Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Šiame puslapyje skelbiami organizacijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija - 188602370 viešieji pirkimai. Tai reiškia, kad Jūs galite matyti perkančiosios organizacijos prekių, paslaugų ar darbų: vykdomus konkursus, metinių pirkimų planų suvestines, sudarytas sutartis su tiekėjais. Galite prenumeruoti šios organizacijos pirkimus el. paštu paspaudę mygtuką "Prenumeruoti". Dėl platesnės informacijos reikėtų kontaktuoti su perkančiąja organizacija tiesiogiai: t.y kreiptis į viešųjų pirkimų skyrių arba ieškoti atsakingo už objektą asmens įmonės Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija tinklalapyje.

Informacija apie organizacijos pirkimus

Paskelbimo data

Pavadinimas

Pasiūlymo pateikimo terminas

Rodomų pirkimų skaičius - 30 Viso yra paskelbta - 143. Prenumeruokite naujus konkursus

2022-09-19 APLINKOSAUGOS LEIDIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS (ALIS) PRIEŽIŪROS IR VYSTYMO PASLAUGOS

2022-09-29

2022-09-13 KOMPIUTERINĖ ĮRANGA

2022-09-20

2022-09-09 PROJEKTO 'PASLAUGŲ IR ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS GERINIMO PRIEMONIŲ, SUSIJUSIŲ SU SŽNS ĮGYVENDINAMOS...

2022-09-19

2022-09-01 Kompiuterinės techninės ir programinės įrangos konfigūravimo, konsultavimo ir remonto, įskaitant rem...

2022-09-09

2022-08-25 Lietuvos geologijos tarnybos valstybinės geologinės informacijos kaupimo, saugojimo ir valdymo ekspe...

2022-09-05

2022-08-24 Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos 'Info...

2022-08-30

2022-08-12 APLINKOSAUGOS LEIDIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS (ALIS) PRIEŽIŪROS IR VYSTYMO PASLAUGOS

2022-08-25

2022-08-10 Antivirusinės programinės įrangos licencijų ir programinės įrangos konfigūravimo bei veikimo užtikri...

2022-09-09

2022-08-10 ELEKTRONINIŲ ĮRANKIŲ PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ IDENTIFIKAVIMO METODIKAI TAIKYTI SUKŪRIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS

2022-08-24

2022-07-28 Lietuvos privačių miškų sertifikavimo pagal PEFC miškų sertifikavimo sistemą nacionalinio standarto ...

2022-08-29

2022-07-14 Tvarių miestų gairių parengimo paslaugos

2022-08-17

2022-07-11 Informacinių technologijų žmogiškųjų išteklių nuomos paslaugos

2022-07-22

2022-07-10 Konversijos koeficientų apskaičiavimo ir socialinio-ekonominio poveikio (naudos / žalos) vertinimo m...

2022-08-16

2022-07-09 MIŠKO MOKSLO DARBŲ (KETURI DARBAI) ATLIKIMO PASLAUGOS

2022-08-09

2022-07-04 SEMINARŲ APIE PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ IDENTIFIKAVIMO METODIKOS TAIKYMĄ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO PASLAUGOS

2022-07-13

2022-06-15 Miško mokslo darbų (keturios pirkimo objekto dalys) paslaugos

2022-07-15

2022-06-14 Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos 'Info...

2022-06-27

2022-05-27 SEMINARŲ APIE PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ IDENTIFIKAVIMO METODIKOS TAIKYMĄ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO PASLAUGOS

2022-06-07

2022-05-18 TURIMO SIEM ĮRANKIO PRIEŽIŪROS, ANALITIKOS TOBULINIMO IR PLĖTROS PASLAUGOS

2022-05-26

2022-04-26 ATASKAITOS 'JUNGTINIŲ TAUTŲ DARNAUS VYSTYMOSI DARBOTVARKĖS IKI 2030 M. ĮGYVENDINIMAS LIETUVOJE“ PARE...

2022-05-09

2022-04-22 Konversijos koeficientų apskaičiavimo ir socialinio-ekonominio poveikio (naudos / žalos) vertinimo m...

2022-05-25

2022-04-08 Reklamos kampanijos planavimo ir įgyvendinimo paslaugos

2022-05-09

2022-04-06 PER PENKERIUS METUS NEATKURTO PRIVATAUS MIŠKO ATKŪRIMO ORGANIZAVIMO PASLAUGOS

2022-04-14

2022-04-02 Miško mokslo darbo 'Rekomendacijų dėl bepiločių orlaivių naudojimo Lietuvos miškų politiką įgyvendin...

2022-05-05

2022-04-01 Kompiuterių tinklo apsaugos (ugniasienės) licencijų palaikymo paslaugos

2022-04-07

2022-04-01 Saugos informacijos ir audito įrašų valdymo sistemos (SIEM) licencijų palaikymo paslaugos

2022-04-07

2022-03-31 Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (ALIS) modulio 'L08 Leidimas kirsti mišką“ priežiūros ir...

