Lietuvos Respublikos finansų ministerija - viešieji pirkimai

Šiame puslapyje skelbiami organizacijos Lietuvos Respublikos finansų ministerija - 288601650 viešieji pirkimai. Tai reiškia, kad Jūs galite matyti perkančiosios organizacijos prekių, paslaugų ar darbų: vykdomus konkursus, metinių pirkimų planų suvestines, sudarytas sutartis su tiekėjais. Galite prenumeruoti šios organizacijos pirkimus el. paštu paspaudę mygtuką "Prenumeruoti". Dėl platesnės informacijos reikėtų kontaktuoti su perkančiąja organizacija tiesiogiai: t.y kreiptis į viešųjų pirkimų skyrių arba ieškoti atsakingo už objektą asmens įmonės Lietuvos Respublikos finansų ministerija tinklalapyje.

Informacija apie organizacijos pirkimus

Paskelbimo data

Pavadinimas

Pasiūlymo pateikimo terminas

Rodomų pirkimų skaičius - 30 Viso yra paskelbta - 59. Prenumeruokite naujus konkursus
Prieš 26 d. REKLAMOS TURINIO KŪRIMO IR GAMYBOS PASLAUGOS

2021-02-02

Prieš 27 d. Finansų ministerijos tvarkomų informacinių sistemų informacijos saugos rizikos ir atitikties teisės ...

2021-01-14

Prieš 33 d. Reklamos ant karšto oro baliono paslaugos

2021-01-27

Prieš 35 d. VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ 2020 m. ir 2021 m. metinių finansinių ataskaitų audito paslaug...

2021-01-04

Prieš 41 d. Vertinimo gebėjimų stiprinimo paslaugos

2021-01-11

Prieš 45 d. Kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašomų dokumentų formavimo, pasirašymo ir tikrinimo paslaugos

2021-01-12

Prieš 46 d. 2014–2021 M. EEE IR NORVEGIJOS FINANSINIŲ MECHANIZMŲ ĮGYVENDINIMO IR FINANSAVIMO GALIMYBIŲ KOMUNIKAC...

2021-01-15

Prieš 46 d. REKLAMOS SKLAIDOS ŽINIASKLAIDOJE (MEDIA PLANAVIMO) PASLAUGOS

2021-01-12

Prieš 48 d. Kompiuterinė įranga ir reikmenys

2020-12-16

Prieš 56 d. Infuzinių tirpalų šildytuvai (termostatai)

2020-12-15

Prieš 60 d. Programinės įrangos tiekimo paslaugos

2020-12-04

Prieš 63 d. Programinės įrangos palaikymo paslaugos

2020-12-01

Prieš 68 d. ES investicijų poveikio Lietuvos makroekonominiams rodikliams ir atskiriems ūkio sektoriams vertinim...

2020-12-17

Prieš 70 d. Tarnybinė stotis informacinei sistemai VSAKIS

2020-11-24

Prieš 75 d. Kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašomų dokumentų formavimo, pasirašymo ir tikrinimo paslaugos

2020-12-10

Prieš 77 d. Turto vertinimo paslaugos

2020-11-18

Prieš 85 d. Visuomenės ir atskirų jos grupių nuomonės tyrimų ir ES investicijų komunikacijos kampanijų rezultatų...

2020-12-01

Prieš 95 d. Sisteminė programinė įranga informacinėms sistemoms

2020-11-06

Prieš 115 d. Atvirų finansų informacinės sistemos (AFIS) plėtros ir palaikymo paslaugos

2020-11-09

Prieš 121 d. Europos Sąjungos fondų investicijų svetainės plėtros ir palaikymo paslaugos

2020-10-16

Prieš 163 d. Vieningos iždo sąskaitos valdymo veiklos modelio sukūrimo paslaugos

2020-09-16

Prieš 165 d. Finansų ministerijos naudojamų MS Dynamics NAV licencijų naujinimas

2020-09-15

Prieš 171 d. ATVIRŲ FINANSŲ INFORMACINĖS SISTEMOS (AFIS) ATSPARUMO ĮSILAUŽIMUI TESTAVIMO PASLAUGOS

2020-08-13

Prieš 204 d. ES fondų ir kitų investicijų į švietimo ir mokslo infrastruktūrą masto ir poveikio vertinimas

2020-08-10

Prieš 214 d. Automobilių plovimo paslaugos

2020-07-01

Prieš 217 d. Turto vertinimo paslaugos

2020-06-29

Prieš 221 d. Finansinių instrumentų panaudojimo, investuojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas poveikio ...

