Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras UAB

Šiame puslapyje skelbiami organizacijos Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras UAB - 250135860 viešieji pirkimai. Tai reiškia, kad Jūs galite matyti perkančiosios organizacijos prekių, paslaugų ar darbų: vykdomus konkursus, metinių pirkimų planų suvestines, sudarytas sutartis su tiekėjais. Galite prenumeruoti šios organizacijos pirkimus el. paštu paspaudę mygtuką "Prenumeruoti". Dėl platesnės informacijos reikėtų kontaktuoti su perkančiąja organizacija tiesiogiai: t.y kreiptis į viešųjų pirkimų skyrių arba ieškoti atsakingo už objektą asmens įmonės Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras UAB tinklalapyje.

Informacija apie organizacijos pirkimus

Paskelbimo data

Pavadinimas

Pasiūlymo pateikimo terminas

Rodomų pirkimų skaičius - 30 Viso yra paskelbta - 179. Prenumeruokite naujus konkursus

2022-08-25 Iki 500 kW galios saulės fotovoltinės elektrinės įrengimo Takniškių atliekų tvarkymo technologijų pa...

2022-09-07

2022-08-19 Paviršinių ir buitinių nuotekų valymo įrenginių bei sąvartyno filtrato surinkimo ir padavimo į miest...

2022-08-31

2022-08-17 Biofiltro užpildas

2022-08-24

2022-08-01 BENDROSIOS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS IR DARBDAVIO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMO PASLAUGOS

2022-08-08

2022-07-28 Konteinerinių aikštelių atstatymo, atsiradus defektams po smarkių liūčių, darbai

2022-08-04

2022-07-24 Betoniniai lego blokai

2022-08-26

2022-07-24 Komposto džiovinimo įranga

2022-08-26

2022-07-21 Siurblinės remonto darbai

2022-07-29

2022-07-17 Pusiau požeminiai konteineriai

2022-08-24

2022-07-17 Antžeminiai konteineriai

2022-08-23

2022-07-13 Plovimo įrenginys

2022-08-16

2022-07-13 INŽINERINIO STATINIO (STOGINĖS) STATYBOS IR AIKŠTELĖS ASFALTO DANGOS REKONSTRUKCIJOS GARDINO G. 100,...

2022-07-25

2022-07-11 PAVOJINGŲ ATLIEKŲ (ASBESTINIO ŠIFERIO) SURINKIMO IR TRANSPORTAVIMO Į SĄVARTYNĄ PASLAUGŲ PIRKIMAS

2022-07-18

2022-07-05 Turto paslaugų pirkimas

2022-07-18

2022-06-21 PAVOJINGŲ ATLIEKŲ (ASBESTINIO ŠIFERIO) SURINKIMO IR TRANSPORTAVIMO Į SĄVARTYNĄ PASLAUGŲ PIRKIMAS

2022-06-28

2022-06-17 Regioninio ir savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų parengimo Alytaus regione paslaugos

2022-07-04

2022-05-26 PAVOJINGŲ ATLIEKŲ (ASBESTINIO ŠIFERIO) SURINKIMO IR TRANSPORTAVIMO Į SĄVARTYNĄ PASLAUGŲ PIRKIMAS

2022-06-02

2022-05-16 TRUPINANČIO SMULKINTUVO HL I 1230 JĖGOS PERDAVIMO PAVARA SU MONTAVIMU

2022-05-20

2022-05-14 Kibirėliai maisto atliekų sukaupimui virtuvėje

2022-06-17

2022-05-10 Padangos transporto priemonėms

2022-05-23

2022-05-04 Komposto pakavimo įrenginys

2022-06-06

2022-04-23 Biologinių (maisto) atliekų surinkimo konteinerių individualioms valdoms pirkimas

2022-06-01

2022-04-08 Finansinio lizingo paslaugos

2022-04-15

2022-04-02 Konteineriai tekstilės atliekoms surinkti

2022-05-05

2022-03-30 Finansinio lizingo paslaugos

2022-04-08

2022-03-30 PAPILDOMŲ KONTEINERIŲ ĮKASIMO IR KONTEINERINIŲ AIKŠTELIŲ ATSTATYMO DARBAI

2022-04-05

2022-03-28 Gamybinių patalpų valymo paslaugos

2022-04-08

2022-03-26 Pusiau požeminiai komunalinių atliekų surinkimo konteineriai

2022-04-28

2022-03-26 Antžeminiai komunaliniai atliekų surinkimo konteineriai

2022-04-29

2022-03-19 Automatinės komposto svėrimo ir pakavimo staklės

2022-04-22

Paskelbimo data

Pavadinimas

Rodomų planuojamų pirkimų skaičius - 30 Viso yra paskelbta - 154. Registruokitės norėdami matyti visus planus

