Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija - viešieji pirkimai

Šiame puslapyje skelbiami organizacijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija - 188602370 viešieji pirkimai. Tai reiškia, kad Jūs galite matyti perkančiosios organizacijos prekių, paslaugų ar darbų: vykdomus konkursus, metinių pirkimų planų suvestines, sudarytas sutartis su tiekėjais. Galite prenumeruoti šios organizacijos pirkimus el. paštu paspaudę mygtuką "Prenumeruoti". Dėl platesnės informacijos reikėtų kontaktuoti su perkančiąja organizacija tiesiogiai: t.y kreiptis į viešųjų pirkimų skyrių arba ieškoti atsakingo už objektą asmens įmonės Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija tinklalapyje.

Informacija apie organizacijos pirkimus

Paskelbimo data

Pavadinimas

Pasiūlymo pateikimo terminas

Rodomų pirkimų skaičius - 30 Viso yra paskelbta - 71. Prenumeruokite naujus konkursus
Prieš 18 d. Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos duomenų mainų komponento modifikavimo paslaugos

2021-01-29

Prieš 27 d. ŽUVŲ IŠTEKLIŲ ĮVERTINIMO NEMUNO ŽEMUPIO POLDERIUOSE PASLAUGOS

2021-01-15

Prieš 50 d. Medžiotojų saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių šaudymo įgūdžių mokymų paslaugos

2021-01-05

Prieš 50 d. Nacionalinės studijos apie ekosistemų ir jų teikiamų paslaugų vertinimo integravimą į sprendimų priė...

2020-12-28

Prieš 52 d. Pajūrio juostos tvarkymo 2014–2020 m. programos įgyvendinimo įvertinimo ir Pajūrio juostos tvarkymo ...

2020-12-29

Prieš 59 d. PROJEKTO „INVESTICIJŲ Į LIETUVOS VANDENTVARKOS SEKTORIŲ PLANAS“ PARENGIMO PASLAUGOS

2020-12-21

Prieš 68 d. Miško mokslo darbo ,,Aukštos selekcinės vertės ir įvairovės Lietuvos paprastojo ąžuolo haplotipų ide...

2020-12-11

Prieš 73 d. Aplinkos ministerijos darbuotojų tarnybinių kelionių į užsienį organizavimo paslaugos

2020-12-07

Prieš 80 d. Galimybių studijos „Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų sprendimų priėmimui reikalingų e...

2020-11-09

Prieš 85 d. Miško mokslo darbų (3 pirkimo objekto dalys) atlikimo paslaugos

2020-11-26

Prieš 91 d. Statybos normų „Statybinė klimatologija. RSN 156-94“ Lietuvos vidutinių lauko oro temperatūros duome...

2020-10-23

Prieš 93 d. Transporto priemonių taršos realiomis važiavimo sąlygomis nuotolinės stebėsenos pilotinio (bandomojo...

2020-11-16

Prieš 94 d. Pilkosios kurapkos (Perdix perdix l.) apsaugos plano parengimo paslaugos

2020-10-23

Prieš 96 d. Statybos normų „Statybinė klimatologija. RSN 156-94“ Lietuvos vidutinių lauko oro temperatūros duome...

2020-10-21

Prieš 97 d. STATYBOS PRODUKTŲ BANDYMŲ PASLAUGOS

2020-10-19

Prieš 97 d. STATYBOS PRODUKTŲ BANDYMŲ PASLAUGOS

2020-10-20

Prieš 104 d. Pilkojo kiškio (Lepus europaeus) populiacijos atkūrimo programos parengimo paslaugos

2020-10-13

Prieš 104 d. Pilkosios kurapkos (Perdix perdix l.) apsaugos plano parengimo paslaugos

2020-10-13

Prieš 106 d. Studijos „Pašarų virškinamumo nacionalinių verčių nustatymas klasikiniu in vivo metodu, tobulinant L...

2020-11-04

Prieš 111 d. Reklamos kampanijos planavimo ir įgyvendinimo paslaugos

2020-10-09

Prieš 120 d. INFORMACIJOS APIE EUROPOS SĄJUNGOS INVESTICIJAS APLINKOSAUGAI PARENGIMO IR JOS SKLAIDOS PASLAUGOS

2020-10-23

Prieš 127 d. Komunikacijos kampanijų ir neformalaus aplinkosauginio švietimo akcijų, įgyvendinant projektą „Atsak...