2020-07-17

Prieš 221 d. Automobilių plovimo paslaugos

2020-06-25

Prieš 229 d. ES struktūrinės paramos viešinimo svetainių techninio aptarnavimo ir talpinimo (hostingo) paslaugos

2020-06-17

Prieš 266 d. Bekontakčiai termometrai

2020-05-08

Paskelbimo data

Pavadinimas

Rodomų planuojamų pirkimų skaičius - 25 Viso yra paskelbta - 25. Registruokitės norėdami matyti visus planus
Prieš 41 d. Vertinimo gebėjimų stiprinimo paslaugos
Prieš 165 d. Reklamos sklaidos žiniasklaidoje (media planavimo) paslaugos
Prieš 165 d. Atvirų finansų informacinės sistemos (AFIS) plėtros ir palaikymo paslaugos
Prieš 165 d. Visuomenės ir atskirų jos grupių nuomonės tyrimų ir ES investicijų komunikacijos kampanijų rezultatų...
Prieš 171 d. Vieningos iždo sąskaitos valdymo veiklos modelio sukūrimo paslaugos
Prieš 171 d. Vieningos iždo sąskaitos Informacinės sistemos techninės specifikacijos parengimo paslaugos
Prieš 194 d. Vieningos iždo sąskaitos valdymo veiklos modelio sukūrimas ir techninės specifikacijos parengimas
Prieš 279 d. UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros ir jos valdomų, administruojamų fondų 2020-2022 m. metinių...
Prieš 280 d. ES fondų ir kitų investicijų į švietimo ir mokslo infrastruktūrą masto ir poveikio vertinimas
Prieš 280 d. ES investicijų poveikio Lietuvos makroekonominiams rodikliams ir atskiriems ūkio sektoriams vertinim...
Prieš 280 d. Finansinių instrumentų panaudojimo, investuojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, poveikio...
Prieš 280 d. Finansų ministerijos naudojamų MS Dynamics NAV licencijų naujinimas
Prieš 280 d. ES struktūrinių fondų lėšas administruojančių darbuotojų bei socialinių ekonominių partnerių kvalifi...
Prieš 280 d. 2014–2021 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo ir finansavimo galimybių komunikac...
Prieš 280 d. Visuomenės ir atskirų jos grupių nuomonės tyrimų ir ES investicijų komunikacijos kampanijų rezultatų...
Prieš 329 d. Renginių organizavimo paslaugos
Prieš 329 d. Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimo sistemos Finansų valdymo ir apskaitos posistemio diegimas ...
Prieš 346 d. Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimo sistemos Finansų valdymo ir apskaitos posistemio diegimas ...
Prieš 346 d. Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimo sistemos Finansų valdymo ir apskaitos posistemio moderniza...
Prieš 346 d. Visuomenės informavimo apie Europos Sąjungos investicijų naudą ir rezultatus komunikacijos kampanija
Prieš 346 d. Europos Sąjungos fondų investicijų svetainės plėtros ir palaikymo paslaugos
Prieš 346 d. Finansų ministerijos tvarkomų informacinių sistemų informacijos saugos rizikos ir atitikties teisės ...
Prieš 346 d. UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros ir jos valdomų, administruojamų fondų 2020-2022 m. metinių...
Prieš 346 d. Kvalifikuotu el. parašu pasirašomų dokumentų formavimo, pasirašymo ir tikrinimo paslaugos
Prieš 346 d. Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimo sistemos Finansų valdymo ir apskaitos posistemio moderniza...

Paskelbimo data

Pavadinimas

Tiekėjas

Sudarytos sutarties vertė

Rodomų sutarčių skaičius - 30 Viso yra paskelbta - 94. Registruokitės norėdami matyti visas sutartis
Prieš 11 d. Pašto paslaugų sutartis (CPO) SAMUS UAB

3 000 €

Prieš 27 d. Atvirų finansų informacinės sistemos (AFIS) plėtros ir palaikymo paslaugų sutartis Gera Solutions UAB

226 100 €

Prieš 27 d. Susitarimas Nr. 2 dėl 2019 m. sausio 9 d. sutarties dėl Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiu... ELSIS PRO UAB

1187 600 €

Prieš 27 d. Susitarimas Nr. 1 dėl 2019 m. sausio 9 d. sutarties dėl Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiu... ELSIS PRO UAB

1187 600 €

Prieš 39 d. Kompiuterinės įrangos ir reikmenų pirkimo-pardavimo sutartis Attrel UAB

6 855 €

Prieš 39 d. Prenumeratos paslaugų sutartis Verslo žinios UAB

6 680 €

Prieš 40 d. Programinės įrangos tiekimo paslaugos Proact Lietuva UAB

7 648 €

Prieš 48 d. Archyvavimo paslaugos Archyvita UAB

12 000 €

Prieš 49 d. Programinės įrangos palaikymo paslaugos Blue Bridge Bond UAB

13 552 €

Prieš 55 d. ES fondų ir kitų investicijų į švietimo ir mokslo infrastruktūrą masto ir poveikio vertinimas Bgi Consulting UAB

100 000 €

Prieš 55 d. Finansinių instrumentų panaudojimo, investuojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas poveikio ... ESTEP Vilnius UAB

104 665 €

Prieš 56 d. Tarnybinė stotis informacinei sistemai VSAKIS Blue Bridge Bond UAB

12 916 €

Prieš 60 d. Turto vertinimo paslaugų sutartis Registrų centras VĮ

724 €

Prieš 60 d. Slaptojo pašto paslaugos Lietuvos paštas AB

450 €

Prieš 60 d. Susitarimas Nr. 1 dėl 2020 M. LAPKRIČIO 18 D. PAGRINDINĖS SUTARTIES CPO88868 PAKEITIMO UAB IT PASLAUGŲ CENTRAS

