Aplinkos apsaugos agentūra

Šiame puslapyje skelbiami organizacijos Aplinkos apsaugos agentūra - 188784898 viešieji pirkimai. Tai reiškia, kad Jūs galite matyti perkančiosios organizacijos prekių, paslaugų ar darbų: vykdomus konkursus, metinių pirkimų planų suvestines, sudarytas sutartis su tiekėjais. Galite prenumeruoti šios organizacijos pirkimus el. paštu paspaudę mygtuką "Prenumeruoti". Dėl platesnės informacijos reikėtų kontaktuoti su perkančiąja organizacija tiesiogiai: t.y kreiptis į viešųjų pirkimų skyrių arba ieškoti atsakingo už objektą asmens įmonės Aplinkos apsaugos agentūra tinklalapyje.

Informacija apie organizacijos pirkimus

Paskelbimo data

Pavadinimas

Pasiūlymo pateikimo terminas

Rodomų pirkimų skaičius - 30 Viso yra paskelbta - 201. Prenumeruokite naujus konkursus

2022-11-30 ORO MONITORINGO STOČIŲ ĮRANGOS EKSPLOATACINIŲ MEDŽIAGŲ IR DALIŲ PIRKIMAS

2023-01-04

2022-11-24 Matavimo prietaisai

2022-12-09

2022-11-23 BALTIJOS JŪROS APLINKOS BŪKLĖS 2022 METAIS PAGAL ICHTIOFAUNOS RODIKLIUS VERTINIMO PASLAUGOS

2022-11-30

2022-11-09 Archyvavimo paslaugos

2022-11-15

2022-10-28 Judriojo ryšio (duomenų perdavimo ir mobilaus ryšio) paslaugos

2022-11-09

2022-10-24 VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS

2022-10-28

2022-10-19 Projektas LT05-1-AM-TF-002. IT įrangos, reikalingos nuotolinio stebėjimo duomenų panaudojimo sistemo...

2022-10-26

2022-10-18 Traukos spintos ir laboratoriniai baldai

2022-10-26

2022-10-13 Bepilotis orlaivis

2022-10-20

2022-10-04 Nešiojamo dujų analizatoriaus GT5000 bei automatinių oro monitoringo stočių įranga ir jos modernizav...

2022-10-12

2022-09-27 TOLIMŲJŲ ORO TERŠALŲ PERNAŠŲ POVEIKIO LIETUVOS ORO BASEINUI VERTINIMO PASLAUGOS

2022-10-12

2022-09-23 Įrangos draudimas

2022-09-29

2022-09-23 Įrangos draudimas

2022-09-29

2022-09-23 Įrangos draudimas

2022-09-29

2022-09-20 Įrangos draudimas

2022-09-27

2022-09-20 Laivų techninis aptarnavimas ir remontas

2022-09-28

2022-09-16 Baziniai organiniai ir neorganiniai chemikalai

2022-09-26

2022-09-16 Automatinių kietųjų dalelių matavimo analizatorių viešasis pirkimas

2022-10-19

2022-09-13 Įrangos draudimas

2022-09-21

2022-09-12 Prietaisų eksploatacinės medžiagos

2022-09-20

2022-09-09 IS AIVIKS posistemių 15.2 ir 15.3 funkcionalumo plėtra ir modernizavimas

2022-09-15

2022-09-08 KOVINIŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ MATAVIMO SPEKTRŲ BIBLIOTEKOS DUJŲ ANALIZATORIUI GT5000 ĮSIGIJIMAS

2022-09-15

2022-09-01 PROJEKTAS LT05-1-AM-TF-002. IT ĮRANGOS, REIKALINGOS NUOTOLINIO STEBĖJIMO DUOMENŲ PANAUDOJIMO SISTEMO...

2022-09-08

2022-08-31 NUOTOLINIO STEBĖJIMO DUOMENŲ PANAUDOJIMO SISTEMOS EKSPERTINĖS PRIEŽIŪROS IR SISTEMOS VEIKIMO TESTAVI...

2022-09-07

2022-08-26 TOLIMŲJŲ ORO TERŠALŲ PERNAŠŲ POVEIKIO SĄLYGIŠKAI NATŪRALIŲ EKOSISTEMŲ KOMPONENTAMS VERTINIMO PASLAUG...

