Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija - viešieji pirkimai

Šiame puslapyje skelbiami organizacijos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija - 188603515 viešieji pirkimai. Tai reiškia, kad Jūs galite matyti perkančiosios organizacijos prekių, paslaugų ar darbų: vykdomus konkursus, metinių pirkimų planų suvestines, sudarytas sutartis su tiekėjais. Galite prenumeruoti šios organizacijos pirkimus el. paštu paspaudę mygtuką "Prenumeruoti". Dėl platesnės informacijos reikėtų kontaktuoti su perkančiąja organizacija tiesiogiai: t.y kreiptis į viešųjų pirkimų skyrių arba ieškoti atsakingo už objektą asmens įmonės Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija tinklalapyje.

Informacija apie organizacijos pirkimus

Paskelbimo data

Pavadinimas

Pasiūlymo pateikimo terminas

Rodomų pirkimų skaičius - 30 Viso yra paskelbta - 55. Prenumeruokite naujus konkursus
Prieš 37 d. Sociologinio tyrimo „Moterų ir vyrų padėties skirtumai“ paslaugos

2021-03-19

Prieš 41 d. Informacijos viešinimo naujienų portaluose paslaugos

2021-03-15

Prieš 45 d. Tyrimo „Paslaugų šeimoms prieinamumo analizės pirkimas

2021-03-15

Prieš 59 d. Tyrimo „Pilietinės galios indeksas 2020 metais“ reprezentatyvios visuomenės apklausos atlikimo pasla...

2021-02-24

Prieš 62 d. Nacionalinių atsakingo verslo apdovanojimų organizavimo paslaugos

2021-02-23

Prieš 76 d. Skubių siuntų surinkimo ir pristatymo paslaugas

2021-02-05

Prieš 80 d. Maišų maisto produktams ir higienos prekėms pakuoti pirkimas

2021-02-04

Prieš 109 d. Kompiuterinio tinklo ugniasienių įrangos ir centralizuoto interneto srauto analizės sistemos pirkima...

2021-01-15

Prieš 120 d. Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugos

2021-01-21

Prieš 129 d. Kompiuterinio tinklo ugniasienių įrangos ir centralizuoto interneto srauto analizės sistemos pirkima...

2020-12-23

Prieš 140 d. Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) elektroninių paslaugų sukūrimo ir vystymo bei...

2021-01-04

Prieš 159 d. Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimų organizavimo paslaugos

2020-11-18

Prieš 184 d. Šeimos kortelės dienos renginio organizavimo paslaugų pirkimas

2020-10-22

Prieš 185 d. Socialinės atsakomybės principų viešinimo interneto portaluose ir socialiniuose tinkluose paslaugos

2020-10-23

Prieš 193 d. Socialinės reklamos sukūrimo ir gamybos paslaugos

2020-10-19

Prieš 201 d. Socialinės paramos teikimo analizės ir tesinių rekomendacijų parengimo paslaugos

2020-10-06

Prieš 211 d. Microsoft arba lygiavertės programinės įrangos licencijų nuoma

2020-10-22

Prieš 212 d. Straipsnių ciklo sukūrimo ir paskelbimo nacionalinėje periodinėje spaudoje paslaugos

2020-09-24

Prieš 214 d. Vaizdo ir garso klipo sukūrimo ir pagaminimo paslaugos

2020-09-24

Prieš 220 d. Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimo konkurso viešinimo naujienų portale paslaugų pirkimas

2020-09-18

Prieš 221 d. Lauko reklamos plakatų gamybos, spausdinimo ir eksponavimo paslaugų pirkimas

2020-09-22

Prieš 226 d. Socialinės reklamos (garso ir vaizdo klipų) transliavimo paslaugas

2020-09-17

Prieš 236 d. Tarptautinės konferencijos organizavimo paslaugų pirkimas

2020-09-02

Prieš 243 d. Tyrimo „Globėjų ir įtėvių paslaugų poreikio, jų prieinamumo ir teikiamų paslaugų kokybės analizė“ pa...

2020-08-26

Prieš 250 d. Vienakartinių pirštinių pirkimas

2020-08-17

Prieš 250 d. Maišų maisto produktams ir higienos prekėms pakuoti pirkimas

2020-08-17

Prieš 251 d. Nevyriausybinių organizacijų veiklos skaidrumo, atskaitomybės kompetencijų bei nuotolinio darbo gebė...

