Kauno regiono atliekų tvarkymo centras VŠĮ - viešieji pirkimai

Šiame puslapyje skelbiami organizacijos Kauno regiono atliekų tvarkymo centras VŠĮ - 300092998 viešieji pirkimai. Tai reiškia, kad Jūs galite matyti perkančiosios organizacijos prekių, paslaugų ar darbų: vykdomus konkursus, metinių pirkimų planų suvestines, sudarytas sutartis su tiekėjais. Galite prenumeruoti šios organizacijos pirkimus el. paštu paspaudę mygtuką "Prenumeruoti". Dėl platesnės informacijos reikėtų kontaktuoti su perkančiąja organizacija tiesiogiai: t.y kreiptis į viešųjų pirkimų skyrių arba ieškoti atsakingo už objektą asmens įmonės Kauno regiono atliekų tvarkymo centras VŠĮ tinklalapyje.

Informacija apie organizacijos pirkimus

Paskelbimo data

Pavadinimas

Pasiūlymo pateikimo terminas

Rodomų pirkimų skaičius - 30 Viso yra paskelbta - 137. Prenumeruokite naujus konkursus
Prieš 5 d. Administracinių namelių (mobilių) pirkimas

2021-11-30

Prieš 15 d. Atliekų smulkinimo paslaugų pirkimas

2021-12-16

Prieš 29 d. Kauno mišrių komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių technikos nuomos paslaug...

2021-12-06

Prieš 31 d. Kelmų pakrovimas, išvežimas ir sutvarkymas

2021-11-05

Prieš 45 d. Padangų išvežimo ir sutvarkymo paslaugų pirkimas

2021-10-21

Prieš 45 d. Rišamosios vielos pirkimas

2021-10-20

Prieš 48 d. Kauno MBA biologinio cecho keturių tranšėjų įkrova

2021-10-27

Prieš 48 d. Kauno MBA konvejerių remonto paslaugų pirkimas

2021-10-15

Prieš 58 d. Rišamosios vielos pirkimas

2021-10-07

Prieš 65 d. Kvapų neutralizavimo mobilių įrenginių pirkimas

2021-09-30

Prieš 67 d. Teleskopinio krautuvo nuoma

2021-09-28

Prieš 67 d. Grunto sumaišyto su atliekomis išvežimo paslaugų pirkimas

2021-09-28

Prieš 69 d. Jonavos perkrovimo stoties atnaujinimo darbų pirkimas

2021-09-24

Prieš 73 d. Teleskopinio krautuvo nuoma

2021-09-22

Prieš 73 d. Atliekų pervežimo iš Jonavos atliekų perkrovimo stoties į Kauno MBA ar Kėdainių MAR paslaugų pirkima...

2021-09-22

Prieš 75 d. Perkrovimo stoties atnaujinimo darbai

2021-09-20

Prieš 82 d. Grunto sumaišyto su atliekomis išvežimo paslaugų pirkimas

2021-09-13

Prieš 83 d. Rulonavimo plėvelės pirkimas

2021-09-10

Prieš 93 d. Kauno regione uždarytų ir rekultivuotų sąvartynų šienavimo paslaugos

2021-09-02

Prieš 110 d. Filtrato ištraukimo iš Budnikų sąvartyno ir sutvarkymo paslaugų pirkimas

2021-08-16

Prieš 138 d. Filtrato ištraukimo, išvežimo ir sutvarkymo Kauno MBA paslaugos

2021-07-19

Prieš 139 d. Kauno MBA konvejerių remonto paslaugos

2021-07-19

Prieš 142 d. Zabieliškio MAR teritorijos valymo paslaugų pirkimas

2021-07-15

Prieš 149 d. Papildomos kvapų šalinimo sistemos Kauno mechaninio biologinio komunalinių atliekų apdorojimo įrengi...

2021-07-19

Prieš 151 d. Zabieliškio regioninio sąvartyno technikos nuomos paslaugų pirkimas

2021-08-02

Prieš 153 d. Filtrato išvežimo ir sutvarkymo paslaugos

2021-07-02

Prieš 153 d. Naftos gaudyklių, esančių Kauno regiono atliekų priėmimo aikštelėse, valymo paslaugos

2021-07-02

Prieš 165 d. Birių ir presuotų atliekų transportavimo iš Zabieliškio MAR iki deginimo įrenginių Kaune paslaugų pi...

