDULA" | UAB "Cgates" | Valstybės įmonė 'ORO NAVIGACIJA' |

  Šie duomenys apie LITGRID AB viešuosius pirkimus yra parengti pagal Viešųjų pirkimų tarnybos duomenis. Statistika yra skaičiuojama pagal sutarties sudarymo datą (ne pagal paskelbimo-viešinimo). Laikotarpis: 2015 m. – 2019 m. Remiamasi informacija apie sudarytas sutartis, kurios viešinamos visiems, net ir neskelbiamiems pirkimams.

  Tokio tipo statistika domina tiekėjus, kuriems viešieji pirkimai yra svarbi verslo dalis, arba jie svarsto apie galimybę pradėti dalyvauti konkursuose ir nori išsiaiškinti, kokia yra konkurencija. Pagal reikiamus kriterijus galime paruošti individualias analizes Jūsų įmonei: kiek konkurentų Jūsų sektoriuje, kokius konkursus ir kokia kaina jie laimi bei kt. Užsiregistravusiems informacija apie naujus konkurentų laimėjimus yra siunčiam kas rytą el. paštu.;