2022-04-29

2022-03-31 PASIŪLYMŲ DĖL KOMPENSACIJŲ DĖL ŽVEJYBOS VEIKLOS NUTRAUKIMO AR APRIBOJIMO VIDAUS VANDENYSE APSKAIČIAV...

2022-04-12

2022-03-19 Miško mokslo darbų (dvi pirkimo objekto dalys) atlikimo paslaugos

2022-04-20

2022-01-28 Nuotekų tvarkymo informacinės sistemos (NTIS) sukūrimo ir įdiegimo paslaugos

2022-02-28

Paskelbimo data

Pavadinimas

Rodomų planuojamų pirkimų skaičius - 30 Viso yra paskelbta - 751. Registruokitės norėdami matyti visus planus

2022-09-20 Eksperto, koordinuojančio gamtos apsaugos politiką įgyvendinančių institucijų sistemos pertvarkos pr...
2022-09-20 UAB Statybos produkcijos sertifikavimo centro akcijų nepriklausomo vertinimo (rinkos vertės nustatym...
2022-09-14 Teritorijų planavimo ir statybos vartų (TPS vartai) įsilaužimų į Web aplikacijas testavimo paslaugos
2022-09-14 Tvarių miestų vystymo gairių parengimo paslaugos
2022-09-09 Mokymų webinarų principu ūkio subjektams apie Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos infor...
2022-09-09 Leidybos, spausdinimo, grafinio dizaino ir susijusios paslaugos
2022-09-09 Produktų pakartotinio naudojimo Lietuvoje tyrimų paslaugos
2022-09-09 Projekto 'Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimo priemonių, susijusių su SŽNS taikymu, sukū...
2022-09-09 Ekspertinės paslaugos, reikalingos tinkamai parengti 2021–2030 m. Nacionalinės pažangos plano plėtro...
2022-08-24 Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos 'Info...
2022-08-24 Lietuvos geologijos tarnybos valstybinės geologinės informacijos kaupimo, saugojimo ir valdymo ekspe...
2022-08-10 Elektroninio įrankio, skirto pavojingųjų atliekų identifikavimo metodikos taikymui, sukūrimo paslaug...
2022-08-04 Antivirusinės programos atnaujinimo paslaugos
2022-07-25 Vaizdo klipų apie specifinių atliekų rūšiavimą sukūrimo ir transliavimo paslaugos
2022-07-25 Informacinių sistemų testuotojo paslaugos (ES projektui)
2022-07-25 Projekto 'Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimo priemonių, susijusių su SŽNS taikymu, sukū...
2022-07-25 Teisinių konsultacijų Lietuvos zoologijos sodo rangos klausimais paslaugos
2022-07-25 Atliekų prevencijos festivaliuose kampanijos sukūrimo ir įgyvendinimo paslaugos
2022-07-25 Kompiuterinės techninės ir programinės įrangos konfigūravimo, konsultavimo ir remonto, įskaitant rem...
2022-07-12 Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (ALIS) priežiūros ir vystymo paslaugos
2022-07-12 Dviračių informacinė skaičiuoklė ir jos įrengimas
2022-07-12 Statinių prieinamumo neįgaliesiems vertinimo metodikos parengimo paslaugos
2022-07-12 Optimalių minimalių energinio naudingumo lygių pastatuose nustatymo pagal sąnaudas studijos parengim...
2022-07-12 Produktų pakartotinio naudojimo Lietuvoje tyrimų paslaugos
2022-07-12 Informacijos apie ES investicijas aplinkosaugai parengimo ir sklaidos internetiniuose portaluose pas...
2022-07-12 VšĮ 'Grunto valymo technologijos“ 2022 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito paslaugos
2022-07-12 Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų antivirusinės programinės įrangos licencijos ir progr...
2022-07-05 IT žmogiškųjų išteklių nuomos paslaugos
2022-07-05 Elektroninio įrankio, skirto pavojingųjų atliekų identifikavimo metodikos taikymui, sukūrimo paslaug...
2022-07-05 Tvarių miestų vystymo gairių parengimo paslaugos

Paskelbimo data

Pavadinimas

Tiekėjas

Sudarytos sutarties vertė

Rodomų sutarčių skaičius - 30 Viso yra paskelbta - 389. Registruokitės norėdami matyti visas sutartis

2022-09-23 Elektromobilių įkrovimo stotelė, kuri turi būti įrengta Vilniaus m. savivaldybėje adresu Gedimino pr... ELINTA CHARGE, UAB

5 700 €

2022-09-22 Miško mokslo darbo 'Rekomendacijų dėl nemedieninių pajamų iš miško ekonominio modelio parengimas“ at... Tiekėjų grupė