2020-10-20

Prieš 129 d. Miško mokslo darbo atlikimo paslaugos

2020-10-12

Prieš 132 d. Medžioklės etikos ugdymo ir atsakingo elgesio naudojant Lietuvos fauną skatinimo per TV ir interneto...

2020-09-22

Prieš 145 d. PROJEKTO „NUOTEKŲ TVARKYMO INFORMACINĖS SISTEMOS SUKŪRIMAS IR DIEGIMAS“ TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ PARE...

2020-09-28

Prieš 183 d. Vieningos dokumentų valdymo informacinės sistemos (VDVIS) tobulinimo paslaugos

2020-08-18

Prieš 185 d. Leidinio „Lietuvos raudonoji knyga“ parengimo ir išleidimo paslaugos

2020-07-28

Prieš 198 d. Miško mokslo darbo atlikimo paslaugos

2020-08-03

Prieš 220 d. MIŠKO KELIŲ PRIEŽIŪROS IR TAISYMO DARBŲ KOKYBĖS PATIKRINIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS

2020-06-29

Prieš 224 d. Lietuvos paviljono pasaulinėje parodoje „EXPO 2020“ Dubajuje ekspozicijos koncepcijos sukūrimo ir jo...

2020-07-10

Paskelbimo data

Pavadinimas

Rodomų planuojamų pirkimų skaičius - 30 Viso yra paskelbta - 267. Registruokitės norėdami matyti visus planus
Prieš 33 d. Teritorijų planavimo stebėsenos informacinės sistemos (TPSIS) tikslinimo paslaugos
Prieš 33 d. Prieigos prie naujienų agentūros naujienų bazės paslaugos
Prieš 39 d. Žuvų išteklių įvertinimo Nemuno žemupio polderiuose paslaugos
Prieš 39 d. Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo programos „NRG-sert“ atnaujinimo paslaugos
Prieš 39 d. Tipinio statybos projekto skaitmeninio suvestinio inžinerinių tinklų plano brėžinio modelio parengim...
Prieš 39 d. Edukacinio renginio (nuotolinio) apie aplinkos tausojimą vaikams organizavimo paslaugos
Prieš 39 d. Buitiniai elektros prietaisai
Prieš 39 d. Vidaus patalpų remonto darbai
Prieš 39 d. Įrangos nuoma žvejybos laivų vietai nustatyti
Prieš 39 d. Dekoratyvinių lauko elementų, reikalingų Lietuvos paviljono pasaulinėje parodoje „EXPO 2020“ išorinė...
Prieš 46 d. Stiklo suvenyrai (30 vnt.)
Prieš 46 d. Staliniai laikrodžiai su Aplinkos ministerijos logotipu (30 vnt.), sieniniai laikrodžiai (4 vnt.), e...
Prieš 46 d. Audio-video įrenginių su integruotu turiniu ir elektromechaninės įrangos, reikalingos Lietuvos pavil...
Prieš 52 d. Medžiotojų saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių šaudymo įgūdžių mokymų paslaugos
Prieš 54 d. Lietuvos paviljono pasaulinėje parodoje „EXPO 2020“ vidaus ekspozicijos įrengimo paslaugos
Prieš 54 d. Papildomos statybos produktų pervežimo iš Prienuose esančių statybos aikštelių į laboratorijas esanč...
Prieš 54 d. Papildomos statybos produktų pervežimo iš Plungėje ir Vilniuje esančių statybos aikštelių į laborato...
Prieš 54 d. ES viešinimui skirtos priemonės – suvenyrai
Prieš 54 d. Lietuvos paviljono pasaulinėje parodoje „EXPO 2020“ lauko baldai
Prieš 54 d. Nacionalinės studijos apie ekosistemų ir jų teikiamų paslaugų vertinimo integravimą į sprendimų priė...
Prieš 54 d. Medžiotojų saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių šaudymo įgūdžių mokymų paslaugos
Prieš 54 d. Trečiojo renginių ciklo „Lietuvos miškai po 2020 metų“ moderavimo paslaugos
Prieš 54 d. Pajūrio juostos tvarkymo programos 2014–2020 m. įgyvendinimo įvertinimo ir Pajūrio juostos tvarkymo ...
Prieš 54 d. Trečiojo renginių ciklo „Lietuvos miškai po 2020 metų“ konsultavimo ir renginio organizavimo paslaug...
Prieš 60 d. Espo šalių susitikimui reikalingos įrangos nuoma ir susijusios paslaugos
Prieš 60 d. Espo šalių susitikimo salės nuomos ir susijusios paslaugos (interneto ryšys, maitinimas)
Prieš 60 d. Espo šalių susitikimo video konferencinės platformos ir vertimo paslaugos
Prieš 60 d. Lietuvos paviljono pasaulinėje parodoje „EXPO 2020“ gidų-administratorių apranga
Prieš 60 d. Lietuvos paviljono pasaulinėje parodoje „EXPO 2020“ restorano darbuotojų darbo apranga ir gidų-admin...
Prieš 60 d. Pajūrio juostos 2021–2030 m. tvarkymo programos parengimo paslaugos