2020-08-20

Prieš 256 d. Socialinės reklamos sukūrimo ir gamybos paslaugos

2020-08-12

Prieš 262 d. Socialinės reklamos vaizdo klipo transliavimo televizijos kanaluose paslaugos

2020-08-05

Prieš 262 d. Socialinės reklamos garso klipo transliavimo radijo stočių programose paslaugos

2020-08-05

Paskelbimo data

Pavadinimas

Rodomų planuojamų pirkimų skaičius - 30 Viso yra paskelbta - 125. Registruokitės norėdami matyti visus planus
Prieš 37 d. Sociologinio tyrimo atlikimo paslaugos
Prieš 45 d. Tyrimo Paslaugų šeimoms prieinamumo analizės pirkimas
Prieš 58 d. Komunikacijos kampanijos „Lygink rūbus, o ne žmones" sukūrimo ir įgyvendinimo paslaugų pirkimas
Prieš 58 d. Tyrimas lygių galimybių politikos srityje
Prieš 58 d. Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) naudotojų administravimo sistema
Prieš 58 d. Popierius spausdintuvams
Prieš 58 d. Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos priežiūros, naudotojų konsultavimo ir vystymo paslau...
Prieš 58 d. Informacijos viešinimo paslaugos naujienų portale
Prieš 58 d. Visuomenės nuomonės tyrimas
Prieš 58 d. Raštinės reikmenys
Prieš 58 d. Rezervinio duomenų kopijavimo ir atstatymo sistemos nuoma
Prieš 58 d. Įvairus patalpų remontas
Prieš 58 d. Tonerių pirkimas
Prieš 58 d. Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo informacinės sistemos plėtros paslaugų pirk...
Prieš 58 d. DVS "Avilys" licencijų palaikymo ir priežiūros paslaugų pirkimas
Prieš 58 d. Socialinės reklamos transliavimo radijuje paslaugos
Prieš 58 d. Socialinės reklamos transliavimo televizijoje paslaugos
Prieš 58 d. Mokymai Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšomis finansuojamo projekto organ...
Prieš 58 d. Mokymų specialistams, dirbantiems su įvairiapusį raidos sutrikimą turinčiais vaikais ar vaiko gerovė...
Prieš 58 d. Mokymų, renginių, skirtų NVO įtraukimui į viešųjų paslaugų teikimą didinti NVO bendradarbiavimai, NV...
Prieš 58 d. Vertimo raštu paslaugos
Prieš 58 d. Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir li...
Prieš 58 d. Struktūrinis Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramos gavėjų vertinimas
Prieš 58 d. Socialinės paramos gavėjų kasmetinė apklausa, vykdoma socialinės paramos veiksmingumo stebėsenai įgy...
Prieš 58 d. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 m. nacionalinės programos ex post vertinima...
Prieš 58 d. Elektros lemputės
Prieš 58 d. Galvaniniai elementai
Prieš 58 d. Darbo ir sieniniai kalendoriai
Prieš 60 d. Reprezentatyvi visuomenės apklausa
Prieš 62 d. Renginio organizavimas

Paskelbimo data

Pavadinimas

Tiekėjas

Sudarytos sutarties vertė

Rodomų sutarčių skaičius - 30 Viso yra paskelbta - 174. Registruokitės norėdami matyti visas sutartis
Prieš 4 d. Judriojo (mobilaus) ryšio duomenų perdavimo (LTE) paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Bite UAB

5 500 €

Prieš 6 d. Mokymų „Bendravimas su žiniasklaida“ paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Fizinis asmuo

3 840 €

Prieš 23 d. Nacionalinių atsakingo verslo apdovanojimų organizavimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Šviesos ir garso dizainas UAB

10 372 €

Prieš 27 d. Įstaigos pareigybių vertinimo ir priskyrimo lygiams tyrimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutart... UAB HAY GROUP

11 991 €

Prieš 33 d. Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis ZIP Travel UAB

900 000 €

Prieš 34 d. Naujienų agentūros paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartis BNS UAB

8 595 €

Prieš 34 d. „Pilietinės galios indeksas 2020 metais“ reprezentatyvios visuomenės apklausos atlikimo paslaugų vie... Eurointegracijos projektai UAB

6 215 €

Prieš 37 d. Automobilių plovimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Viada LT UAB

4 500 €

Prieš 40 d. Maišų maisto produktams ir higienos prekėms pakuoti viešojo pirkimo-pardavimo sutartis VV projektai UAB

55 502 €

Prieš 40 d. Skubių siuntų surinkimo ir pristatymo paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartis Lietuvos paštas AB

10 000 €

Prieš 60 d. Kompiuterinio tinklo ugniasienių įrangos ir centralizuoto interneto srauto analizės sistemos viešojo... Blue Bridge Bond UAB

48 545 €

Prieš 75 d. Viešinimo periodinėje spaudoje paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Savaitė UAB

11 999 €

Prieš 89 d. Pagrindinė sutartis Nr. CPO159917 (vienkartinės pirštinės) Siesta Baltic UAB

28 233 €

Prieš 89 d. Pagrindinė sutartis Nr. CPO159926 (dezinfekcinis skystis rankoms) Koslita UAB

