Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, VĮ - viešieji pirkimai

Šiame puslapyje skelbiami organizacijos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, VĮ - 240329870 viešieji pirkimai. Tai reiškia, kad Jūs galite matyti perkančiosios organizacijos prekių, paslaugų ar darbų: vykdomus konkursus, metinių pirkimų planų suvestines, sudarytas sutartis su tiekėjais. Galite prenumeruoti šios organizacijos pirkimus el. paštu paspaudę mygtuką "Prenumeruoti". Dėl platesnės informacijos reikėtų kontaktuoti su perkančiąja organizacija tiesiogiai: t.y kreiptis į viešųjų pirkimų skyrių arba ieškoti atsakingo už objektą asmens įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, VĮ tinklalapyje.

Informacija apie organizacijos pirkimus

Paskelbimo data

Pavadinimas

Pasiūlymo pateikimo terminas

Rodomų pirkimų skaičius - 30 Viso yra paskelbta - 239. Prenumeruokite naujus konkursus
Prieš 2 d. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

2022-01-17

Prieš 12 d. Internetinio portalo techninio įgyvendinimo / programavimo ir techninio palaikymo paslaugų pirkimas

2021-11-26

Prieš 18 d. Internetinio portalo techninio įgyvendinimo / programavimo ir techninio palaikymo paslaugų pirkimas

2021-11-23

Prieš 33 d. VĮ KVJUD patikėjimo teise valdomų krantinių atmušų remonto darbų pirkimas

2021-11-11

Prieš 33 d. VĮ KVJUD patikėjimo teise valdomų krantinių ir teritorijų eksploataciniai remonto darbai

2021-11-11

Prieš 47 d. VĮ KVJUD patikėjimo teise valdomų geležinkelio kelių ir jų statinių eksploataciniai remonto darbai

2021-10-28

Prieš 53 d. Objekto „Krantinių Nr.133 ir Nr.134“ paprastasis remontas

2021-10-15

Prieš 53 d. Sandėlio pastato, adresu Nemuno g. 40, Klaipėdoje, unikalus Nr. 2196-1023-0057 griovimo darbų pirkim...

2021-10-14

Prieš 58 d. Programinės įrangos „Windows Server 2019“ licencijos pirkimas

2021-10-08

Prieš 59 d. Žvalgomųjų archeologinių tyrimų (tiriant žvalgomąsias perkasas ir šurfus iki įžemio) paslaugos

2021-10-11

Prieš 74 d. Uosto direkcijos uniformų pirkimas

2021-09-24

Prieš 87 d. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos reklaminių kanceliarinių priemonių (2022 m. kalendori...

2021-09-07

Prieš 92 d. Duomenų tinklo komutatorių ir jų komplektuojančių dalių pirkimas

2021-09-07

Prieš 94 d. Sklypams, kurie Klaipėdos detaliajame plane pažymėti numeriais 01 ir 01a (Strėvos g. 4 ir Mituvos g....

2021-09-09

Prieš 101 d. Uosto direkcijos radiolokacinės sistemos sujungimas su Integruota jūrų stebėjimo sistema

2021-08-31

Prieš 105 d. Objekto „KVJU krant. Nr. 21, 22, 23 rekonstravimo ir krant. Nr. 21A, 22A, 23A statybos ir admin. pas...

2021-09-23

Prieš 113 d. Integruotos virtualizavimo platformos telkinio įrangos pirkimas

2021-08-20

Prieš 113 d. Televizinės uosto apžvalgos sistemos modernizavimo įrangos tiekimo ir montavimo paslaugų pirkimas

2021-08-20

Prieš 113 d. Automatinės laivų atpažinimo sistemos (AIS) bazinės stoties įrangos pirkimas

2021-08-20

Prieš 113 d. Krantinių Nr. 21, 22, 23 rekonstravimo ir krantinių Nr. 21A, 22A, 23A statybos, Naujoji Uosto g. 3, ...

2021-10-21

Prieš 118 d. „Klaipėdos jūrų uosto centrinės dalies Kuršių nerijos šlaito tvirtinimo ir vidinio laivybos kanalo n...

2021-09-09

Prieš 120 d. Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijos prie krantinės Nr. 139 dalies, gilinimo (iki –...

