Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Šiame puslapyje skelbiami organizacijos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija - 188603515 viešieji pirkimai. Tai reiškia, kad Jūs galite matyti perkančiosios organizacijos prekių, paslaugų ar darbų: vykdomus konkursus, metinių pirkimų planų suvestines, sudarytas sutartis su tiekėjais. Galite prenumeruoti šios organizacijos pirkimus el. paštu paspaudę mygtuką "Prenumeruoti". Dėl platesnės informacijos reikėtų kontaktuoti su perkančiąja organizacija tiesiogiai: t.y kreiptis į viešųjų pirkimų skyrių arba ieškoti atsakingo už objektą asmens įmonės Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija tinklalapyje.

Informacija apie organizacijos pirkimus

Paskelbimo data

Pavadinimas

Pasiūlymo pateikimo terminas

Rodomų pirkimų skaičius - 30 Viso yra paskelbta - 113. Prenumeruokite naujus konkursus

2022-12-21 Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) paprojekčių vadovo paslaugų pirkimas

2023-01-03

2022-12-20 Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo informacinės sistemos (EPLSAFIS) modernizav...

2023-01-24

2022-12-07 Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) paprojekčių vadovo paslaugų pirkimas

2022-12-19

2022-11-03 Prieigos prie teisinės informacijos paieškos sistemos paslaugos

2022-11-10

2022-10-27 Skaitmeninių dozimetrų pirkimas

2022-11-04

2022-10-26 Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos naudotojų konsultavimo paslaugas

2022-11-10

2022-10-11 Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos vystymo paslaugų pirkimas

2022-10-21

2022-10-07 Maišų maisto produktams ir higienos prekėms pakuoti pirkimas

2022-10-19

2022-09-10 Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo duomenų modulio Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoj...

2022-10-11

2022-09-06 Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) projekto vadovo paslaugų pirkimas

2022-09-16

2022-09-02 Nacionalinių atsakingo verslo apdovanojimų konkurso viešinimo naujienų portale paslaugos

2022-09-08

2022-08-29 Judriojo (mobilaus) ryšio, duomenų perdavimo (LTE) ir PBX paslaugų pirkimas

2022-09-12

2022-08-19 Verslo tvarumo ir atsakingumo indekso informacinės sistemos modernizavimo paslaugų pirkimas

2022-09-20

2022-08-09 Nevyriausybinių organizacijų socialinio poveikio matavimo mokymų organizavimo paslaugų pirkimas

2022-08-19

2022-07-22 Nevyriausybinių organizacijų socialinio poveikio matavimo mokymų organizavimo paslaugų pirkimas

2022-08-03

2022-06-10 Vidutinio keleivinio furgono pirkimas

2022-06-20

2022-05-27 Regioninių renginių (mokymų), skirtų Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (EPLSA...

2022-06-09

2022-05-23 Informacijos viešinimo naujienų portale paslaugos

2022-05-27

2022-05-21 Minimalių pajamų sistemos adekvatumo studijos rengimo paslaugų pirkimas

2022-06-21

2022-05-04 Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos techninių specifikacijų ir viešųjų pirkimo sutarčių ...

2022-05-17

2022-04-11 Visuomenės nuomonės tyrimo paslaugos

2022-04-19

2022-03-30 Įmonių apklausos apie socialinės atsakomybės principus atlikimo paslaugų pirkimas

2022-04-06

2022-03-28 Siūlymų dėl savivaldybių teikiamų bazinių paslaugų šeimai prieinamumo stebėsenos sistemos parengimo

2022-04-05

2022-03-22 Tyrimas dėl kokybės standarto sukūrimo savivaldybių administracijoms lygių galimybių, lyčių lygybės ...

2022-03-29

2022-03-09 Informacijos sklaidos žiniasklaidoje (medija) planavimo ir įgyvendinimo paslaugų pirkimas

2022-03-25

2022-03-04 Tyrimo 'Multidimensinės šeimos terapijos poveikio vertinimas“ paslaugų pirkimas

2022-03-10

2021-12-29 Metodinių rekomendacijų parengimo ir mokymo paslaugos

2022-01-11

2021-12-28 Kompiuterinio tinklo techninės ir programinės įrangos pirkimas

2022-01-10

2021-12-11 Informacijos ir ryšių technologijų esamos situacijos įvertinimo ir strateginio plėtros plano parengi...

2022-01-11

2021-12-10 Qlik programinės įrangos licencijų nuomos paslaugos

2021-12-20

Paskelbimo data

Pavadinimas

Rodomų planuojamų pirkimų skaičius - 30 Viso yra paskelbta - 206. Registruokitės norėdami matyti visus planus