43 558 €

2022-09-21 Mokymų ūkio subjektams apie Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos (... Atea UAB

12 050 €

2022-09-21 Lietuvos geologijos tarnybos valstybinės geologinės informacijos kaupimo, saugojimo ir valdymo ekspe... SMART IT UAB

22 500 €

2022-09-06 Miško mokslo darbo 'CO2 emisijos iš sausintų ir nesausintų miškais apaugusių durpžemių bei miškuose ... Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras

37 000 €

2022-08-05 Gamtos mokyklų renginių, skatinančių jų veiklą, organizavimo paslaugos Idea Prima UAB

102 293 €

2022-08-05 Gamtosauginių mokyklų renginių, skatinančių jų veiklą, organizavimo paslaugos Kūrybinių industrijų dokas VŠĮ

103 237 €

2022-08-05 Jaunųjų miško bičiulių renginių, skatinančių šių būrelių veiklą, organizavimo paslaugos Headline agency UAB

138 266 €

2022-07-26 Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos 'Info... Fizinis asmuo

45 500 €

2022-07-04 Visuomenės informavimo priemonių stebėsenos (žiniasklaidos monitoringo) paslaugos ir žiniasklaidos s... TNS LT UAB

8 087 €

2022-07-04 Turimo SIEM įrankio priežiūros, analitikos tobulinimo ir plėtros paslaugos Blue Bridge Bond UAB

15 000 €

2022-06-29 Reklamos kampanijos planavimo ir įgyvendinimo paslaugos Phd UAB

289 000 €

2022-06-27 Edukacinių veiklų, skirtų atkreipti dėmesį į gamtoje bei masiniuose renginiuose paliekamas šiukšles,... A Management IĮ

10 000 €

2022-06-17 Kelių faktorių autentifikavimo priemonių FortiToken licencijos Blue Bridge Bond UAB

8 779 €

2022-06-17 Fotografavimo ir filmavimo paslaugos Šviesiau tamsiau MB

1 200 €

2022-06-15 Viešosios įstaigos 'Grunto valymo technologijos“ 2021 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio aud... UAB "AUDITO KOKYBĖ"

1 754 €

2022-06-10 Radijo reportažų apie Europos Sąjungos investicijas aplinkosaugai transliavimo radijuje paslaugos Žinių Radijas UAB

12 098 €

2022-06-08 Pasaulinės aplinkos dienos renginiui skirto LED ekrano su reikalinga papildoma technine įranga nuoma UAB "JAGA LT"

7 265 €

2022-06-08 Aplinkos ministerijos valdomų informacinių sistemų (SRIS, UETK, STK) priežiūros ir vystymo paslaugos Dts Solutions UAB

12 000 €

2022-06-08 Miško mokslo darbo 'Rekomendacijų dėl bepiločių orlaivių naudojimo Lietuvos miškų politiką įgyvendin... UAB AERODIAGNOSTIKA

33 734 €

2022-06-07 Pasaulinės aplinkos dienos minėjimo renginio erdvės (vietos) nuomos paslaugos Kempingas slėnyje UAB

4 235 €

2022-06-03 MIŠKO MOKSLO DARBO 'PLYNO KIRTIMO BIRŽIŲ LIKVIDINĖS MEDIENOS IŠEIGOS PATIKSLINIMAS“ ATLIKIMO PASLAUG... Vytauto Didžiojo universitetas

50 000 €

2022-06-03 MIŠKO MOKSLO DARBO 'PRAKTINĖS REKOMENDACIJOS NEPLYNIEMS KIRTIMAMS TOBULINTI“ ATLIKIMO PASLAUGŲ PIRKI... Vytauto Didžiojo universitetas

39 000 €

2022-06-02 Laiko žymų teikimo paslaugos Aplinkos ministerijai ir jai pavaldžioms institucijoms BalTstamp UAB

12 000 €

2022-06-02 Dvidešimt keturių mėnesių Nacionalinių architektūros apdovanojimų komunikacijos strategijos parengim... Autoriai VŠĮ

11 400 €

2022-05-27 Judriojo telefono ryšio paslaugos Telia Lietuva AB

10 000 €

2022-05-26 Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (ALIS) modulio 'L08 Leidimas kirsti mišką“ priežiūros ir... Dts Solutions UAB

40 000 €

2022-05-24 Nuotekų tvarkymo informacinės sistemos (NTIS) sukūrimo ir įdiegimo paslaugos iTree Lietuva UAB

1082 950 €

2022-05-24 Pranešimo Nr. RN-41 veiklai su 1 pavojingumo lygiu genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) rizikos ap... Fizinis asmuo

670 €

2022-05-19 Teksto redagavimo lietuvių kalba paslaugos Lingvobalt UAB

11 938 €