2022-09-28 Presas su jungtimi prie konteinerio ir presavimo konteineriai
2022-09-12 Preskoneineriai
2022-08-25 Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas
2022-08-25 Kogeneracinės jeganės techninės priežiūros ir remonto paslaugos
2022-07-22 Komposto džiovinimo įranga
2022-07-21 Siurblinės remontas
2022-07-21 Betoniniai lego blokai
2022-07-12 Naujo kitos paskirties inžinerinio statinio (stoginės) statybos ir aikštelės asfalto dangos rekonstr...
2022-07-11 Plovimo įranga
2022-07-04 Turto draudimo paslaugos
2022-06-17 Regioninio ir savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų parengimo Alytaus regione paslaugos
2022-05-26 pavojingų atliekų (asbestinio šiferio) surinkimo apvažiavimo būdu iš Prienų rajono savivaldybės teri...
2022-05-09 Padangos
2022-03-30 Konteineriai tekstilės atliekoms surinkti
2022-03-30 PAPILDOMŲ KONTEINERIŲ ĮKASIMO IR KONTEINERINIŲ AIKŠTELIŲ ATSTATYMO DARBAI
2022-03-30 Finansinio lizingo paslaugos
2022-03-28 Gamybinių patalpų valymo paslaugos
2022-03-24 Pusiau požeminiai komunalinių atliekų surinkimo konteineriai
2022-03-23 Antžeminiai komunalinių atliekų surinkimo konteineriai
2022-02-09 Keleivinių automobilių (4 vnt.) nuomos pirkimas
2022-01-17 Automatinės komposto svėrimo ir pakavimo staklės
2022-01-14 Atliekų panaudojimas šilumos ir energijos gamybai
2022-01-07 Alytaus m. sav. mišrių komunalinių ir maisto atliekų surinkimo ir transportavimo paslauga
2021-12-31 Šiukšliavežė
2021-11-25 Konteineriniai nameliai (buitinės patalpos)
2021-11-24 Atliekų panaudojimas šilumos ir energijos gamybai
2021-10-26 Dokumentų spausdinimo, vokavimo ir pristatymo paslaugos
2021-10-15 Rišimo viela, degioms presuotoms atliekoms surišti
2021-10-01 Mobilus dulkių ir kvapų slopinimo įrenginys
2021-09-28 Pakuočių atliekų surinkimo konteineriai

Paskelbimo data

Pavadinimas

Tiekėjas

Sudarytos sutarties vertė

Rodomų sutarčių skaičius - 30 Viso yra paskelbta - 493. Registruokitės norėdami matyti visas sutartis

2022-09-22 Aplinkosauginės paslaugos Ekokonsultacijos UAB

11 979 €

2022-09-22 KONSULTAVIMO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KLAUSIMAIS PASLAUGOS Fizinis asmuo

12 098 €

2022-09-22 Komposto džiovinimo įranga Oksata UAB

239 217 €

2022-09-20 MBA įrenginių ir sąvartyno paraiškų TIPK leidimams pakeisti parengimo ir suderinimo paslauga Ekokonsultacijos UAB

11 979 €

2022-09-20 Laidavimo draudimo paslauga objektui - Karjero g. 2, Alytaus r. ERGO Insurance SE Lietuvos filialas

1 269 €

2022-09-13 Kibirėliai maisto atliekų sukaupimui virtuvėje Elgaja UAB

84 077 €

2022-08-31 regioninio plano parengimo paslaugos Smart Continent LT UAB

95 590 €

2022-08-31 Konteinerinių aikštelių atstatymo, atsiradus defektams po smarkių liūčių, darbai Nivelsta UAB

13 666 €

2022-08-31 Viešinimo paslaugos Fizinis asmuo

1 452 €

2022-08-31 šienavimo paslaugos 2MP UAB

6 930 €

2022-08-31 Konteinerių išdalinimo paslauga Druskininkų komunalinis ūkis UAB

64 €

2022-08-30 EKO.ATRIS programos vystymo darbai Mano Alytus Algoritmų sistemos UAB

23 063 €

2022-08-17 Susitarimas dėl 2020-06-03 sutarties Nr. 210 pakeitimo Ekonovus UAB

260 673 €

2022-08-17 Susitarimas Nr. 2 dėl 2020-06-03 sutarties Nr. 210 pakeitimo Ekonovus UAB

212 899 €

2022-08-16 Susitarimas Nr. 1 dėl 2020-06-03 sutarties Nr. 210 pratęsimo Ekonovus UAB

212 899 €

2022-07-13 BIOLOGINIŲ (MAISTO) ATLIEKŲ SURINKIMO KONTEINERIAI INDIVIDUALIOMS VALDOMS ESE BALTIJA UAB

88 388 €

2022-07-07 Papildomas konteinerių įtvirtinimas / inkaravimas Nivelsta UAB

12 898 €

2022-06-27 Lizingo paslaugos Swedbank lizingas UAB

11 425 €

2022-06-27 Padangos Guminta UAB

19 154 €

2022-06-23 ASK ir GAK konteinerių aptarnavimas Druskininkų komunalinis ūkis UAB

12 098 €

2022-06-22 Trupinančio smulkintuvo jėgos perdavimo pavaros pirkimas su montavimu RB BALTIC UAB

28 085 €

2022-06-17 Programinės įrangos licencijos, kurios suteikia teisę naudotis viešųjų pirkimų vykdymo programine įr... Ecocost UAB

9 196 €

2022-06-06 PUSIAU POŽEMINIAI (5 VNT.) KONTEINERIAI ESE BALTIJA UAB

9 728 €

2022-06-01 Poveikio aplinkai vertinimo paslaugos Ekokonsultacijos UAB

4 676 €

2022-06-01 draudimo paslaugos ERGO Insurance SE Lietuvos filialas

100 €

2022-06-01 spausdinimo paslaugos UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ MERKIO KRAŠTAS

70 €

2022-05-27 Sutarties Nr.653 pakeitimas Nr.1 ESE BALTIJA UAB

74 669 €

2022-05-27 Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje susidarančių mišrių komunalinių ir maisto atliekų surinkimo... Kauno švara UAB

2022 124 €

2022-05-26 Direktorių ir vadovų civilinės atsakomybės draudimo paslaugos užsienio įmonė

1 600 €

2022-05-17 vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statybų darbai INTI UAB

71 716 €