Klaipėdos energija AB

Šiame puslapyje skelbiami organizacijos Klaipėdos energija AB - 140249252 viešieji pirkimai. Tai reiškia, kad Jūs galite matyti perkančiosios organizacijos prekių, paslaugų ar darbų: vykdomus konkursus, metinių pirkimų planų suvestines, sudarytas sutartis su tiekėjais. Galite prenumeruoti šios organizacijos pirkimus el. paštu paspaudę mygtuką "Prenumeruoti". Dėl platesnės informacijos reikėtų kontaktuoti su perkančiąja organizacija tiesiogiai: t.y kreiptis į viešųjų pirkimų skyrių arba ieškoti atsakingo už objektą asmens įmonės Klaipėdos energija AB tinklalapyje.

Informacija apie organizacijos pirkimus

Paskelbimo data

Pavadinimas

Pasiūlymo pateikimo terminas

Rodomų pirkimų skaičius - 30 Viso yra paskelbta - 222. Prenumeruokite naujus konkursus

2022-12-30 Šilumos tinklų '6P” magistralės ruožo tarp Klaipėdos elektrinės kolektorinės pastato ir šilumos tink...

2023-01-24

2022-12-29 Skirstomųjų šilumos tinklų iš '2P' magistralės rekonstrukcijos ir naujos statybos darbai su projekta...

2023-01-11

2022-12-29 Deklaracijų apie statinių statybos užbaigimą tvirtinimo paslaugos

2023-01-12

2022-12-27 LRK garo katilo Nr. 4 nuotolinio valdymo kuro uždegimo sistemos įrengimas

2023-01-10

2022-12-27 Kietojo biokuro pelenų galutinio sutvarkymo paslauga

2023-01-10

2022-12-15 Sistemos 'Energija“ priežiūros ir vystymo paslaugos

2022-12-28

2022-12-08 Skirstomųjų šilumos tinklų iš '2P' magistralės rekonstrukcijos ir naujos statybos darbai su projekta...

2022-12-28

2022-12-05 Naujo šilumos tiekimo tinklų įvado projektavimas ir statybos darbai Kalvos g. 4, Klaipėdoje

2022-12-20

2022-12-05 Naujo šilumos tiekimo tinklų įvado projektavimas ir statybos darbai Turgaus a. 10, Klaipėdoje

2022-12-20

2022-12-01 LRK garo katilo Nr. 4 nuotolinio valdymo kuro uždegimo sistemos įrengimas

2022-12-15

2022-11-30 Kietojo biokuro pelenų galutinio sutvarkymo paslauga

2022-12-12

2022-11-25 Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų nustatymo ir planų parengimo (Klaipėdos m. šiaurinė dalis) pa...

2022-12-12

2022-11-23 Vandens šildymo ir garo katilų su ardyninėmis pakuromis, kūrenamų smulkinta mediena, valymo paslaugo...

2022-12-08

2022-11-15 Suskystintos naftos dujos

2022-11-29

2022-11-08 Elektros energija

2022-11-23

2022-10-21 Deklaracijų apie statinių statybos užbaigimą tvirtinimo paslaugos

2022-11-07

2022-10-20 Suskystintos naftos dujos

2022-11-07

2022-10-19 Informacijos apie vandens apskaitos mazgo prietaisų duomenis šilumos paskirstymui Klaipėdos ir Gargž...

2022-11-03

2022-10-18 Elektros energija

2022-11-03

2022-10-14 AB 'Klaipėdos energija“ objektų apsaugos paslaugos

2022-10-26

2022-09-30 Darbuotojų sveikatos draudimas

2022-10-11

2022-09-29 Dyzelinis žymėtas krosnių kuras

2022-10-14

2022-09-27 Akumuliacinės talpos įrengimo Klaipėdos rajoninėje katilinėje darbai

2022-10-18

2022-09-27 Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo paslaugos

2022-10-07

2022-09-20 Klaipėdos rajoninės katilinės mazuto cirkuliacinio siurblio Nr. 3 remontas

2022-09-30

2022-09-14 Klaipėdos Elektrinėje esančios mazuto gaudyklės, požeminių rezervuarų ir drenažinių šulinių išvalymo...

2022-09-23

2022-09-04 500kW organinio Renkino ciklo (ORC) irenginys - elektros generatorius

2022-10-11

2022-08-30 Elektros energija

2022-09-21

2022-08-11 Matavimo priemonių metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugos atliekamos pas tiekėją

2022-08-26

2022-08-10 Klaipėdos rajoninės katilinės VŠK-1,2,5,6 ardyninių pakurų remontas

2022-08-31

Paskelbimo data

Pavadinimas

Rodomų planuojamų pirkimų skaičius - 30 Viso yra paskelbta - 190. Registruokitės norėdami matyti visus planus