Paskelbimo data

Pavadinimas

Tiekėjas

Sudarytos sutarties vertė

Rodomų sutarčių skaičius - 30 Viso yra paskelbta - 165. Registruokitės norėdami matyti visas sutartis
Prieš 6 d. Fotomedžiagos, įskaitant fotoarchyvinę, pirkimas Baltijos Fotografijos Linija UAB

9 000 €

Prieš 19 d. Valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro 2020 m. privalomojo metinių finansinių at... Auditorių biuras UAB

2 299 €

Prieš 19 d. Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos (GPAIS) dubliuoto interneto p... Telia Lietuva AB

11 964 €

Prieš 21 d. TV laidų ciklo parengimo ir transliavimo aplinkos taršos prevencijos tema paslaugos Pilietinė medija VšĮ

59 532 €

Prieš 32 d. Miško mokslo darbo ,,Aukštos selekcinės vertės ir įvairovės Lietuvos paprastojo ąžuolo haplotipų ide... Vytauto Didžiojo universitetas

33 000 €

Prieš 32 d. Teritorijų planavimo stebėsenos informacinės sistemos (TPSIS) tikslinimo paslaugos HNIT-BALTIC UAB

3 000 €

Prieš 32 d. Informacijos apie Europos Sąjungos investicijas aplinkosaugai parengimo ir jos sklaidos paslaugos UAB "MAGNET LT"

71 790 €

Prieš 41 d. Posėdžių salės nuomos ir maitinimo paslaugos Radisson Blu Hotel Lietuva

4 468 €

Prieš 41 d. Konferencinės įrangos nuomos ir aptarnavimo paslaugos Konferenta UAB

5 902 €

Prieš 41 d. VERTIMO PASLAUGOS Linearis Translations UAB

27 164 €

Prieš 41 d. Lietuvos paviljono pasaulinėje parodoje „EXPO 2020“ gidų-administratorių aprangos pirkimas Mados studija LT UAB

12 040 €

Prieš 41 d. Lietuvos paviljono pasaulinėje parodoje „EXPO 2020“ restorano darbuotojų darbo aprangos ir gidų-admi... Mados studija LT UAB

8 160 €

Prieš 47 d. Esamos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo situacijos analizės, registravimo ir tvarkymo meto... Civitta UAB

78 650 €

Prieš 53 d. Bevielio tinklo modernizavimo paslaugos ir įrangos pirkimas EIT sprendimai UAB

11 325 €

Prieš 53 d. MIŠKO MOKSLO DARBO ATLIKIMO PASLAUGOS Vytauto Didžiojo universitetas

28 800 €

Prieš 60 d. STATYBOS PRODUKTŲ BANDYMŲ PASLAUGOS Vilniaus Gedimino technikos universitetas

15 875 €

Prieš 61 d. STATYBOS PRODUKTŲ BANDYMŲ PASLAUGOS Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centras

38 278 €

Prieš 61 d. METEOROLOGINIŲ DUOMENŲ TEIKIMO PASLAUGOS Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

