Perkančiosios organizcijos

Čia matote sąrašą perkančiųjų organizacijų, kurios sudarė bent vieną sutartį su tiekėjais per pastaruosius du metus. Registruokitės norėdami atlikti paiešką, kurios perkančiosios organizacijos skelbia pirkimus pagal Jūsų veiklos sritį.

Perkančiosios organizacijos pavadinimas

Perkančiosios organizacijos plačiau

Perkančiųjų organizacijų sąrašas nėra baigtinis, kadangi atsiranda vis daugiau objektų, kurie gali būti jai priskirti. Visiškai natūralu, kad tam tikroms organizacijoms gali kilti klausimas – ar jos yra priskiriamos į šį sąrašą, ar ne.

Nacionalinė mokėjimo agentūra detalizuoja Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktą paaiškinimą juridiniams asmenims, kuris klasifikuoja įmones prie perkančiųjų ir neperkančiųjų.

Kas yra perkančioji organizacija?

1. Tai yra valstybinė arba savivaldybės institucija.

2. Perkančioji organizacija gali būti viešas arba privatus asmuo. Dalis arba visa jos veikla turi būti nekomercinio, nepramoninio tipo, ji neturi būti orientuota į viešuosius interesus. Taip pat ji turi atitikti vieną iš šių sąlygų:

 • Organizacijos veikla mažiausiai 50 procentų turi būti remiama valstybės arba savivaldybės.
 • Taip pat administracijos nariai (daugiau nei pusę jų), turi būti skirti savivaldybės arba valstybės.
 • Organizacija turi būti valdoma valstybinių arba savivaldybių institucijų nustatytų asmenų.


 • Nei Viešųjų pirkimų tarnyba, nei kitos organizacijos nenustato – ar tam tikras objektas yra priskiriama perkančiajai organizacijai, ar ne. Šį sprendimą turi priimti kiekvienos organizacijos vadovas įvertinęs veiklos tipą. Kaip jau minėjome – apsispręsti dėl tipo reikia remiantis anksčiau mūsų išskirta sąvoka.

  Klaidingai galvojama, kad visos NVO yra perkančiosios organizacijos. Tikrai ne, tad kiekvienu atveju reikia detalizuoti konkrečiau.

  Įstatymas konkrečiai neapibrėžia – kokia dalis organizacijos turi būti orientuota į nekomercinę ir nepramoninę veiklą. Kadangi nėra konkretaus apibrėžimo – organizacijos objektas savęs priskyrimui perkančiosioms organizacijoms turėtų remtis tikslu. Tokio subjekto tikslas yra patenkinti visuomenės interesus. Žinoma, tai nereiškia, kad greta to negalima imtis papildomos veikla komercijai. Galima, tačiau ji turi būti mažesnė nei 50 % visos organizacijos atliekamos veiklos. Trumpai tariant galite sau atsakyti – kokiems interesams tenkinti X organizacija yra įkurta.

  Kintantis perkančiųjų organizacijų sąrašas skatina daugiau dėmesio skirti ne tik savo veiklos priskyrimui tam tikram tipui, tačiau taip pat įvertinimui – kiek yra organizacijų, kurios siūlo tokio tipo paslaugas kaip ir Jūs. Perkančioji organizacija tokia tampa tuomet, kai tik yra įsteigiama (tokiu atveju, jeigu atitinka nustatytus reikalavimus).

  Daugiausia dėmesio yra skiriama organizacijos finansavimui. Jeigu einamaisiais metais ji gauna daugiau nei 50 % pajamų iš valstybės arba savivaldybės biudžeto – tais pačiais finansiniais metais ji jau tampa perkančiąją organizacija. Jeigu kitais metais gaunamos pajamos iš valstybinių institucijų yra mažesnės – tokiu atveju ji gali prarasti šį statusą. Taigi, jis gali kisti kiekvienais metais priklausomai nuo organizacijos veiklos pobūdžio ir tikslų.

  Lėšos, kurios vadinamos valstybės arba savivaldybės yra tos, kurios yra skirstomos per vieno arba kito objekto biudžetą (įskaitant ir ES lėšas ir t.t.).

  Perkančiosios organizacijos tikslas yra siekti:

 • Kad visos lėšos, kurios yra skirtos prekėms, paslaugoms arba darbams įsigyti – būtų paskirstytos ir išnaudotos racionaliai bei skaidriai.
 • Taip pat užsitikrinti, kad vykdant pirkimo-pardavimo sutartis būtų laikomasi LR ir ES nustatytų aplinkos apsaugos, darbo teisės, socialinės apsaugos įstatymų.


 • Perkančioji organizacija, kuri skelbia viešųjų pirkimų konkursus, turi laikytis šių principų:

  1. Nediskriminuoti;

  2. Užtikrinti lygybę;

  3. Siekti abipusio pripažinimo;

  4. Užtikrinti proporcingumą.

  Kadangi nėra griežto apibrėžimo – reikia remtis įstatymais, taip pat, gali tekti savarankiškai interpretuoti savo veiklą.