2022-09-09

2022-08-18 Išmetamų į atmosferą teršalų kiekio pagal ūkio sektorius įvertinimo ir prognozavimo paslaugos

2022-08-25

2022-08-12 IS AIVIKS posistemių 15.2 ir 15.3 funkcionalumo plėtra ir modernizavimas

2022-08-26

2022-08-12 Programinės įrangos 'JIRA' palaikymo paslaugos

2022-08-19

2022-08-08 Garažo vartai ir jų montavimas

2022-08-12

2022-08-04 Dujos

2022-08-15

Paskelbimo data

Pavadinimas

Rodomų planuojamų pirkimų skaičius - 30 Viso yra paskelbta - 125. Registruokitės norėdami matyti visus planus

2023-01-30 Upių vagų renatūralizavimo priemonių įgyvendinimo labai pakeistuose Siesarties ir kt. upių ruožuose ...
2023-01-30 Upių vagų renatūralizavimo priemonių įgyvendinimo labai pakeistuose Strėvos ir kt. upių ruožuose ran...
2023-01-30 Upių vagų renatūralizavimo priemonių įgyvendinimo labai pakeistuose Lėvens ir kitų upių ruožuose ran...
2023-01-23 Įranga cheminių medžiagų aptikimui, perspėjimui ir ištyrimui
2022-11-29 ORO MONITORINGO STOČIŲ ĮRANGOS EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS IR DALYS
2022-11-23 Matavimo prietaisų pirkimas
2022-09-06 Tolimųjų oro teršalų pernašų poveikio Lietuvos oro baseinui vertinimo paslaugos
2022-08-25 Automatinių kietųjų dalelių matavimo analizatorių viešasis pirkimas
2022-06-07 Baziniai organiniai ir neorganiniai chemikalai, paliudytosios pamatinės medžiagos
2022-05-20 Metrologinės patikros, kalibravimo paslaugų pirkimas
2022-03-09 Oro kokybės vertinimo ataskaitų teikimo įrankio sukūrimas
2022-03-09 Upių vagų renatūralizavimo priemonių įgyvendinimas labai pakeistuose Tenžės ir kt. upių ruožuose
2022-03-09 Upių vagų renatūralizavimo priemonių įgyvendinimas labai pakeistuose Lėvens ir kt. upių ruožuose
2022-03-09 Ichtiofaunos ir vandens floros (makrofitų ir fitobentoso) tyrimų paslaugų viešasis pirkimas
2022-03-09 Sudėtingos analitinės įrangos remontas
2022-03-09 IS AIVIKS posistemių 15.2 ir 15.3 funkcionalumo plėtra ir modernizavimas
2022-03-09 Skirtingų žiemojančių jūroje vandens paukščių rūšių gausumo ir pasiskirstymo 2022/2023 m. dinamikos ...
2022-03-09 Įrangos dalys ir medžiagos
2022-03-09 Tolimųjų oro teršalų pernašų poveikio Lietuvos oro baseinui vertinimas
2022-03-09 Tolimųjų oro teršalų pernašų poveikio sąlygiškai natūralių ekosistemų komponentams vertinimas
2022-03-09 Oro kokybės vertinimo ataskaitų teikimo įrankio sukūrimas
2022-03-09 Upių vagų renatūralizavimo priemonių įgyvendinimas labai pakeistuose Tenžės ir kt. upių ruožuose
2022-03-09 Upių vagų renatūralizavimo priemonių įgyvendinimas labai pakeistuose Obels ir kt. upių ruožuose
2022-03-09 Upių vagų renatūralizavimo priemonių įgyvendinimas labai pakeistuose Siesarties ir kt. upių ruožuose
2022-02-24 Komunikacijos ir reklamos kampanijos sukūrimo ir įgyvendinimo paslaugos
2022-02-24 Laivo 'Vėjūnas' dokinis remontas
2022-02-14 Matavimo prietaisų pirkimas
2022-02-01 Upių vagų renatūralizavimo priemonių įgyvendinimo labai pakeistuose Sidabros ir kt. upių ruožuose ra...
2022-01-25 Upių vagų renatūralizavimo priemonių įgyvendinimo labai pakeistuose Mūšos ir kitų upių ruožuose rang...
2022-01-25 Ichtiofaunos ir vandens floros (makrofitų ir fitobentoso) tyrimų paslaugos

Paskelbimo data

Pavadinimas

Tiekėjas

Sudarytos sutarties vertė

Rodomų sutarčių skaičius - 30 Viso yra paskelbta - 398. Registruokitės norėdami matyti visas sutartis

2023-02-02 Oro kokybės stebėjimo stotelių apsaugos paslaugos EUROCASH1 UAB

840 €

2023-01-11 SUSITARIMAS DĖL 2021 KOVO 22 D. METODINIŲ NURODYMŲ PARENGIMO JŪROS APLINKĄ TERŠIANČIŲ ŠIUKŠLIŲ TYRIM... Klaipėdos universitetas