27 540 €

Prieš 61 d. Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (ALIS) modernizavimo paslaugos Dts Solutions UAB

750 000 €

Prieš 61 d. Reklamos kampanijos planavimo ir įgyvendinimo paslaugos Via media UAB

145 000 €

Prieš 62 d. Konferencinės kameros Elipsis UAB

4 780 €

Prieš 67 d. TV rubrikos laidoje sukūrimo ir vaizdo reportažų kūrimo bei transliavimo aplinkosaugos pažeidimų pre... Laisvas ir nepriklausomas kanalas UAB

173 030 €

Prieš 68 d. Pilkojo kiškio (Lepus europaeus) populiacijos atkūrimo programos parengimo paslaugos Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Miškų institutas

15 000 €

Prieš 74 d. Esamos atliekų tvarkymo sistemos analizės, siekiant parengti valstybinio atliekų prevencijos ir tvar... Smart Continent LT UAB

43 560 €

Prieš 74 d. Lietuvos paviljono pasaulinėje parodoje „EXPO 2020“ grafinio apipavidalinimo paslaugos Fizinis asmuo

7 000 €

Prieš 75 d. Asmens higienos gaminių pirkimas per CPO LT elektroninį katalogą (medicininės kaukės) DND Talis UAB

252 €

Prieš 75 d. Pagrindinė sutartis dėl biuro reikmenų užsakymų per CPO LT elektroninį katalogą (elektros prekės) Epts UAB

1 105 €

Prieš 81 d. Microsoft Windows Server 2019 licencijos Atea UAB

8 373 €

Prieš 81 d. ESET programinės įrangos ESET Endpoint Protection Advanced licencijų atnaujinimo paslaugos Komveda UAB

3 807 €

Prieš 81 d. Atsarginių kopijų darymo programinės įrangos licencijos (9 vnt.) su instaliavimo darbais IT inovaciniai sprendimai MB

5 995 €

Informacija apie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija viešuosius pirkimus 2015 - 2019 m. laikotarpiu


Nuo 2015 iki 2019 metų Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (įm. kodas: 188602370), kaip perkančioji organizacija, iš viso sudarė sutarčių su įvairių sričių tiekėjais: 704. Tam buvo išleista 27938336,82 Eur.

Statistika pagal laikotarpį:

 • 2015 m. sudaryta sutarčių: 160. Sutarčių vertė: 4132379,09 Eur;
 • 2016 m. sudaryta sutarčių: 176. Sutarčių vertė: 9717330,14 Eur;
 • 2017 m. sudaryta sutarčių: 157. Sutarčių vertė: 6351805,11 Eur;
 • 2018 m. sudaryta sutarčių: 108. Sutarčių vertė: 2254085,03 Eur;
 • 2019 m. sudaryta sutarčių: 103. Sutarčių vertė: 5482737,45 Eur.

 • Nuo 2015 iki 2019 m ši perkančioji organizacija daugiausiai sutarčių (pagal kiekį) sudarė su: Telia Lietuva, AB, UAB "AUDITORIŲ BIURAS", Bendra Lietuvos ir Danijos įmonė UAB "BALTIJOS KOPIJA", UAB "Inida", UAB 'Officeday'.

  Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija daugiausiai sutarčių (86) sudarė pagal šį BVPŽ kodą: 73000000-2 (Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos.). Pagal sutarčių sumas daugiausiai (6307448,95 Eur) buvo nusipirkta pagal BVPŽ 79416000-3 (Viešųjų ryšių paslaugos.).

  Šie duomenys apie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija viešuosius pirkimus yra parengti pagal Viešųjų pirkimų tarnybos duomenis. Statistika yra skaičiuojama pagal sutarties sudarymo datą (ne pagal paskelbimo-viešinimo). Laikotarpis: 2015 m. – 2019 m. Remiamasi informacija apie sudarytas sutartis, kurios viešinamos visiems, net ir neskelbiamiems pirkimams.

  Tokio tipo statistika domina tiekėjus, kuriems viešieji pirkimai yra svarbi verslo dalis, arba jie svarsto apie dalyvavimą konkursuose ir nori išsiaiškinti, kas yra perkama. Pagal reikiamus kriterijus galima paruošti individualias analizes Jūsų įmonei. ;