2021-06-30

Prieš 166 d. Zabieliškio MAR teritorijos valymo paslaugų pirkimas

2021-06-22

Prieš 172 d. Įvairių medienos atliekų sutvarkymas-perdirbimas

2021-06-15

Paskelbimo data

Pavadinimas

Rodomų planuojamų pirkimų skaičius - 30 Viso yra paskelbta - 67. Registruokitės norėdami matyti visus planus
Prieš 11 d. Atliekų smulkinimo paslaugos
Prieš 18 d. Atliekų smulkinimo paslaugos
Prieš 32 d. Frontalinių ir teleskopinių krautuvų nuomos (su operatoriumi ir kuru) Kauno MBA paslaugos
Prieš 48 d. Kauno MBA biologinio cecho keturių tranšėjų įkrovos pirkimas
Prieš 149 d. Papildomos kvapų šalinimo sistemos Kauno mechaninio biologinio komunalinių atliekų apdorojimo įrengi...
Prieš 153 d. Zabieliškio regioninio sąvartyno technikos nuomos paslaugų pirkimas
Prieš 166 d. Birių ir presuotų atliekų transportavimo deginimui iš Zabieliškio MAR paslaugos
Prieš 173 d. Susmulkintų stambiagabaričių atliekų sutvarkymo (deginimo ir kt.) paslaugos
Prieš 201 d. Kauno MBA ir Zabieliškio MAR Backhus vartytuvų remonto ir techninės priežiūros paslaugos
Prieš 205 d. Zabieliškio sąvartyno tvarkymo su savo technika paslaugų pirkimas
Prieš 212 d. Kauno MBA ir Zabieliškio MAR separatorių remonto ir techninės priežiūros paslaugos
Prieš 214 d. Kauno MBA ir Zabieliškio MAR smulkintuvo ir būgninio sijotuvo remonto ir techninės priežiūros paslau...
Prieš 223 d. Kauno MBA ir Zabieliškio MAR scrubber remonto ir techninės priežiūros paslaugos
Prieš 240 d. Stiklo pakuočių atliekų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų pirkimas
Prieš 240 d. Pakuočių (išskyrus stiklą) bei popieriaus atliekų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir n...
Prieš 241 d. Pakuočių (išskyrus stiklą) bei popieriaus atliekų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir n...
Prieš 248 d. Kauno MBA vartų remonto paslaugos
Prieš 258 d. Poveikio aplinkai vertinimo Kauno MBA paslaugos
Prieš 258 d. Susmulkintų stambiagabaričių atliekų sutvarkymo (deginimo ir kt.) paslaugos
Prieš 258 d. Taršos leidimų koregavimo, PAV, SPAV rengimo (Kauno MBA, Zabieliškio MAR, ŽAKA, Zabieliškio sąvartyn...
Prieš 258 d. Kauno MBA pastatų priežiūros remonto darbai
Prieš 258 d. Kauno MBA kompresorių ir oro filtrų remonto ir techninės priežiūros paslaugos
Prieš 258 d. Kauno MBA ir Zabieliškio MAR smulkintuvo ir būgninio sijotuvo remonto ir techninės priežiūros paslau...
Prieš 258 d. Kauno MBA ir Zabieliškio MAR separatorių remonto ir techninės priežiūros paslaugos
Prieš 258 d. Kauno MBA ir Zabieliškio MAR scrubber remonto ir techninės priežiūros paslaugos
Prieš 258 d. Kauno MBA ir Zabieliškio MAR Backhus vartytuvų remonto ir techninės priežiūros paslaugos
Prieš 258 d. Kauno MBA ir Zabieliškio MAR automatikos ir elektros ūkio remonto ir techninės priežiūros paslaugos
Prieš 258 d. Kauno MBA apsaugos paslaugos
Prieš 258 d. Frontalinių ir teleskopinių krautuvų nuomos (su operatoriumi ir kuru) Kauno MBA paslaugos
Prieš 258 d. Frontalinių ir teleskopinio krautuvų nuomos (su operatoriumi ir kuru) Zabieliškio MAR paslaugos

Paskelbimo data

Pavadinimas

Tiekėjas

Sudarytos sutarties vertė

Rodomų sutarčių skaičius - 30 Viso yra paskelbta - 272. Registruokitės norėdami matyti visas sutartis
Prieš 3 d. Susitarimas dėl 2021 m. spalio 18 d. sutarties Nr. 21-150P sustabdymo UAB SANTRANGA

6 582 €

Prieš 3 d. Kelmų pakrovimas, išvežimas ir sutvarkymas UAB VELSTIDA

10 890 €

Prieš 4 d. Zabieliškio regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno turto draudimas BTA Baltic Insurance Company filialas Lietuvoje AAS

600 €

Prieš 10 d. Kauno MBA automatinės užtvaros su montavimu pirkimas Vartonas UAB

6 988 €

Prieš 11 d. Susitarimas dėl 2020 m. lapkričio 6 d. sutarties Nr. 20-123P pratęsimo Gelsva UAB

1 936 €

Prieš 13 d. Kauno MBA gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos rekonstravimo techninio darbo projekto parengimo... Technologinių paslaugų sprendimai UAB

6 171 €

Prieš 13 d. Darbuotojų darbų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos paslaugos Profus Baltics UAB

2 903 €

Prieš 20 d. Susitarimas dėl 2021 m. spalio 22 d. sutarties Nr. 21-154P pakeitimo Novo sprendimai MB

24 647 €

Prieš 20 d. Konvejerių juostos valytuvų pirkimas Axioma servisas UAB

6 860 €

Prieš 20 d. Dujų plautuvų Scrubber remonto paslaugos Axioma servisas UAB

11 688 €

Prieš 25 d. Susitarimas prie 2021 m. gegužės 7 d. statybos rangos sutarties Nr. 21-70P Vigatas UAB