6 267 €

Prieš 100 d. Susitarimas dėl 2020 m. sausio 16 d. Kondicionierių, šildymo–vėsinimo ir ventiliacinės–rekuperacinės... Pastatų sistemos MB

15 000 €

Prieš 109 d. Lankstinukų parengimo ir spausdinimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis POINT MEDIA UAB

1 633 €

Prieš 116 d. Filmavimo ir fotografavimo paslaugų teikimo sutartis Pramogų pasaulis MB

9 600 €

Prieš 116 d. Spalvotų vaizdo monitorių su jungčių kartotuvu (DOCKING) pirkimo–pardavimo sutartis B2B TRADE UAB

3 496 €

Prieš 116 d. Programinės įrangos licencijų nuomos sutartis užsienio įmonė

500 000 €

Prieš 116 d. Profesionalios vaizdo konferencijų įrangos pirkimo–pardavimo sutartis Konferenta UAB

5 396 €

Prieš 116 d. Pagrindinė sutartis CPO89558 (spalvoti vaizdo monitoriai, 100 vnt.) SKYTECH.LT UAB

19 965 €

Prieš 116 d. Susitarimas dėl 2018 m. gegužės 21 d. Dokumentų valdymo sistemos diegimo sutarties Nr. D4-63 keitimo Asseco Lietuva UAB

54 062 €

Prieš 117 d. Informacinio turinio valdymo sistemos pirkimo–pardavimo sutartis Konferenta UAB

4 840 €

Prieš 117 d. Paveikslėlių pirkimo–pardavimo sutartis Lygių Galimybių Plėtros Centras, VŠĮ

4 040 €

Prieš 118 d. Socialinės reklamos sukūrimo ir gamybos paslaugų teikimo sutartis POINT MEDIA UAB

9 498 €

Prieš 120 d. Pagrindinė sutartis Nr. CPO89175 (nešiojami kompiuteriai, 3 vnt.) INIDA UAB

4 610 €

Prieš 120 d. Pagrindinė sutartis Nr. CPO155786 (mobilūs tel., 5 vnt.) INIDA UAB

3 732 €

Prieš 120 d. Pagrindinė sutartis CPO155728 (degalai automobiliams) Lietuviškų degalinių tinklas UAB

8 000 €

Prieš 120 d. Planšetinių kompiuterių dėklų su atvaizduojama projekto „Socialinės paramos prieinamumo didinimas“ N... Varlė UAB

2 938 €

Prieš 123 d. Pagrindinė sutartis Nr. CPO155792 (mobilūs tel., 30 vnt.) Tele2 UAB

5 557 €

Informacija apie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija viešuosius pirkimus 2015 - 2019 m. laikotarpiu


Nuo 2015 iki 2019 metų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (įm. kodas: 188603515), kaip perkančioji organizacija, iš viso sudarė sutarčių su įvairių sričių tiekėjais: 405. Tam buvo išleista 9642049,25 Eur.

Statistika pagal laikotarpį:

 • 2015 m. sudaryta sutarčių: 68. Sutarčių vertė: 1997238,96 Eur;
 • 2016 m. sudaryta sutarčių: 79. Sutarčių vertė: 2523849,68 Eur;
 • 2017 m. sudaryta sutarčių: 91. Sutarčių vertė: 1357043,79 Eur;
 • 2018 m. sudaryta sutarčių: 72. Sutarčių vertė: 2033545,16 Eur;
 • 2019 m. sudaryta sutarčių: 95. Sutarčių vertė: 1730371,66 Eur.

 • Nuo 2015 iki 2019 m ši perkančioji organizacija daugiausiai sutarčių (pagal kiekį) sudarė su: UAB 'Officeday', UAB "Media traffic", UAB All Media Lithuania, UAB "NEVDA", UAB "Spinter tyrimai".

  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija daugiausiai sutarčių (18) sudarė pagal šį BVPŽ kodą: 79341000-6 (Reklamos paslaugos.). Pagal sutarčių sumas daugiausiai (1742699,06 Eur) buvo nusipirkta pagal BVPŽ 72261000-2 (Programinės įrangos palaikymo paslaugos.).

  Šie duomenys apie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija viešuosius pirkimus yra parengti pagal Viešųjų pirkimų tarnybos duomenis. Statistika yra skaičiuojama pagal sutarties sudarymo datą (ne pagal paskelbimo-viešinimo). Laikotarpis: 2015 m. – 2019 m. Remiamasi informacija apie sudarytas sutartis, kurios viešinamos visiems, net ir neskelbiamiems pirkimams.

  Tokio tipo statistika domina tiekėjus, kuriems viešieji pirkimai yra svarbi verslo dalis, arba jie svarsto apie dalyvavimą konkursuose ir nori išsiaiškinti, kas yra perkama. Pagal reikiamus kriterijus galima paruošti individualias analizes Jūsų įmonei. ;