2021-08-12

Prieš 121 d. Naftos produktų rinktuvo sukomplektuoto su siurbimo ir išmetimo žarnomis pirkimas

2021-08-04

Prieš 124 d. Radiolokacinės sistemos stoties perkėlimo ir suderinimo paslaugų pirkimas

2021-08-06

Prieš 124 d. Uosto direkcijos uniformų pirkimas

2021-08-06

Prieš 127 d. Naftos produktų rinktuvo sukomplektuoto su siurbimo ir išmetimo žarnomis pirkimas

2021-07-30

Prieš 137 d. objekto „Krantinės Nr. 141, Minijos g. 180, Klaipėdoje, kapitalinis remontas“ techninio projekto par...

2021-07-29

Prieš 141 d. Klaipėdos uosto pietinės dalies išvystymo navigacinių sąlygų vertinimo paslaugų laivų tiltelyje-tren...

2021-07-21

Prieš 145 d. Dirbtuvių pastato, adresu Nemuno g. 40, Klaipėdoje, unikalus Nr. 2196-1023-0046 ir sandėlio pastato,...

2021-07-15

Prieš 155 d. Modernios narų įrangos įsigijimas

2021-07-13

Paskelbimo data

Pavadinimas

Rodomų planuojamų pirkimų skaičius - 30 Viso yra paskelbta - 364. Registruokitės norėdami matyti visus planus
Prieš 4 d. Popierinių dokumentų išsaugojimas elektronine forma (popierinių dokumentų skaitmeninimas)
Prieš 4 d. Siųstuvo-imtuvo RESON SeaBat T20-P remontas ir atnaujinimas
Prieš 4 d. Darbo rūbų pirkimas
Prieš 8 d. Objekto „Klaipėdos įplaukos vedlinės bokštų, Burių g. 19 ir Naujoji Uosto g. 23, Klaipėdoje, statybo...
Prieš 23 d. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
Prieš 61 d. Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto išorinio ir vidinio laivybos kanalo nuo PK(-22) iki PK(26)...
Prieš 65 d. Programinės įrangos „Windows Server 2019“ licencijos pirkimas
Prieš 65 d. Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto vidinio laivybos kanalo nuo PK(21) iki PK(85) gilinimas (i...
Prieš 65 d. Žvalgomųjų archeologinių tyrimų (tiriant žvalgomąsias perkasas ir šurfus iki įžemio) paslaugos
Prieš 65 d. Objekto „Krantinių Nr.133 ir Nr.134“ paprastasis remontas
Prieš 65 d. Objekto „KVJU išorinio ir vidinio laivybos kanalo nuo PK(-22) iki PK(26) gilinimas ir platinimas“ I ...
Prieš 65 d. Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto vidinio laivybos kanalo gilinimas iki 15,0 m gylio nuo PK(...
Prieš 65 d. VĮ KVJUD patikėjimo teise valdomų geležinkelio kelių ir jų statinių eksploataciniai remonto darbai
Prieš 95 d. Sklypams, kurie Klaipėdos detaliajame plane pažymėti numeriais 01 ir 01a (Strėvos g. 4 ir Mituvos g....
Prieš 102 d. Duomenų tinklo komutatorių ir jų komplektuojančių dalių pirkimas
Prieš 106 d. Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 76, 79, 153, 156 rekonstravimas, įrengiant r...
Prieš 107 d. Objekto „KVJU krant. Nr. 21, 22, 23 rekonstravimo ir krant. Nr. 21A, 22A, 23A statybos ir admin. pas...
Prieš 117 d. Krantinių Nr. 21, 22, 23 rekonstravimo ir krantinių Nr. 21A, 22A, 23A statybos, Naujoji Uosto g. 3, ...
Prieš 121 d. „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijos prie krantinės Nr. 139 dalies, gilinimo (iki –14,0 m) ...
Prieš 127 d. Naftos produktų rinktuvo sukomplektuoto su siurbimo ir išmetimo žarnomis pirkimas
Prieš 138 d. Objekto ,,Krantinės Nr. 141 rekonstrukcijos (kapitalinio remonto) TP ir DP parengimas, projekto vykd...
Prieš 148 d. Dirbtuvių pastato, adresu Nemuno g. 40, Klaipėdoje, unikalus Nr. 2196-1023-0046 ir sandėlio pastato,...
Prieš 158 d. Gamybinio pastato (unik. Nr. 2195-6016-1034), Nemuno g. 24, Klaipėda, griovimo projekto pirkimas
Prieš 178 d. Objekto „Klaipėdos jūrų uosto akvatorijos dalies prie krantinės Nr. 136 ir kranto sutvirtinimo Nr. 1...
Prieš 179 d. Asmeninės apsauginės priemonės (gelbėjimosi priemonės)
Prieš 190 d. Akustinio srovių ir bangų aukščio prietaiso ir jo priežiūrai reikalingo maitinimo ir duomenų perdavi...
Prieš 204 d. Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto užteršto grunto saugojimo aikštelės statybos, Kairių g. 19...
Prieš 204 d. Investicijų projektų parengimo paslaugos projektams, planuojamiems iš dalies finansuoti ES struktūri...
Prieš 205 d. Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 142, krantinės Nr. 141 dalies ir kranto prie...
Prieš 208 d. Objekto „Krantinių Nr. 66a, Nr. 67a ir Nr. 66, Nemuno g. 2B, Klaipėdoje rekonstravimo projektas“ sta...