2023-01-23 Pramoniniai technologinės kontrolės įrenginiai
2023-01-04 Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos
2023-01-04 Bandymo įrangos įsigijimas
2023-01-04 Turto draudimo paslaugos
2023-01-04 Klaipėdos RK pagalbinių įrenginių parametrų kontrolės ir valdymo įrangos modernizavimas
2023-01-04 Vadovų civilinės atsakomybės draudimas
2023-01-04 Lypkių RK šiluminių matavimų ir automatikos įrenginių atnaujinimas
2023-01-04 Finansinio ir RAS audito paslaugos
2023-01-04 Projektų ekspertų paslaugos
2023-01-04 Pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymas
2023-01-04 Biokuro pelenų tvarkymas
2023-01-04 Avarijų šilumos trasose likvidavimas žiemos maksimumo metu ir defektų likvidavimas po hidraulinių ba...
2023-01-04 Šilumos tinklų įvadų statyba
2023-01-04 Šilumos tinklų rekonstrukcija
2023-01-04 Katilinių pagrindinių įrenginių valdymo modernizavimo darbai, apskaitų ir sąnaudų analizės programin...
2023-01-04 Organinio Renkino ciklo (ORC) įrenginio-elektros generatoriaus prijungimo darbai
2023-01-04 Transporto draudimas
2023-01-04 Darbuotojų sveikatos draudimas
2023-01-04 Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
2023-01-04 Avarinis (atsarginis) generatorius
2023-01-04 Skirstymo skydas su komutacine įranga
2023-01-04 Ugniasienės ir kita įranga technologinio SCADA tinklo atskyrimui
2023-01-04 Dažnių keitikliai
2023-01-04 Šilumos vartotojų apskaitos prietaisų nuotolinio nuskaitymo sistema
2023-01-04 Lengvasis automobilis
2023-01-04 Kalorimetras
2023-01-04 Slėgimo vamzdžių sklendės
2023-01-04 Plieniniai vamzdžiai
2023-01-04 Įmokų surinkimo, mokėjimų įtraukimo į vieną sąskaitą ir su tuo susijusios paslaugos
2022-12-29 Deklaracijų apie statinių statybos užbaigimą tvirtinimo paslaugos

Paskelbimo data

Pavadinimas

Tiekėjas

Sudarytos sutarties vertė

Rodomų sutarčių skaičius - 30 Viso yra paskelbta - 502. Registruokitės norėdami matyti visas sutartis

2023-01-13 13_Šilumos tinklų įvado statyba Turgaus a. 10 Geovizija UAB

30 189 €

2023-01-13 18_KRK, LRK ir Gargždų RK biokurą deginančių vandens šildymo ir garo katilų pakurų ir jų pagalbinių ... Ekovalis UAB (duplicate profile)

145 200 €

2023-01-11 07_Šilumos tinklų įvado statyba Kalvos g. 4 Klaipėdos inžinerinių tinklų statyba UAB

41 140 €

2023-01-10 02_Sistemos 'Energija“ priežiūros ir vystymo paslaugos BLUE BRIDGE CODE UAB

349 206 €

2023-01-04 762_Viešojo fiksuoto telefoninio ryšio paslaugos Telia Lietuva AB

12 069 €

2023-01-04 766_KRK ir Lypkių RK biokuro pelenų galutinis sutvarkymas Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras UAB

11 495 €

2023-01-04 761_Telekomunikacinio tinklo SCADA segmentų atskyrimo II etapo projektavimo ir konfigūravimo paslaug... Avedus UAB

12 100 €

2023-01-04 763_GŠTR pastatų apsaugos paslaugos G4S Lietuva UAB

7 260 €

2023-01-04 740_Elektrinės apsaugos nuo įsilaužimo signalizacijos sistemos montavimo darbai Saugioji era UAB

24 150 €

2023-01-04 741_Biokuro krautuvo nuoma šildymo sezonui PANDUKAS UAB

19 057 €

2022-12-29 754_Mišrių statybinių ir griovimo atliekų tvarkymas Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras UAB

10 164 €

2022-12-22 730_KRK Akumuliacinės talpos, vamzdyno ir armatūros, konstrukcijų ir pamatų gamyba ir sumontavimas Poremo UAB

1469 290 €

2022-12-21 677_Informacijos apie vandens apskaitos mazgo prietaisų duomenis šilumos paskirstymui Klaipėdos ir G... Klaipėdos vanduo AB

310 365 €

2022-12-21 691_Objektų apsaugos paslaugos G4S Lietuva UAB

520 300 €

2022-12-20 696_500 kW organinio Renkino ciklo (ORC)-elektros generatoriaus pirkimas Teisingi energetikos sprendimai UAB

1023 628 €

2022-12-15 74_Susitarimas dėl R-04E-288-2022 atnaujinimo (Plungės lagūna) Plungės lagūna UAB

N/A

2022-12-15 68_Susitarimas dėl R-16E-369-2022 sustabdymo 2 mėn. Klaipėdos inžinerinių tinklų statyba UAB

N/A

2022-12-15 60_Susitarimas dėl R-04E-95-2022 nutraukimo Mineraliniai vandenys ir alus UAB

N/A

2022-12-15 76_Susitarimas dėl R-04E-42-2022 nutraukimo (Lerochemas) Lerochemas UAB

N/A

2022-12-14 712_Dovanų čekiai darbuotojams Gera dovana UAB

28 500 €

2022-12-14 692_Judriojo ryšio paslaugos Tele2 UAB

12 039 €

2022-12-14 702_Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą kietųjų dalelių matavimo paslauga LABTESTA UAB

5 687 €

2022-12-14 685_Asmeniniai ir kt. kompiuteriai BALCO LTD UAB

8 676 €

2022-12-14 689_Programinė įranga SQL Server 2019 Standard Core BALCO LTD UAB

8 954 €

2022-12-13 681_Apsauga nuo DDoS atakų Telia Lietuva AB

11 761 €

2022-12-13 658_Šilumos punkto ir apskaitos prietaisų įrengimo darbai, Kretingos 100, korpusai L ir M, Klaipėda Lamberta UAB

45 950 €

2022-12-13 664_Metalo gaminiai, konstrukciniai plienai Klaipėdos Lytagra UAB

30 250 €

2022-12-12 640_Elektrinės mazuto ūkio teritorijos lietaus nuotekų įrengimo darbai Klaipėdos inžinerinių tinklų statyba UAB

29 463 €

2022-12-12 620_Šilumos tinklų įvadas į Žvejų g. 15 Klaipėdos inžinerinių tinklų statyba UAB

6 050 €

2022-12-12 591_Šilumos punkto įrengimo darbai, Liepų 83,Klaipėda Sobo sistemos UAB

20 608 €