2022-12-05 Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) paprojekčių vadovo paslaugos
2022-10-27 Skaitmeninių dozimetrų pirkimas
2022-10-26 Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos naudotojų konsultavimo paslaugos
2022-10-10 Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos vystymo paslaugas
2022-09-02 Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) projekto vadovo paslaugų pirkimas
2022-09-02 Renginio viešinimo paslaugos
2022-08-26 Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo duomenų modulio SPIS sistemoje sukūrimas
2022-08-26 Nešiojamieji kompiuteriai
2022-08-26 Elektros generatoriaus pirkimas
2022-08-26 Ekspertinių konsultacinių paslaugų informacinių technologijų srityje pirkimas
2022-08-26 Socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams apklausos pirkimas
2022-08-26 Finansų valdymo ir apskaitos sistemos PASKATA pirkimas
2022-07-15 Ekspertinių paslaugų, skitų teikti konsultacijas ir siūlymus šalies demografinei būklei gerinti, pir...
2022-06-10 Lengvojo keleivinio automobilio pirkimas
2022-05-23 Informacijos viešinimas naujienų portale
2022-04-28 Techninių specifikacijų parengimo paslaugos
2022-04-28 Turto inventorizavimas veikiantis RFID arba lygiavertės technologijos pagrindu
2022-03-28 Siūlymų dėl savivaldybių teikiamų bazinių paslaugų šeimai prieinamumo stebėsenos sistemos parengimo
2022-03-03 Tyrimas dėl kokybės standarto sukūrimo savivaldybių administracijoms lygių galimybių, lyčių lygybės ...
2022-03-03 Robotizacijos proceso realizavimas (FVAIS, post ir kt.)
2022-03-03 Multidimensinės šeimos terapijos programos poveikio tyrimas
2022-03-03 SPIS ekspertinės konsultacinės paslaugos
2022-03-03 Tyrimas 'Baziniame paslaugų šeimai pakete numatytų paslaugų poreikio ir šių paslaugų teikimo prieina...
2022-03-03 Minimalių pajamų sistemos studija
2022-03-03 Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos priežiūros paslaugos
2022-03-03 Bankų paslaugų pirkimas
2022-03-03 Judriojo (mobilaus) ryšio duomenų perdavimo (LTE) ir PBX paslaugos
2022-03-03 Automobilio nuoma
2022-03-03 Elektros lemputės
2022-03-03 Galvaniniai elementai, baterijos

Paskelbimo data

Pavadinimas

Tiekėjas

Sudarytos sutarties vertė

Rodomų sutarčių skaičius - 30 Viso yra paskelbta - 338. Registruokitės norėdami matyti visas sutartis

2023-01-25 Tarnybinės kelionės organizavimas Estravel Vilnius UAB

1 140 €

2023-01-25 Tarnybinės kelionės organizavimas VESTEKSPRESS UAB

1 468 €

2023-01-25 Tarnybinės kelionės organizavimas VESTEKSPRESS UAB

376 €

2023-01-25 Tarnybinės kelionės organizavimas VESTEKSPRESS UAB

235 €

2023-01-19 Tarnybinės kelionės organizavimas VESTEKSPRESS UAB

287 €

2023-01-19 Tarnybinės kelionės organizavimas VESTEKSPRESS UAB

150 €

2023-01-19 Tarnybinės kelionės organizavimas VESTEKSPRESS UAB

323 €

2023-01-19 Tarnybinės kelionės organizavimas VESTEKSPRESS UAB

430 €

2023-01-18 Tarnybinės kelionės organizavimas VESTEKSPRESS UAB

794 €

2023-01-17 Tarnybinės kelionės organizavimas VESTEKSPRESS UAB

794 €

2023-01-16 Tarnybnės kelionės organizavimas VESTEKSPRESS UAB

920 €

2023-01-16 Tarnybinės kelionės organizavimas VESTEKSPRESS UAB

405 €

2023-01-16 Tarnybinės kelionės organizavimas VESTEKSPRESS UAB

540 €

2023-01-16 Tarnybinės kelionės organizavimas VESTEKSPRESS UAB

350 €

2023-01-16 Tarnybinės kelionės organizavimas VESTEKSPRESS UAB

253 €

2023-01-16 Tanybinės kelionės organizavimas VESTEKSPRESS UAB

426 €

2023-01-16 Tarnybnės kelionės organizavimas VESTEKSPRESS UAB

4 024 €

2023-01-16 Tarnybnės kelionės organizavimas VESTEKSPRESS UAB

920 €

2023-01-16 Tarnybinės kelionės organizavimas VESTEKSPRESS UAB

522 €

2023-01-13 Programinės įrangos kūrimo ir aptarnavimo paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartis Proit UAB

12 000 €

2023-01-13 Tarnybinės kelionės organizavimas VESTEKSPRESS UAB

656 €

2023-01-09 Tranybinės kelionės organizavimas VESTEKSPRESS UAB

160 €

2023-01-09 Tranybinės kelionės organizavimas VESTEKSPRESS UAB

335 €

2023-01-07 Susitarimas dėl 2022 m. sausio 3 d. Ministerijos darbuotojų kelionių draudimo paslaugų viešojo pirki... Lietuvos draudimas AB

1 200 €

2023-01-07 Nacionalinių atsakingo verslo apdovanojimų organizavimo paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartis Pramogų pasaulis MB

8 494 €

2023-01-05 Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo duomenų modulio Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoj... Proit UAB

153 670 €

2023-01-04 Susitarimas dėl 2021 m. liepos 1 d. pagrindinės sutarties Nr. CPO174264/D4-103 paslaugų teikimo term... Ad Gloriam MB

11 688 €

2023-01-04 Maišų maisto produktams ir higienos prekėms pakuoti viešojo pirkimo–pardavimo sutartis Vispack UAB

84 536 €

2022-12-29 Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos naudotojų konsultavimo paslaugų teikimo paslaugų vie... Proit UAB

96 000 €

2022-12-28 Pirkimo sutartis Nr. CPO236722 (MOB. TELEFONAS) INIDA UAB

638 €