Paskelbimo data

Pavadinimas

Tiekėjas

Sudarytos sutarties vertė

Rodomų sutarčių skaičius - 30 Viso yra paskelbta - 366. Registruokitės norėdami matyti visas sutartis
Prieš 4 d. Programinės įrangos „Windows Server 2019“ licencijos pirkimas BALCO UAB

6 956 €

Prieš 11 d. Sandėlio pastato, adresu Nemuno g. 40, Klaipėdoje, unikalus Nr. 2196-1023-0057 griovimo darbų pirkim... Vaidva UAB

27 670 €

Prieš 12 d. Uosto direkcijos uniformų pirkimas SABELIJOS PREKYBA UAB

89 878 €

Prieš 15 d. Dirbtuvių pastato, adresu Nemuno g. 40, Klaipėdoje, unikalus Nr. 2196-1023-0046 griovimo darbų pirki... Vaidva UAB

18 150 €

Prieš 23 d. Automatinės laivų atpažinimo sistemos (AIS) bazinės stoties įrangos pirkimas Telekonta UAB

28 964 €

Prieš 23 d. Elektroninių dokumentų pasirašymo, laiko žymų teikimo ir el. parašų tikrinimo paslauga 3 metų laikot... Nevda UAB

1 210 €

Prieš 30 d. Degalų Uosto direkcijos automobiliams pirkimas Viada LT UAB

50 599 €

Prieš 32 d. Žvalgomųjų archeologinių tyrimų (tiriant žvalgomąsias perkasas ir šurfus iki įžemio), įgyvendinant „... STATYBŲ ARCHEOLOGIJA UAB

11 942 €

Prieš 43 d. Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės, kurios unikalus Nr. 2100-2030-1019, Smiltynės g... Tiekėjų grupė

1915 097 €

Prieš 43 d. Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto centrinės dalies Kuršių nerijos šlaito tvirtinimo ir vidin... SWECO LIETUVA

42 350 €

Prieš 43 d. Duomenų tinklo komutatorių ir jų komplektuojančių dalių pirkimas Blue Bridge Bond UAB

30 412 €

Prieš 46 d. Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 27–34 kapitalinio remonto, Pilies g. 4, Klai... Naujoji Gotika UAB

579 210 €

Prieš 46 d. Sklypams, kurie Klaipėdos detaliajame plane pažymėti numeriais 01 ir 01a (Strėvos g. 4 SWECO LIETUVA

17 363 €

Prieš 46 d. ISO standartų sertifikavimo ir priežiūros audito paslaugos DNV GL Lietuva UAB

3 605 €

Prieš 47 d. Integruotos virtualizavimo platformos telkinio įrangos pirkimas Atea UAB

127 050 €

Prieš 50 d. Televizinės uosto apžvalgos sistemos modernizavimo įrangos tiekimo ir montavimo paslaugų pirkimas Atea UAB

49 518 €

Prieš 50 d. Nešiojamųjų kompiuterių pirkimas UAB IT PASLAUGŲ CENTRAS

15 790 €

Prieš 50 d. „Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 27–34 kapitalinio remonto, Pilies g. 4, Kla... TILSTA tiltų statybos UAB