352 864 €

Prieš 32 d. Rišamosios vielos pirkimas Novo sprendimai MB

24 647 €

Prieš 32 d. Padangų išvežimo ir sutvarkymo paslaugos Antrinio perdirbimo grupė UAB

10 890 €

Prieš 33 d. Lapių regiono sąvartyno papildomų triukšmo ir kvapų modeliavimo paslaugos Nomine Consult UAB

4 356 €

Prieš 33 d. Lapių regioninio sąvartyno poveikio visuomenės sveikatos vertinimo ataskaitos paruošimo ir suderinim... Nomine Consult UAB

11 298 €

Prieš 33 d. Susitarimas dėl 2021 m. gegužės 7 d. sutarties Nr. 21-70P pratęsimo Vigatas UAB

348 660 €

Prieš 33 d. Kauno MBA konvejerių remonto paslaugos Axioma servisas UAB

40 966 €

Prieš 33 d. Kauno MBA suspausto oro atšakos nuvedimo į komposto vartytuvų garažo patalpą paslaugos UAB TECHVITAS

9 559 €

Prieš 33 d. Reklamos paslaugos Atviros visuomenės forumas VšĮ

1 815 €

Prieš 34 d. Lapių regioninio sąvartyno paraiškos TIPK leidimui atnaujinti paruošimo ir suderinimo su Aplinkos ap... Nomine Consult UAB

11 374 €

Prieš 40 d. Perkrovimo stoties atnaujinimo darbai Doresta UAB

18 150 €

Prieš 40 d. Ventiliatorių VCN-B-027 ir VCN-B-028 vamzdžių lanksčių jungčių keitimas UAB SANTRANGA

6 582 €

Prieš 47 d. Kauno MBA ir Zabieliškio MAR pastatų stogų konstrukcijų techninės būklės įvertinimas Informacinių technologijų pasaulis UAB

3 630 €

Prieš 48 d. Susitarimas 2021 m. rugpjūčio 24 d. dėl sutarties Nr. 21-73P sustabdymo KPMG Baltics UAB

21 780 €

Prieš 55 d. Atliekų pervežimo iš Jonavos atliekų perkrovimo stoties į Kauno MBA ar Zabieliškio MAR paslaugos Fupa UAB

29 337 €

Prieš 55 d. Grunto sumaišyto su atliekomis išvežimo paslaugos Linėja transport UAB

12 098 €

Prieš 55 d. Zabieliškio MAR paraiškos TIPK leidimui atnaujinti ruošimo paslaugos APLINKOSAUGA LT UAB

10 890 €

Prieš 58 d. Kvapų neutralizavimo mobilūs įrenginiai užsienio įmonė

17 800 €

Prieš 59 d. Teleskopinio krautuvo nuoma VL Rental UAB

18 077 €

Prieš 61 d. Pavedimo sutartis dėl skolos išieškojimo Gelvora UAB

161 €

Informacija apie VŠĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras viešuosius pirkimus 2015 - 2019 m. laikotarpiu


Nuo 2015 iki 2019 metų VŠĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras (įm. kodas: 300092998), kaip perkančioji organizacija, iš viso sudarė sutarčių su įvairių sričių tiekėjais: 394. Tam buvo išleista 36448374,54 Eur.

Statistika pagal laikotarpį:

 • 2015 m. sudaryta sutarčių: 34. Sutarčių vertė: 2227680,01 Eur;
 • 2016 m. sudaryta sutarčių: 75. Sutarčių vertė: 5672945,64 Eur;
 • 2017 m. sudaryta sutarčių: 71. Sutarčių vertė: 3841323,55 Eur;
 • 2018 m. sudaryta sutarčių: 113. Sutarčių vertė: 11582549,37 Eur;
 • 2019 m. sudaryta sutarčių: 101. Sutarčių vertė: 13123875,97 Eur.

 • Nuo 2015 iki 2019 m ši perkančioji organizacija daugiausiai sutarčių (pagal kiekį) sudarė su: UAB "Autokausta", UAB "Ekonovus", UAB "TELE2", UAB "Raguvilė", UAB "Verslo formos".

  VŠĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras daugiausiai sutarčių (44) sudarė pagal šį BVPŽ kodą: 90512000-9 (Atliekų vežimo paslaugos.). Pagal sutarčių sumas daugiausiai (13601023,15 Eur) buvo nusipirkta pagal BVPŽ 90513300-9 (Atliekų deginimo paslaugos.).

  Šie duomenys apie VŠĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras viešuosius pirkimus yra parengti pagal Viešųjų pirkimų tarnybos duomenis. Statistika yra skaičiuojama pagal sutarties sudarymo datą (ne pagal paskelbimo-viešinimo). Laikotarpis: 2015 m. – 2019 m. Remiamasi informacija apie sudarytas sutartis, kurios viešinamos visiems, net ir neskelbiamiems pirkimams.

  Tokio tipo statistika domina tiekėjus, kuriems viešieji pirkimai yra svarbi verslo dalis, arba jie svarsto apie dalyvavimą konkursuose ir nori išsiaiškinti, kas yra perkama. Pagal reikiamus kriterijus galima paruošti individualias analizes Jūsų įmonei. ;