994 985 €

Prieš 66 d. Sutartis dėl kompiuterinės įrangos užsakymų per CPO (pagrindinė sutartis CPO88868) UAB IT PASLAUGŲ CENTRAS

94 985 €

Prieš 70 d. Sisteminė programinė įranga informacinėms sistemoms Ignobilis UAB

51 606 €

Prieš 73 d. Liuminescencinių lempų ir spausdintuvų utilizavimo paslaugos EMP Recycling UAB

800 €

Prieš 80 d. Asmens higienos gaminių pirkimo sutartis per CPO Skirgesa UAB

440 €

Prieš 83 d. Darbuotojų informacinės saugos mokymo paslaugos Atea UAB

9 922 €

Prieš 83 d. Sutartis dėl mobiliųjų telefonų pirkimo per CPO SKYTECH.LT UAB

10 883 €

Prieš 83 d. Sutartis dėl spausdinimo įrangos eksploatacinių medžiagų pirkimo per CPO Office Equipment Solutions Baltia UAB

885 €

Prieš 103 d. Finansų ministerijos naudojamų MS Dynamics NAV licencijų naujinimas Columbus Lietuva UAB

595 320 €

Prieš 126 d. ATVIRŲ FINANSŲ INFORMACINĖS SISTEMOS (AFIS) ATSPARUMO ĮSILAUŽIMUI TESTAVIMO PASLAUGOS NRD CS UAB

7 260 €

Prieš 133 d. ES fondų ir kitų valstybės intervencijų poveikio visuomenės gyvenimo kokybės kokybės augimo vertinim... ESTEP Vilnius UAB

131 890 €

Prieš 144 d. SUSITARIMAS NR. 1 DĖL 2019 M. RUGPJŪČIO 28 D. SUTARTYJE NR. 14P-57 NUSTATYTO PASLAUGŲ TEIKIMO TERMIN... Gera Solutions UAB

71 995 €

Prieš 145 d. UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros ir jos valdomų, administruojamų fondų 2020-2022 m. metinių... BDO Auditas ir apskaita UAB

101 640 €

Prieš 181 d. Judriojo telefono ryšio paslaugos Bite UAB

7 000 €

Prieš 200 d. Telemetrinė transporto kontrolės sistema Ecofleet Lietuva UAB

2 000 €

Prieš 200 d. Automobilių plovimo paslaugos Švarūs ratai LT UAB

14 600 €

Informacija apie Lietuvos Respublikos finansų ministerija viešuosius pirkimus 2015 - 2019 m. laikotarpiu


Nuo 2015 iki 2019 metų Lietuvos Respublikos finansų ministerija (įm. kodas: 288601650), kaip perkančioji organizacija, iš viso sudarė sutarčių su įvairių sričių tiekėjais: 221. Tam buvo išleista 24098894,83 Eur.

Statistika pagal laikotarpį:

 • 2015 m. sudaryta sutarčių: 29. Sutarčių vertė: 4336947,73 Eur;
 • 2016 m. sudaryta sutarčių: 32. Sutarčių vertė: 4191027,45 Eur;
 • 2017 m. sudaryta sutarčių: 32. Sutarčių vertė: 4034687,69 Eur;
 • 2018 m. sudaryta sutarčių: 56. Sutarčių vertė: 4130339,01 Eur;
 • 2019 m. sudaryta sutarčių: 72. Sutarčių vertė: 7405892,95 Eur.

 • Nuo 2015 iki 2019 m ši perkančioji organizacija daugiausiai sutarčių (pagal kiekį) sudarė su: UAB 'BLUE BRIDGE', UAB "Sekasoft", Telia Lietuva, AB, UAB "OFFICE SYSTEM", UAB "Alna Business Solutions".

  Lietuvos Respublikos finansų ministerija daugiausiai sutarčių (22) sudarė pagal šį BVPŽ kodą: 79419000-4 (Vertinimo konsultacinės paslaugos.). Pagal sutarčių sumas daugiausiai (5327620,4 Eur) buvo nusipirkta pagal BVPŽ 72210000-0 (Programavimo paslaugos, susijusios su programinės įrangos produktų paketais.).

  Šie duomenys apie Lietuvos Respublikos finansų ministerija viešuosius pirkimus yra parengti pagal Viešųjų pirkimų tarnybos duomenis. Statistika yra skaičiuojama pagal sutarties sudarymo datą (ne pagal paskelbimo-viešinimo). Laikotarpis: 2015 m. – 2019 m. Remiamasi informacija apie sudarytas sutartis, kurios viešinamos visiems, net ir neskelbiamiems pirkimams.

  Tokio tipo statistika domina tiekėjus, kuriems viešieji pirkimai yra svarbi verslo dalis, arba jie svarsto apie dalyvavimą konkursuose ir nori išsiaiškinti, kas yra perkama. Pagal reikiamus kriterijus galima paruošti individualias analizes Jūsų įmonei. ;