1351 568 €

Prieš 53 d. Kanceliarinės prekės OFFICE SYSTEM UAB

6 270 €

Prieš 57 d. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos reklaminių kanceliarinių priemonių (2022 m. kalendori... S. Jokužio leidykla-spaustuvė IĮ

7 115 €

Prieš 57 d. Žiniasklaidoje pateiktos medžiagos apžvalgos paslaugos pirkimas TNS LT UAB

2 192 €

Prieš 57 d. Reklamos paslaugų pirkimas tarptautinio renginio-bėgimo Gintarinė jūrmylė 2021 reklaminės kampanijos... Klaipėdos Miesto Bėgimo Sporto Klubas Gintarinė Jūrmylė

5 000 €

Prieš 61 d. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijos grunto (dugno nuosėdų) tyrimų atlikimas SWECO LIETUVA

229 900 €

Prieš 66 d. Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 16, Naujoji Uosto g. 23, Klaipėda, rekonstra... Kavesta UAB

2634 170 €

Prieš 66 d. Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 17 ir Nr. 18, Naujoji Uosto g. 23, Klaipėda,... Kavesta UAB

4890 820 €

Prieš 75 d. Magistralinio tinklo technologinio sprendimo įrangos įsigijimas Santa Monica Networks UAB

72 479 €

Prieš 78 d. Naftos produktų rinktuvo sukomplektuoto su siurbimo ir išmetimo žarnomis pirkimas OLS Supply UAB

8 651 €

Prieš 79 d. Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijos prie krantinės Nr. 139 dalies, gilinimo (iki –... Kelprojektas UAB

14 798 €

Prieš 80 d. Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 88, Nr. 89, Nr. 90 ir pokraninių kelių, Nemu... Kavesta UAB

1674 640 €

Prieš 81 d. Objekto „Krantinės Nr. 141, Minijos g. 180, Klaipėdoje, kapitalinis remontas“ techninio projekto par... Hidrosfera UAB

41 140 €

Informacija apie Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija viešuosius pirkimus 2015 - 2019 m. laikotarpiu


Nuo 2015 iki 2019 metų Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (įm. kodas: 240329870), kaip perkančioji organizacija, iš viso sudarė sutarčių su įvairių sričių tiekėjais: 764. Tam buvo išleista 334157990,17 Eur.

Statistika pagal laikotarpį:

 • 2015 m. sudaryta sutarčių: 155. Sutarčių vertė: 28712410,66 Eur;
 • 2016 m. sudaryta sutarčių: 193. Sutarčių vertė: 59185625 Eur;
 • 2017 m. sudaryta sutarčių: 148. Sutarčių vertė: 75313247,9 Eur;
 • 2018 m. sudaryta sutarčių: 144. Sutarčių vertė: 84407494,85 Eur;
 • 2019 m. sudaryta sutarčių: 124. Sutarčių vertė: 86539211,76 Eur.

 • Nuo 2015 iki 2019 m ši perkančioji organizacija daugiausiai sutarčių (pagal kiekį) sudarė su: UAB "KELVISTA", UAB 'Sweco Lietuva', UAB "Hidrosfera", UAB 'HNIT-BALTIC', UAB ATEA.

  Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija daugiausiai sutarčių (148) sudarė pagal šį BVPŽ kodą: 79341000-6 (Reklamos paslaugos.). Pagal sutarčių sumas daugiausiai (195432633,28 Eur) buvo nusipirkta pagal BVPŽ 45241100-9 (Krantinių statybos darbai.).

  Šie duomenys apie Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija viešuosius pirkimus yra parengti pagal Viešųjų pirkimų tarnybos duomenis. Statistika yra skaičiuojama pagal sutarties sudarymo datą (ne pagal paskelbimo-viešinimo). Laikotarpis: 2015 m. – 2019 m. Remiamasi informacija apie sudarytas sutartis, kurios viešinamos visiems, net ir neskelbiamiems pirkimams.

  Tokio tipo statistika domina tiekėjus, kuriems viešieji pirkimai yra svarbi verslo dalis, arba jie svarsto apie dalyvavimą konkursuose ir nori išsiaiškinti, kas yra perkama. Pagal reikiamus kriterijus galima paruošti individualias analizes Jūsų įmonei. ;