N/A

2023-01-11 Tolimųjų oro teršalų pernašų poveikio sąlygiškai natūralių ekosistemų komponentams vertinimo paslaug... Vytauto Didžiojo universitetas

59 999 €

2022-12-30 Traukos spintos ir laboratoriniai baldai (1 ir 2 dalys) UAB GIDELA

31 259 €

2022-12-28 Baltijos jūros aplinkos būklės 2022 m. pagal ichtiofaunos rodiklius vertinimo paslaugos Gamtos tyrimų centras

11 750 €

2022-12-28 Susitarimas Nr. 1 Dėl 2022 m. gruodžio 15 d. Baltijos jūros aplinkos būklės 2022 metais pagal ichtio... Gamtos tyrimų centras

N/A

2022-12-15 Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo paslaugos, Sutarties Nr. 2... Gjensidige ADB

N/A

2022-12-02 DĖL 2021 M. VASARIO 18 D. DOKUMENTŲ, REIKALINGŲ PARENGTI TREČIUOSIUS NEMUNO, LIELUPĖS, VENTOS IR DAU... Klaipėdos universitetas

N/A

2022-12-01 Mokymų paslaugos Kalba.lt UAB

9 999 €

2022-12-01 Archyvavimo paslaugos Archyvų sistemos AB

15 000 €

2022-12-01 Motorinių transporto priemonių draudimo paslaugos (KASKO) CPO233839-21787 Gjensidige ADB

13 000 €

2022-12-01 Vertimo žodžiu paslaugos Fizinis asmuo

3 300 €

2022-12-01 Baziniai organiniai ir neorganiniai chemikalai 1, 2 dalys Labochema LT UAB

40 000 €

2022-11-30 Tolimųjų oro teršalų pernašų poveikio Lietuvos oro baseinui vertinimo paslaugos Fizinių ir technologijos mokslų centras Valstybinis mokslinių tyrimų institutas

45 000 €

2022-11-30 Laboratorinių atliekų tvarkymo paslaugos ŽALVARIS UAB

350 €

2022-11-30 KOMUNIKACIJOS IR REKLAMOS KAMPANIJOS SUKŪRIMO IR ĮGYVENDINIMO PASLAUGOS Headline agency UAB

107 111 €

2022-11-24 Spausdintuvų ir orgtechnikos remonto, mazgų keitimo, profilaktikos paslaugų bei spausdintuvų ir orgt... EECO UAB

9 000 €

2022-11-14 Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atsakomybės draudimas BTA Baltic Insurance Company filialas Lietuvoje AAS

25 000 €

2022-11-09 Bepilotis orlaivis Promaksa UAB

16 238 €

2022-11-09 Laivų (laivo 'Vėjūnas“) techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos Baltseta UAB

30 000 €

2022-11-09 Prietaisų eksploatacinės medžiagos III pirkimo dalis Linea Libera UAB

6 900 €

2022-11-09 nešiojamo dujų analizatoriaus GT5000 bei automatinių oro monitoringo stočių įrangos modernizavimas Komsetas UAB

20 545 €

2022-10-19 Transporto priemonių stebėjimo ir kontrolės sistemos palaikymo paslaugos Ecofleet Lietuva UAB

1 803 €

2022-10-19 Klientų pasitenkinimo Aplinkos apsaugos agentūros teikiamomis paslaugomis tyrimo paslaugos Rait UAB

2 420 €

2022-10-19 Aplinkos informacijos valdymo integruotos kompiuterinės sistemos (IS AIVIKS) posistemių 15.2 ir 15.3... IT inovaciniai sprendimai MB

70 000 €

2022-10-17 Nuotolinio stebėjimo duomenų panaudojimo sistemos ekspertinės priežiūros ir sistemos veikimo testavi... Vilniaus universitetas

8 900 €

2022-09-26 SUDĖTINGOS ANALITINĖS ĮRANGOS REMONTO (REMONTO SU ATSARGINĖMIS DALIMIS) PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO – P... Laisva linija UAB

3 000 €

2022-09-26 SUDĖTINGOS ANALITINĖS ĮRANGOS REMONTO (REMONTO SU ATSARGINĖMIS DALIMIS) PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO – P... Laisva linija UAB

57 000 €

2022-09-25 SKIRTINGŲ ŽIEMOJANČIŲ JŪROJE VANDENS PAUKŠČIŲ RŪŠIŲ GAUSUMO IR PASISKIRSTYMO 2022/2023 M. DINAMIKOS ... Fizinis asmuo

85 087 €

2022-09-22 Išmetamų į atmosferą teršalų kiekio pagal ūkio sektorius įvertinimo ir prognozavimo paslaugos Fizinių ir technologijos mokslų centras Valstybinis mokslinių tyrimų institutas

29 000 €